Teknisk Analys – BollingerBand som strategi för att avgöra möjlig riktning

Bollingerband består av ett moving average, eller glidande medelvärde, och två stycken band som visar volatilitet.
2020-01-29

Bollingerband består av ett moving average, eller glidande medelvärde, och två stycken band som visar volatilitet. Banden utgörs av två standardavvikelser ritade mot tillgångens glidande medelvärde. Standardavvikelserna utgör oftast av +/- från ett 20-dagars medelvärde, men inställningar och justeringar kan göras. 

Överköpt / översåld?

BollingerBand är precis som RSI, en indikator som används för att bedöma huruvida en tillgång är överköpt eller översåld. Prisrörelser nära eller över det övre bandet kan tolkas som att tillgången är överköpt, motsatsen gäller för prisrörelser under det undre bandet. 

Bilden är klickbar

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

Låg volatilitet

När banden rör sig tätt intill varandra betyder det att prisrörelserna över senaste tiden är små, alltså att volatiliteten är låg. för många investerare utgör detta en indikator för köp eller sälj. Ett vanligt scenario är något bredare avstånd mellan banden, och ett pris som rör sig mellan dessa. En väldigt låg volatilitet är ovanligt, och kan då tolkas som att ett utbrott är på gång. Ska man dra liknande slutsatser kan andra värdefulla faktorer inkluderas för att hjälpa en fatta ett beslut. 

Bilden är klickbar