Teknisk Analys – BollingerBand som strategi för att avgöra möjlig riktning

2020-01-29
Lost Password?

Bollingerband består av ett moving average, eller glidande medelvärde, och två stycken band som visar volatilitet. Banden utgörs av två standardavvikelser ritade mot tillgångens glidande medelvärde. Standardavvikelserna utgör oftast av +/- från ett 20-dagars medelvärde, men inställningar och justeringar kan göras. 

Överköpt / översåld?

BollingerBand är precis som RSI, en indikator som används för att bedöma huruvida en tillgång är överköpt eller översåld. Prisrörelser nära eller över det övre bandet kan tolkas som att tillgången är överköp, motsatsen gäller för prisrörelser under det undre bandet. 

Låg volatilitet

När banden rör sig tätt intill varandra betyder det att prisrörelserna över senaste tiden är små, alltså att volatiliteten är låg. för många investerare utgör detta en indikator för köp eller sälj. Ett vanligt scenario är något bredare avstånd mellan banden, och ett pris som rör sig mellan dessa. En väldigt låg volatilitet är ovanligt, och kan då tolkas som att ett utbrott är på gång. Ska man dra liknande slutsatser kan andra värdefulla faktorer inkluderas för att hjälpa en fatta ett beslut. 

Strategi Bollingerband

Ovan graf är hämtad från TradingView.

Grafen ovan visar Enquest på dagsbasis, med bollinger mätt på 20 dagar med standardavvikelse 2. Vi kan se i bilden hur priset rör sig mellan de två banden, och hur volatiliteten dör ut för att sedan komma tillbaka. 

Fundamental analys som stöd

Räknar man in andra faktorer som att volymen går ned och fundamental analys pekar på ett lågt värderat bolag, kan smala bollingerband generera indikationer för köpläge. Är läget det motsatta, och P/E-tal samt P/S-tal är höga, men bollingerbanden ligger tätt intill varandra, kan det istället indikera säljläge.