Trade like a Stock Market Wizard av Mark Minervini

Trade like a Stock Market Wizard av Mark Minervini Boken sticker ut i jämförelse med annan trading- och ekonomirelaterad litteratur.
2020-07-30

trade-like-a-stock-market-wizard-how-to-achieve-super-performance-in-stocks-in-any-market

Trade like a Stock Market Wizard av Mark Minervini

Boken sticker ut i jämförelse med annan trading- och ekonomirelaterad litteratur. Den här boken ger läsaren receptet för framgångsrikt handlande på marknaden. Mark Minervini är en av de främsta investerarna i världen, och har figurerat bl.a. i Stock Market Wizards av Jack D. Schwager samt i intervjuer med Michael Covel i hans podcast Trendfollowing. Mark Minervini som person är inte bara extremt framgångsrik, utan trots sin långa erfarenhet även väldigt motiverad i allt han gör samt sympatisk i nästan allt han företar sig vad gäller att lära ut och bidra med kunskap till kunskapssökare.

Läs allt du kan

Några av de viktigaste poängerna med Trade like a Stock Market Wizard av Mark Minervini, är just att allt är möjligt för den som verkligt tar sig an utmaningen. Minervini är tydlig med hur han som high-school drop-out tog sig an kunskapssökandet själv och praktiskt taget flyttade in på biblioteket. Där läste han allt vad han kom över inom trading, och fastnade allra mest för Reminiscenses of a Stock Operator av Edwin Lefevre (Jesse Livemore). Han beskriver flitigt hur värdet av att läsa böcker om och om och om är helt avgörande. Man ska läsa böckerna tills man kan de utan och innan, bara då kan man replikera mästarna. 

Re-read

Därför rekommenderar vi våra egna läsare att läsa Marks bok flertalet gånger, tills den finns med i drömmarna och sitter som ett rinnande vatten. För den som slaviskt följer Marks tips och trix för att slå marknaden, kommer göra vartefter själv också att det. 

Mental game of Trading

Minervini går igenom en rad olika aspekter med trading, varav mycket handlar om det mentala som en trader går igenom såväl inför, under och efter ett genomfört trade. Här finns mycket annan rekommenderad litteratur som han själv också refererar en hel del till. Vi har tidigare skrivit om Trading in The Zone, som visar på hur man ska applicera den typen av mindset som Minervini efterfrågar för att lyckas vid marknaderna. 

Tillväxt och styrka

Minervini lyfter också fram vilken typ av bolag han handlar i, hur deras utveckling ser ut och vilka faktorer han tittar på tekniskt. Han ger läsaren sina dyrt anskaffade principer för vad som krävs för att lyckas. Bland annat beskriver han hur de första åren av hans karriär sved och tog emot när positionerna hela tiden gick åt fel håll. Men några applicerbara förändringar ledde till stor framgång, och nu driver han sin egen tradingskola och har en årlig avkastning som överträffar de flesta. 

Timing och känsla

Minervini är också konsekvent, och i viss mån i klass med ett orakel. Han har en förmåga att läsa marknaden som få andra har, och känner av rörelserna som varningstecken eller indikationer på att aktier ska gå upp. Att följa honom på twitter är ett måste. Att läsa boken Trade like a Stock Market Wizard av Mark Minervini är en plikt. Gör det. Gör ingenting förrän det är gjort.

Beställ boken på Adlibris.

mer om ämnet