Under torsdagen visar energi relativ styrka på en svag börsdag – Guld möter motstånd

Vi har de senaste dagarna noterat en anmärkningsvärd relativ styrka i den traditionella energisektorn som omfattar olja, gas, kol, uran och transport av de olika råvarorna.
2021-06-03

Vi har de senaste dagarna noterat en anmärkningsvärd relativ styrka i den traditionella energisektorn som omfattar olja, gas, kol, uran och transport av de olika råvarorna. Idag ser vi hur stockholmsbörsen, såväl som de amerikanska indexen faller medan volatiliteten kommer tillbaka. I dagsläget är det omöjligt att säga om detta ska betraktas som “misslyckade breakouts” eller om det är en övergående volatilitet. Alldeles oavsett utfall är det alltid väl värt att under sådana här omständigheter hålla utkik efter aktier och sektorer som håller emot och visar relativ styrka.

Dagens artikel kommer handla om följande:

 • Relativ styrka på energi index i två avseenden – Börsindex är ned och dollarn är upp
 • Guld möter dollarns styrka på ett svagare sätt – Misslyckas i toppen av bollinger
 • Svenska börser visar samma mönster som innan – Relativ svaghet på First North
 • Två olika bolag, varav ett är svenskt, visar relativ styrka under en svag börsdag
 • Ett uranbolag med en intressant option som kan vara intressant om nivåer hålls

Viktig Information innan du läser vidare

Ingenting som presenteras nedan är köp- eller säljrekommendationer. Graferna, såväl som tankar, illustrerar endast våra subjektiva observationer.

Graferna representerar heller inte nödvändigtvis stängningspriser, varför priset kan ha förändrats.


Relativ styrka på energi index i två avseenden – Börsindex är ned och dollarn är upp

I förrgår berörde vi hur det amerikanska energi indexet (XLE) visade en styrka med breda uppgångar i många olika relaterade bolag. Under dagens inledande handel i USA ser vi hur XLE, såväl som många energirelaterade bolag visar en relativ styrka gentemot börser i övrigt. Igår gick vi igenom hur en styrka i dollarn var något som råvaruinvesterare borde koll på. Idag är det därför anmärkningsvärt hur dollarn går upp och i skrivande stund befinner sig ovanför EMA20, samtidigt som XLE, trots detta, ändå visar styrka. Det är för tidigt att dra någon slutsats av detta men den relativa styrkan för energi är något som bör noteras.

 • XLE

Dagsgraf på XLE – Bilden är klickbar

 • Dollarindex (DXY)

Dagsgraf på Dollarindex (DXY)

Guld möter dollarns styrka på ett svagare sätt – Misslyckas i toppen av bollinger

Vi är långsiktigt positiva till guld. Det är ett aningen uttjatat tema om hur centralbanker devalverar pengars egentliga värde och hur pengar över tiden kommer förflyttas till tillgångar som har ett bestående värde. Gulds utbud är, av allt att döma, begränsat, varför värdet inte bör kunna devalveras i samma utsträckning som papperspengar. Detta resonemang till trots,  visar guld idag en svaghet i samma veva som dollarn hittar styrka. Att guld dessutom visar denna svaghet precis när priset testat toppen av bollingerbandetveckografen kommer inte som en förvåning. När ett tillgångsslag handlas i mitten av en range – såsom guld gör – tenderar bollingerbandet på veckografen vara en nivå att bevaka.

 • Guld

Veckograf på Guld – Bilden är klickbar

[prenumeration2]

De svenska börserna visar samma mönster som innan – Relativ svaghet på First North

Vi ser idag hur mönstret av relativ svaghet på det mer tillväxtorienterade First North indexet fortsätter. OMXS30, Mid Cap och Small Cap handlas alla idag till en viss svaghet. Men än så länge håller de sig fortsatt ovanför viktiga nivåer. I dagsläget är det svårt att uttala sig om huruvida detta ska betraktas som “misslyckade breakouts” som senare säljs av eller om rörelserna snarare bara är “utskakningar” innan priset fortsätter upp. Som alltid låter vi priset vägleda oss och vi följer utvecklingen dag för dag.

