Sivers Semiconductors – Godkänns för notering på Nasdaq Stockholm

Sivers Semiconductors AB ansökan om upptagande av sina aktier till handel på Nasdaq Stockholms huvudlista godkänns, och första dagen för handel planeras att vara 10:e juni 2021.
2021-06-03

Sivers Semiconductors utvecklar RF-chip och antenner för avancerade 5G system till data- och telekommunikationsnät. Därutöver tillverkar bolaget halvledarbaserade optiska produkter till optiska fibernät, sensorer och optisk trådlöskommunikation.

Bolaget godkändes under torsdagen för listning på Nasdaq Stockholms huvudlista, och första dagen för handel är planerad till torsdagen den 10 juni 2021. Aktierna kommer att handlas i Mid Cap-segmentet. Det sker inte något erbjudande eller utgivande av nya aktier i samband med listbytet. Aktieägare i Sivers Semiconductors behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.

Sivers Semiconductors aktier har varit listade på Nasdaq First North Growth Market sedan den 30 november 2017. Innan dess var aktierna listade på Spotlight Stock Market. Sista handelsdag i Sivers Semiconductors aktier på Nasdaq First North Growth Market är planerad till onsdagen den 9 juni 2021.

Kommentar från VD

“Noteringen på Nasdaq Stockholms huvudlista är en kvalitetsstämpel och en viktig milstolpe för oss. Det är ytterligare en viktig pusselbit i vår fortsatta expansion och utveckling av bolaget eftersom det bidrar till en ökad medvetenhet om vår verksamhet. Noteringen stärker vår profil och vårt varumärke både hos våra kunder och hos investerare vilket innebär att vi får utökad tillgång till den svenska och de internationella kapitalmarknaderna. Dessutom ökar vår förmåga att attrahera och behålla kvalificerade medarbetare. Sammantaget är noteringen en viktig del i att skapa ökat långsiktigt aktieägarvärde ”, kommenterar Anders Storm, VD och koncernchef för Sivers Semiconductors.