Strategi

Vad skiljer teknisk analys mot fundamental analys?

2020-10-09

Vi ser kortfattat över skillnaderna mellan den fundamentala och den tekniska analysen inom aktiehandel.

Resultaträkning – visar om bolaget går med vinst eller förlust

2020-10-06

I resultaträkningen kan vi se hur mycket bolaget har sålt för under avsedd period. I resultaträkningen ser vi även periodens resultat.

Balansräkning – Överblick av Tillgångar, Skulder & Eget Kapital

2020-10-06

Balansräkningen är bolaget presenterat i siffror. Här får vi en bra överblick över tillgångar, skulder och eget kapital.

Årsredovisning – Läsa och tolka balans- och resultaträkning

2020-10-06

Vi tar en närmare titt på årsredovisningen som dokument, och de viktigaste beståndsdelarna som en analytiker och investerare bör hålla koll på.

Teknisk Analys – Saucer With A Handle som lång men väldigt kraftfull formation

2020-10-05

Saucer With A Handle påminner om Cup With a Handle men är spretigare och ibland svårare att urskilja. Formationen är mycket kraftfull och kan leda till snabba uppgångar.

Teknisk Analys – Dubbelbotten som svåridentifierad men vinnande formation

2020-10-05

Dubbelbotten är en mycket stark formation som skakar ut svaga ägare. Detta resulterar i att priset kan gå långt högre innan säljtrycket ökar igen.

Ska man köpa dippen? Om billiga aktier och centralbankers förmåga att stoppa framtida kursfall

2020-09-29

Alla styrs av sina känslor. Somliga mer och andra långt mindre. Vissa kan förhålla sig känslokallt till börsen och basera beslut på logik mer än rädsla eller girighet. Andra styrs helt av påträngande känslovågor som behov av att ha rätt, stolthet och smärtan av att förlora pengar. Anledningar för att köpa kontra inte köpa dippen […]

Volatility Contraction Pattern – Mark Minervinis trademärkta formation som levererar vinnande trades

2020-09-28

En volatilitetskontraktion är ett grafmönster som indikerar fortsatt potential för uppåtgående trend för en aktie eller en tillgång. Formationen illustrerar köp- och säljbeteenden som är positiva för tillgångsprisets framtida rörelser. Mark Minvervini konceptualiserade formationen, men även Jesse Livemore var där och nosade långt innan. I nedan artikel kommer vi förklara hur köp och sälj speglar […]

Fundamental Analys Introduktion – Strategisk, Redovisnings- och finansiell analys

2020-09-25

Vid värdering av en aktie används olika metoder och delar av Fundamental Analys. Genom att använda sig av just fundamental analys, kan en analytiker väga in flertalet variabler för bilda sig en uppfattning om prissättningen av en aktie. Man väger med fundamental analys in faktorer som substansvärde, nyckeltal i förhållande till branschkollegor och strategisk analys […]

Teknisk Analys – Cup With Handle som vinnande formation

2020-09-25

William O’neill kommersialiserade Cup With Handle som grafformation i sin bok How To Make Money in Stocks. Han visar på flertalet exempel genom historien där formationen setts till i grafer, och sedan resulterat i fina uppgångar. Vi går noggrant igenom formationen och ger exempel på vad man ska leta efter. Till att börja med så […]