Tekniska setups

Tre bolag vars grafer ser intressanta ut

2021-06-16

Vi ser idag ett svenskt och två amerikanska bolag vars grafer ser intressanta ut, det svenska har en diskutabel fundamenta medan de två amerikanska visar en stark tillväxt inom olika sektorer.

Guld och silver ser intressanta ut i ett gynnsamt klimat

2021-06-15

Guld och silver har sedan sommaren 2020 handlats ned/sidledes och har genomgått ett klimat av en stigande amerikansk 10-årsränta, denna trend ser nu att förändras till fördel för guld och silver.

Teknisk Spaning – Bactiguard

2021-05-11

Bactiguard Holding är verksamma inom medicinteknik. Bolaget utvecklar och producerar infektionshämmande katetrar för urin, luft- och blodvägar. Produkterna består av ädelmetaller med tunt ytskikt som minskar risken för infektioner och långvariga bildningar av bakterier. De tio största ägarna äger 82,1 % av kapitalet vilket innebär att free float i aktien är låg. Vi noterar även […]

Nanologica ligger i en intressant range

2021-04-22

Nanologicas kompetens ligger i att ta fram bättre och billigare läkemedel genom att producera nanoporös silika, och genom detta styra form och ytegenskaper hos silikapartiklar. Vi har haft Nanologica under bevakning sedan september 2020 och tycker bolagets framtid ser spännande ut. Aktien har rört sig väldigt intressant under en längre tid. Kursen bröt för ett […]

Svenska kopparbolaget som utmanar intressanta nivåer

2021-04-07

Koppar har, som många känner till, gått väldigt bra sedan priset bottnade efter Corona-kraschen. Denna uppgång kan ges en rad olika förklaringsmodeller. Ett bristande utbud av höghaltig koppar, en stundande efterfrågeboom tack vare ESG, en sjunkande dollar och ren spekulation kan alla tänkas utgöra viktiga faktorer bakom prisuppgången. Vi belyste samtliga av dessa faktorer när […]

ESG-aktien som utmanar sin all time high nivå

2021-04-06

Svenska Ferroamp Elektronik AB är ett snabbväxande företag inom cleantech som erbjuder avancerade energi- och effektoptimeringslösningar för fastigheter. Hjärnan i systemet – the EnergyHub – samlar data från övriga komponenter för att optimera energiflödet mellan solpaneler, energilagring och nätet, med hjälp av avancerade algoritmer. Aktien har rört sig på ett sätt som väckt vår uppmärksamhet […]

Teknisk Setup – Zwipe

2021-04-06

Den norska aktien Zwipe har rört sig på ett intressant sätt under en ganska lång period. Grafen uppfyller många av de kriterier vi kollar på. Viktig information att ta del av om du tänker agera på informationen Vi identifierar tekniska setups, genom att studera grafer, med inspiration av framförallt William Oneil’s och Mark Minervinis metodik. […]

Teknisk Setup – Zinzino

2021-03-24

Zinzino har gått väldigt bra på börsen, vi skrev vår första aktiespaning om bolaget 2019. Vi skrev även en uppdatering i anslutning till bolagets Q3-rapport 2020. Om läsaren vill bekanta sig mer med bolaget kan läsning av dessa artiklar vara att rekommendera. First North Index har visat en del svaghet de senaste veckorna och har […]

Teknisk Setup – Smart Eye

2021-03-23

First North-index har gått svagt de senaste veckorna vilket begränsat antalet tekniska setups nu i närtid. Smart Eye sticker ut och har visat upp en relativ styrka gentemot sitt index. Aktien har nu i ett antal veckor konsoliderat i en sidledes rörelse, hela tiden ovanför viktiga stödnivåer. Bolaget har väldigt mycket spännande framtidsutsikter, läs deras […]

Teknisk Setup – Polygiene

2021-03-12

Vi skrev nyligen en aktiespaning om Polygiene. Vi rekommenderar alla att läsa den då Polygiene är ett oerhört intressant bolag. Utöver caset som sådant, nämnde vi även att grafen såg intressant ut. Idag ser den, enligt vår mening, ännu mer intressant ut och lägger upp sig för en eventuell breakout. Polygiene visar idag VCP beteende […]