Värdeaktier fortsätter upp under onsdagens handel – Några intressanta grafer i olika sektorer

Idag ser vi hur Small Cap listan fortsatt tar täten i uppgången med en ny all time high notering, samtidigt ser vi hur både Mid Cap och OMXS30 fastnar i toppen av sin range.
2021-06-02

Idag ser vi hur Small Cap listan fortsatt tar täten i uppgången med en ny all time high notering, samtidigt ser vi hur både Mid Cap och OMXS30 fastnar i toppen av sin range. First North går fortsatt trögare än de övriga tre indexen men ser ändå väsentligt bättre ut än det gjorde för två veckor sedan. Marknaden premierar i dagsläget lönsamhet framför tillväxt och det återstår att se om denna trend är här för att stanna.

Dagens artikel kommer handla om följande:

 • De tre traditionella värdetunga svenska indexen går starkare än First North
 • Energi index handlas i toppen av sin range – beroende av fortsatt svaghet i dollarn?
 • Två svenska oljebolag som hittat ny styrka och placerar sig högre upp i range
 • Tre svenska aktier i tre olika sektorer som alla visar intressanta rörelser idag

Viktig Information innan du läser vidare

Ingenting som presenteras nedan är köp- eller säljrekommendationer. Graferna, såväl som tankar, illustrerar endast våra subjektiva observationer.

Graferna representerar heller inte nödvändigtvis stängningspriser, varför priset kan ha förändrats.


De tre traditionella värdetunga svenska indexen går starkare än First North

Sedan nyheten om att vaccin hade tagits fram i november har det varit delade meningar mellan marknadsaktörer om huruvida det är så kallade “värdeaktier” eller “tillväxtaktier” som ska leda uppgången i marknaden. I dagsläget ser trenden med styrka i värdeaktier ut att fortsätta medan tillväxtaktier går trögare. Samtidigt ser tillväxtaktier bättre ut, eller åtminstone mindre dåligt ut, än de gjorde för två veckor sedan. Allt detta avspeglar sig i de svenska indexen. Vi ser hur Small Cap leder medan Mid Cap och OMXS30 testar toppen av sin range. First North ligger längre ned i sin range.

 • OMXS30

Dagsgraf på OMXS30 – Bilden är klickbar

 • Mid Cap

Dagsgraf på Mid Cap index – Bilden är klickbar

 • Small Cap

Dagsgraf på Small Cap index – Bilden är klickbar

 • First North

Dagsgraf på First North index – Bilden är klickbar

Energi index handlas i toppen av sin range – beroende av fortsatt svaghet i dollarn?

Det amerikanska energi-indexet XLE handlas fortsatt starkt under onsdagens inledande handel på den amerikanska marknaden. Den senaste uppgången skedde parallellt med att dollarn testade EMA20 underifrån men misslyckades i sitt försök att bryta upp. Hela trenden i olja såväl som andra traditionella energislag och råvaror har skett i samma veva som dollarn handlas i en nedåttrend. Nu återstår det att se hur dollar indexet utvecklar sig de kommande veckorna men om man har positioner i råvaror bör man ha en plan för hur man hanterar en eventuell dollarstyrka, i dagsläget är dock trenden i dollar fortsatt ned.

 • XLE

Dagsgraf på XLE – Bilden är klickbar

 • Dollar

Dagsgraf på Dollarindex – Bilden är klickbar

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

Två svenska oljebolag som hittat ny styrka och placerar sig högre upp i range

Igår nämnde vi ett antal amerikanska och kanadensiska energibolag som låg intressant och som fortsatte upp under dagens handel. Idag ser vi hur Enquest som finns på den svenska Mid Cap listan och Lundin Energy som finns på den svenska Large Cap listan utmanar viktiga nivåer. Enquest har precis brutit upp från sin range på hög volym, Lundin Energy utmanar istället inom kort toppen av sin range.

 • Enquest

Dagsgraf på Enquest – Bilden är klickbar

 • Lundin Energy

Dagsgraf på Lundin Energy – Bilden är klickbar

Tre svenska aktier i tre olika sektorer som alla visar intressanta rörelser idag

I denna marknad där “värde” tycks premieras framför “tillväxt” tycker vi det kan vara intressant att nämna tre helt olika bolag av helt olika karaktärer. Vi ser hur Evolution Gaming, som är en tillväxtaktie (eller värdeaktie beroende på vem man frågar) utmanar sitt tidigare gap-test underifrån. Detta kan vara en viktig nivå att hålla koll på, misslyckade gap test är sällan positivt. Vi ser samtidigt hur Micro Systemation, som kanske delvis tillhör den mer traditionella “värdekategorin”, handlas i en nyskapad kortsiktig range. Det kan vara en aktie att hålla koll på vid en eventuell breakout. Slutligen ser vi hur Waystream avviker från sitt First North index genom att visa upp en kraftig relativ styrka. Bolaget är också avvikande lågt värderat gentemot de flesta andra bolagen på listan och detta ligger i linje med de övriga rörelserna mellan “värde” och “tillväxt” som vi ser på marknaden. Aktien utmanar idag sin all time high notering från 2015.

 • Evolution Gaming

Dagsgraf på Evolution Gaming – Bilden är klickbar

 • Micro Systemation

Dagsgraf på Micro Systemation – Bilden är klickbar

 • Waystream

Veckograf på Waystream – Bilden är klickbar

Om du är intresserad av makronyheter rekommenderar vi vårt morgonbrev.

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

Viktig information att ta del av om du tänker agera på informationen

Vi identifierar tekniska setups, genom att studera grafer, med inspiration av framförallt William Oneil’s och Mark Minervinis metodik. Vi letar efter mönster som uppfyller ett antal kriterier. Några av de mönster vi kollar på är Cup With Handle, Saucer With Handle, Dubbelbotten. Oavsett hur mönstret tar sig uttryck är den, med god marginal, viktigaste komponenten att mönstret innehåller ett VCP-mönster. När vi handlar aktier på en sådan setup, köper vi antingen i “botten av mönstret”, alltså när kurs går ned till en nivå som respekterats, ofta ett glidande medelvärde. Det andra sättet vi köper på är genom en köp-stop-loss, alltså en förprogrammerad prisnivå som ligger ovanför dagens pris.

Det är dock viktigt att understryka att många setups misslyckas, det är därför viktigt att ha en säljplan. Det enklaste sättet att gardera sig mot ett prisfall är att ha en förprogrammerad sälj-stop-loss order. Det ska dock sägas att en stop-loss order inte hjälper till vid ett eventuellt gap-ned i priset. Det är därför viktigt att inte satsa för stor del av sin portfölj i en enskild aktie eller setup. Det centrala att alltid komma ihåg när man agerar på en setup är att man över tiden ska tjäna mer pengar på sina vinnare än man förlorar på de setups som misslyckas. Ofta tar sig detta uttryck genom att det är fler setups som misslyckas än lyckas. Men de som lyckas ger en väsentligt större avkastning, än det man förlorar på de som misslyckas. Detta sker tack vare en sälj-stop-loss som begränsar förlusterna till en definierad nivå som sätts omedelbart när ett trade tas.