 • OMXS30

Dagsgraf på OMXS30 – Bilden är klickbar

 • Mid Cap

Dagsgraf på Mid Cap – Bilden är klickbar

 • Small Cap

Dagsgraf på Small Cap – Bilden är klickbar

 • First North

Dagsgraf på First North – Bilden är klickbar

Två olika bolag varav ett är svenskt som visar relativ styrka under en svag börsdag

Som vi redan nämnt så anser vi att det alltid är en god tanke att studera aktier som visar en relativ styrka på en i övrigt svag börsdag. Anledningen till det är ganska simpel, om efterfrågan på ett tillgångsslag är så pass stark att den driver upp ett pris, trots att börsindex i övrigt säljs av, kan en anledning vara att institutioner ackumulerar. En slutsats kan aldrig dras på en enskild dag men en dag kan utgöra en markör för fortsatt övervakning. Idag ser vi hur Sivers bryter upp från samtliga glidande medelvärden på hög volym efter en nyhet om att de blivit antagna till svenska huvudlistan. Denna rörelse sker i en kontext då First North, som är aktiens index, är ned 1 %. Vidare ser vi hur det amerikanska kolbolaget Peabody Energy handlas upp och närmar sig toppen av sin range. Detta sker under en dag då de amerikanska indexen handlas svagt.

 • Sivers

Dagsgraf på Sivers Semiconductor – Bilden är klickbar

 • Peabody Energy

Dagsgraf på Peabody Energy – Bilden är klickbar

Ett uranbolag med en intressant option som kan vara intressant om nivåer hålls

Vi ser idag hur Energy Fuels handlas ned men hur aktien trots detta fortsatt befinner sig ovanför viktiga glidande medelvärden. Aktien har sedan tidigare handlats upp och närmat sig toppen av sin range. Därutöver har sektorn i sin helhet (den amerikanska uran ETF:en URA) handlats starkt under de senaste dagarna. Vi anser att detta bolag sticker ut som en uranproducent av två relativt enkla anledningar. Dels är bolaget skuldfria vilket alltid är en bonus i en sektor där nyemssioner är ett återkommande tema för att finansiera sin produktion. Därutöver har bolaget nyligen inlett produktion av så kallade “rare earth elements” (REE). Detta är intressant då efterfrågan på sådana väntas öka i takt med att omställningen till ESG-lösningar ökar. Vidare importerar USA i dagsläget en majoritet av sitt REE-behov från Kina, en sådan utveckling är sannolikt inte hållbar varför ett amerikanskt stöd till inhemska producenter kan vara att vänta.

 • Energy Fuels

Dagsgraf på Energy Fuels – Bilden är klickbar

Om du är intresserad av makronyheter rekommenderar vi vårt morgonbrev.

[prenumeration2]


Viktig information att ta del av om du tänker agera på informationen

Vi identifierar tekniska setups, genom att studera grafer, med inspiration av framförallt William Oneil’s och Mark Minervinis metodik. Vi letar efter mönster som uppfyller ett antal kriterier. Några av de mönster vi kollar på är Cup With Handle, Saucer With Handle, Dubbelbotten. Oavsett hur mönstret tar sig uttryck är den, med god marginal, viktigaste komponenten att mönstret innehåller ett VCP-mönster. När vi handlar aktier på en sådan setup, köper vi antingen i “botten av mönstret”, alltså när kurs går ned till en nivå som respekterats, ofta ett glidande medelvärde. Det andra sättet vi köper på är genom en köp-stop-loss, alltså en förprogrammerad prisnivå som ligger ovanför dagens pris.

Det är dock viktigt att understryka att många setups misslyckas, det är därför viktigt att ha en säljplan. Det enklaste sättet att gardera sig mot ett prisfall är att ha en förprogrammerad sälj-stop-loss order. Det ska dock sägas att en stop-loss order inte hjälper till vid ett eventuellt gap-ned i priset. Det är därför viktigt att inte satsa för stor del av sin portfölj i en enskild aktie eller setup. Det centrala att alltid komma ihåg när man agerar på en setup är att man över tiden ska tjäna mer pengar på sina vinnare än man förlorar på de setups som misslyckas. Ofta tar sig detta uttryck genom att det är fler setups som misslyckas än lyckas. Men de som lyckas ger en väsentligt större avkastning, än det man förlorar på de som misslyckas. Detta sker tack vare en sälj-stop-loss som begränsar förlusterna till en definierad nivå som sätts omedelbart när ett trade tas.