Fundamental analys

Vad skiljer teknisk analys mot fundamental analys?

2020-10-09

Vi ser kortfattat över skillnaderna mellan den fundamentala och den tekniska analysen inom aktiehandel.

Resultaträkning – visar om bolaget går med vinst eller förlust

2020-10-06

I resultaträkningen kan vi se hur mycket bolaget har sålt för under avsedd period. I resultaträkningen ser vi även periodens resultat.

Balansräkning – Överblick av Tillgångar, Skulder & Eget Kapital

2020-10-06

Balansräkningen är bolaget presenterat i siffror. Här får vi en bra överblick över tillgångar, skulder och eget kapital.

Årsredovisning – Läsa och tolka balans- och resultaträkning

2020-10-06

Vi tar en närmare titt på årsredovisningen som dokument, och de viktigaste beståndsdelarna som en analytiker och investerare bör hålla koll på.

Fundamental Analys Introduktion – Strategisk, Redovisnings- och finansiell analys

2020-09-25

Vid värdering av en aktie används olika metoder och delar av Fundamental Analys. Genom att använda sig av just fundamental analys, kan en analytiker väga in flertalet variabler för bilda sig en uppfattning om prissättningen av en aktie. Man väger med fundamental analys in faktorer som substansvärde, nyckeltal i förhållande till branschkollegor och strategisk analys […]

Nyckeltal – Jämförelsetal för att värdera bolag i relation till branschkollegor

2020-09-15

Nyckeltal är indikativa jämförelsetal, beräkningar som används för att ställa olika aktiers värdering i relation till varandra. De används också för att ställa värderingar i relation till historiska nyckeltal, för att se hur olika nyckeltal förändrats över tid. De vanligaste nyckeltalen är P/E-tal, P/S-tal och P/B-tal. P/E-tal Price / Earnings beräknar aktiepriset delat med vinsten, […]

Risk – svårdefinierat begrepp inom trading som ofta feltolkas

2020-01-01

Inom ekonomi, trading och finans definieras och beräknas risk på olika sätt. Risk kan till exempel förhålla sig till risken för volatilitet eller prisrörelser i din egna portfölj i relation till marknadens volatilitet som helhet. Risk kan också vara det faktiska belopp du riskerar genom att handla med aktier. Det kan också röra sig om […]

Rör inte avkastningen – ränta på ränta enda vägen till rikedom

2019-12-29

Beroende på vad man har för mål med sina investeringar, kan strategier te sig väldigt olika. Men avgörande för att få sitt kapital att växa över tiden, blir att aldrig någonsin ta ut avkastningen från kontot. Warren Buffet har blivit absurt rik genom att hela tiden återinvestera sin avkastning. Med en genomsnittlig avkastning på omkring 30% […]

Hävstång – öka såväl risk som möjlig avkastning med hävstång

2019-12-29

  Vad är hävstång inom ekonomi och trading?  Hävstång används frekvent inom trading, framförallt vid handel av warranter, CFD-produkter samt optioner. Hävstång är ett starkt verktyg för att öka din exponering mot en tillgång, utan att behöva exponera mer eget kapital. Enkelt sett lånar du kapital av din mäklare och handlar för mer än vad […]