Torsdagens handel – många långsiktiga trender att hålla koll på

Likt gårdagen kan vi konstatera att många tillgångsslag, aktier såväl som råvaror, index och räntor mm., försöker välja riktning.
2021-04-22

Likt gårdagen kan vi konstatera att många tillgångsslag, aktier såväl som råvaror, index och räntor mm., försöker välja riktning. Glädjande, för den som ogillar volatilitet, ser vi att VIX-index öppnade med ett gap ned och kursen befinner sig återigen under samtliga glidande medelvärden som vi studerar. Vi ser även många långsiktigt väldigt intressanta grafer som presenteras nedan.


Viktig information innan du läser vidare

Ingenting som presenteras nedan är köp- eller säljrekommendationer. Graferna, såväl som tankar, illustrerar endast våra subjektiva observationer.


Världens mest svårtolkade marknad?

Räntemarknaden är knepig att tolka. En stängning under EMA10 skulle kunna tolkas på tre olika sätt. Antingen kan man dra slutsatsen att detta är positivt för högre värderade “Growth-aktier” eftersom en lägre ränta ökar risktagandet på marknaden. Å andra sidan kan en lägre 10-årsränta vara en signal om att efterfrågan på amerikanska “säkra” statspapper har ökat för att aktörer ser större risker på marknaden och vill gardera sig genom “cash-positioner”. Slutligen kan det tolkas som att FED antingen kommer, eller har börjat, intervenera på räntemarknaden. Om de gör detta (givet att de kommer/gör detta) för att minska bördan för ekonomin, eller för att de ser stora risker med en högre ränta är omöjligt att uttala sig om. Man kan spekulera friskt kring detta, en enklare variant är att studera priset, både vad gäller räntan, men även andra tillgångsslag.

Veckograf på US10Y

OMXS30 hämtade snabbt upp över EMA20 som är en viktig nivå att bevaka. Priset möter idag nyskapat overhead supply, det återstår att se hur detta möts de kommande dagarna men att döma av grafen ser det, enligt vår mening, ut som att indexet behöver mer tid.

  • Index bryter inte ned men möter overhead supply i närtid.

Dagsgraf på OMXS30

  • First North hämtar också upp över EMA20, precis som OMXS30 möter indexet nyskapat overhead supply. Det återstår att se hur detta möts de kommande dagarna.

Dagsgraf på First North

Bitcoin befann sig, vid skrivande stund igår, precis ovanför EMA50. Efter att vår dagliga marknadsuppdatering hade publicerats så bröt tillgångsslaget ned. Idag sker ett test underifrån, vilket såklart blir en karaktärsförändring gentemot tidigare test som skett ovanifrån. I ett kortare perspektiv betraktar vi detta som negativt, detta kan dock förändras väldigt fort.

Dagsgraf på Bitcoin

Det moraliskt förkastliga tillgångsslaget vars prisutveckling indikerar att efterfrågan fortfarande finns

Kol, eller mer specifikt, termiskt kol, har sedan en tid tillbaka befunnit sig i en tydlig uppåttrend. Detta bör inte förvåna någon då dess “konkurrerande” energislag såsom olja gas och uran också trendat upp de senaste månaderna. Går de konkurrerande energislagen upp i priset så kickar en substitutionseffekt in där kolet plötsligt blir väldigt attraktivt, därav ökad efterfrågan och i sin tur ökat pris. Denna effekt gäller uppenbarligen fortfarande, oavsett hur negativt inställd man är till kolets inverkan på miljön. Priset på termiskt kol är i dagsläget aningen “extended” men ett pris på dessa nivåer skänker fortfarande möjligheter för kolproducenter att tjäna bra med pengar.


Veckograf på Kol

Peabody Energy är en viktig pelare i USA då de levererar kol som står för drygt 5 % av det amerikanska folkets energianvändning. Bolaget är värderat till ett P/S tal om 0,13 och de levererar även positivt fritt kassaflöde på dessa kolpriser. Givet att man inte har några moraliska betänkligheter kring kol, kan denna graf vara värd att hålla koll på. Närmare bestämt bör man hålla koll på hur priset beter sig nästa gång det möter EMA50. En stängning ovanför EMA50 skulle kunna skänka ett signalvärde om att kolbolagen, kanske är döende, men ännu inte döda.

