How To Make Money in Stocks av William O’Neill

How To Make Money in Stocks För alla som läst Market Wizards av Jack D.
2020-08-06

How to make money in stocks ecoptimist

How To Make Money in Stocks

För alla som läst Market Wizards av Jack D. Schwager (recension kommer inom kort), vet man att det finns många sätt att tjäna pengar på trading. Kontentan av Market Wizards är just att man ska gå efter sin egen personlighet, och applicera vad som passar för en själv på marknaden. Men det blir också uppenbart att William O’Neill har ett finger med i spelet på väldigt många vinnande strategier. 

Köp How To Make Money In Stocks på Adlibris

Viktiga formationer

Gudfadern för så många vinnande traders, som grundat Investors Business Daily och skrivit flertalet böcker, har även skrivit bästsäljaren How To Make Money In Stocks. Även om han själv inte uppfunnit eller hittat alla system från grunden, går han noggrant igenom det du som trader behöver för att tjäna pengarna på marknaden. 

Mark Minervini och Jesse Stine

Mark Minervini och Jesse Stine applicerar båda två How To Make Money In Stocks när de handlar, i sin urvalsprocess av aktier och när de ser över grafanalys. William O’Neill fokuserar nämligen mycket på grafanalys och vissa avgörande parametrar inför handel i ett bolag. 

Cup With A Handle & High Tight Flag

Cup with a handle eller Saucer with a handle är två stycken vinnande mönster som man kan utläsa i grafer, helst på veckobasis, och som sedan över hundra år bakåt i tiden har genererat kraftig avkastning till dem som lärt sig utgöra dem och bemästra entry och exit.

O’Neill går även igenom den beryktade dubbelbotten-formationen, samt high tight flag eller powerplay, som vid kan ge en ordentig skjuts till portföljen när man träffar rätt. 

CANSLIM

Utöver formationer på grafer går O’Neill noggrant igenom CANSLIM modellen, som listar de avgörande faktorer att väga in vid köp av aktier. Bland annat ligger fokus på vinst, institutionellt kapital och nya spännande verksamheter som kan generera tillväxt och ökat intresse. Dessa faktorer är enkla att utläsa för den som studerar års- och kvartalsrapporter, och bör appliceras av alla som ämnar tjäna pengar på marknaden. 

How to sell stocks

O’Neill har också ett avgörande kapitel med i boken How To Make Money In Stocks, som går igenom när och hur man säljer en aktie. Han ser över, med tydligt illustrerat på grafer, hur man avgör när marknadssentimentet skiftar och i vilket läge man bör sälja sina aktier och sitta likvid. 

Handla som en money manager

Utöver detta finns några stolpiga kapitel om hur man agerar som en money manager. Detta är intressant och lärorikt men inte i lika viktigt som resten av boken. Som alltid gäller att studera och verkligt applicera det som står i boken, för att därefter forma egna strategier. How To Make Money In Stocks är The Holy Grail of Investing och ska ses som en bibel. Den som studerar och applicerar kommer att lyckas, det handlar bara om nedlagd tid och energi. 

Köp och läs

Helt avgörande att ha denna bok i bokhyllan, helt avgörande att läsa den om och om

Köp How To Make Money In Stocks på Adlibris

 

mer om ämnet