Teknisk analys

Strategi för att hitta vinnare – Två tidlösa formationer som fungerat mycket väl under 2020 och 2021

2021-10-23

Den här artikeln kommer handla om två formationer som fungerat ända sedan marknadens begynnelse och som fortsätter fungera än idag.

Teknisk Analys – Saucer With A Handle som lång men väldigt kraftfull formation

2020-10-05

Saucer With A Handle påminner om Cup With a Handle men är spretigare och ibland svårare att urskilja. Formationen är mycket kraftfull och kan leda till snabba uppgångar.

Teknisk Analys – Dubbelbotten som svåridentifierad men vinnande formation

2020-10-05

Dubbelbotten är en mycket stark formation som skakar ut svaga ägare. Detta resulterar i att priset kan gå långt högre innan säljtrycket ökar igen.

Volatility Contraction Pattern – Mark Minervinis trademärkta formation som levererar vinnande trades

2020-09-28

En volatilitetskontraktion är ett grafmönster som indikerar fortsatt potential för uppåtgående trend för en aktie eller en tillgång. Formationen illustrerar köp- och säljbeteenden som är positiva för tillgångsprisets framtida rörelser. Mark Minvervini konceptualiserade formationen, men även Jesse Livemore var där och nosade långt innan. I nedan artikel kommer vi förklara hur köp och sälj speglar […]

Teknisk Analys – Cup With Handle som vinnande formation

2020-09-25

William O’neill kommersialiserade Cup With Handle som grafformation i sin bok How To Make Money in Stocks. Han visar på flertalet exempel genom historien där formationen setts till i grafer, och sedan resulterat i fina uppgångar. Vi går noggrant igenom formationen och ger exempel på vad man ska leta efter. Till att börja med så […]

Divergens – Indikator för avtagande styrka i trend inom Teknisk Analys

2020-09-23

När uppstår divergens? Divergens uppstår i lägen då indikatorer indikerar motsatt riktning än tillgången som mäts. Detta syns i trendlinjer mellan toppar och bottnar, såväl i tillgångens graf som i indikatorns. Vi ser divergens i bland annat RSI och MACD. Dessa indikerar då att trenden håller på att toppa eller bottna, och kan vara väldigt […]

MACD – Moving Average Convergence Divergence

2020-09-17

MACD är en trendföljande momentum-indikator. Den visar relationen mellan två av en tillgångs glidande medelvärden. MACD räknas ut genom att ta 26-dagars exponentiella glidande medelvärde minus 12-dagars exponentiella glidande medelvärde. Resultatet är alltså en 9-dagars EMA, som kallas signal-line och dras ovanför MACD linjen. MACD används alltså för att indikera prisrörelser som kan visa på […]

Teknisk Analys – Vad är en graf

2020-09-15

En prisgraf är en linje av prisutvecklingen över tid, där vi på y-axeln (vertikal) har pris och på x-axeln (horisontell) anges tid. Grafen är uppbyggd så att prisutveckling visas från vänster till höger. Grafen för en aktie över tid är alltså en ritad linje mellan punkter som alla representerar priset för aktien vid en viss […]

Teknisk Analys – Stöd- och motståndsnivåer

2020-09-15

Tekniskt pratar man om olika nivåer för stöd och motstånd. Vad man syftar på är sedan tidigare etablerade prisnivåer omkring vilka kursen antingen vänt upp eller ned – alternativt handlats aktivt vid. Priset alltid senaste transaktionen Prisnivån baseras alltid på senaste transaktionen mellan en köpare och en säljare. Tekniska stöd- och motståndsnivåer är ofta vid […]

Teknisk Analys – BollingerBand som strategi för att avgöra möjlig riktning

2020-01-29

Bollingerband består av ett moving average, eller glidande medelvärde, och två stycken band som visar volatilitet. Banden utgörs av två standardavvikelser ritade mot tillgångens glidande medelvärde.