Veckograf på Peabody Energy

Det mer koldioxidsnåla energialternativet som sannolikt behöver konsolidera

Den globala Uran-ETF:en befinner sig i en glasklar uppåttrend. Priset bröt för ett antal månader sedan en nedåttrend som pågick sedan Fukushima-katastrofen 2011. Denna ETF är väl värd att studera framåt. I dagsläget ser vi hur en negativ divergens råder mellan pris och momentum i trenden. Detta kan mycket väl leda till en lite längre konsolidering. Men, tack vare det faktum, att priset befinner sig i en uppåttrend, kan en konsolidering skapa många fina lägen framåt. Om du är intresserad av denna sektor rekommenderar vi läsning av vår aktiespaning på Centrus Energy. Aktien ser tekniskt svag ut i närtid men en konsolidering kan likt, Uran-ETF:en, skapa ett nytt bra läge.

Veckograf på Uranium ETF

Bra setup inför rapport

Tele2 släppte idag sin rapport som var bättre än analytikernas förväntningar. Rapporten var nog däremot inte bättre än vad aktörer hade positionerat sig för. Rapporten kom nämligen i anslutning till att priset etablerat sig ovanför EMA200 och testade denna nivå ovanifrån, till skillnad från underifrån som vi sett tidigare.

Dagsgraf på Tele2

Gold and Silver still shining bright

Guld testar EMA200 för andra dagen i rad, det bör inte förvåna att priset, på kort sikt, har svårt att ta sig igenom. Vi tycker dock det ser ut som att guld börjar se mer och mer intressant ut. Prisutvecklingen kanske har en koppling till den fallande 10-årsräntan och dollarpriset.

Silver korrelerar, som bekant, ganska mycket med guld.

Dagsgraf på Guld

Silverbolag bryter upp

Vi lade lite extra fokus på silver och silverbolag igår. Vi nämnde att en förestående breakout möjligen lurade runt hörnet. Efter publiceringen skedde en breakout på en av dessa aktier. Den andra öppnade idag upp med en breakout.

  • Silver Tiger Metals – Aktien bröt igår upp till en all time high notering, det återstår att se om detta är en subtil, ledande indikator för det underliggande silverpriset.

Veckograf på Silver Tiger Metals

  • Endeavour Silver Corp – Breakouten är av ett mindre slag i denna aktie. Den bröt på öppning idag upp från en kortsiktig nedåttrend. Det finns fortfarande rikligt med overhead supply kvar men dagens handel är fortfarande en positiv signal.

Dagsgraf på Endeavour Silver Corp

Tre stycken grafer från lite mindre bolag som vi finner intressanta

Waystream släppte idag en rapport, bolaget levererar för nionde kvartalet i rad en lönsam tillväxt. Kursen regerade föga förvånande väldigt positivt på detta. Aktien befinner sig i långsiktig konsolidering men ju högre upp i denna range som priset tar sig upp i, desto mer talar det för en breakout upp. Aktien kan vara värd att hålla koll på.

Veckograf på Waystream

  • Nordic Waterproofing – Vi har aldrig skrivit om bolaget men tekniskt ser aktien intressant ut. Gröna dagar har präglats av hlög volym, röda dagar har präglats av låg volym. Detta är alltid något vi följer. Aktien bröt nyligen upp till en ny all time high och konsoliderar för närvarande (för andra gången på kort tid) omkring EMA10.

Dagsgraf på Nordic Waterproofing

  • Slutligen skrev vi idag om Northbaze Group som investerar för framtiden. Bolagets affärsområde “Adientes” har levererat fin tillväxt de senaste kvartalen och aktiens prisrörelse har varit intressant.

Veckograf på Northbaze Group