tisdag 9 mars 2021

Disclaimer

Målgrupp

Information på denna websida riktar sig till personer i Sverige och Norden.

Ansvarsbegränsning

Det som skrivs på ecoptimist.se representerar våra egna åsikter. I vissa artiklar länkar vi till andra hemsidor i källhänvisande syfte eller för att erbjuda rekommenderad läsning. Vi tar inget ansvar för informationen på dessa sidor, eller att informationen där är uppdaterad.  Materialet på Ecoptimist.se utgör inte tillhandahållande av investeringsrådgivning från Ecoptimist enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (“LVM”). Materialet på Bloggen skall inte i något fall uppfattas som investeringsrekommendationer, enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument eller investeringsanalyser enligt LVM, eller som att Ecoptimist utarbetar eller sprider investeringsrekommendationer eller investeringsanalyser. Allt användande av informationen på ecoptimist.se, exempelvis att sprida information vidare alternativt agera med investeringar på grund av informationen, sker på egen risk. Vi friskriver oss helt från ansvar för det resultat som kan bli följden av att en läsare på olika sätt använder sig av information som finns tillgänglig på ecoptimist.se

Risker

Samtliga läsare uppmanas på egen hand analysera och kritiskt granska materialet som finns tillgängligt i artiklar.  Att investera på aktie- och kapitalmarknaderna innebär alltid ett risktagande. Värde och avkastning kan såväl öka som minska och investerare kan förlora det investerade kapitalet. Historisk avkastning och resultat är inte någon garanti för framtida resultat.

Senaste nytt

Börsen idag – bättre jobbsiffror än väntat i USA

I fredags publicerades jobbrapport i USA som visade på att 379,000 nya jobb tillkom i februari, samt att januaris siffror justerades upp med 166,000st jobb. Arbetslösheten minskade ned till 6,2%. 

Börsen idag – fortsatt oro för tilltagande inflation tynger marknaderna

Fortsatt risk för oroligare marknader när långa stödnivåer ser ut att brytas. Inflationen är överhängande orosmolnet för marknaderna.

Börsen idag – Tyngre fall för amerikanska teknikaktier och nedåt i Asien

Nedåt i asien efter att amerikanska räntor stigit igen. Hedgefonder hävdar att inflationen kan bli långt högre än prognostiserat i år.