Strategi

Överblick av sentimentindikatorn dumb money confidence

2021-10-30

Vad är dumb money confidence och hur kan man använda sig av det för att navigera på marknaden? Modellen dumb money confidence bygger på ett antal variabler som ger indikationer om hur sentimentet är bland en bred kategori av investerare. Istället för att gå in på separata indikatorer och hur de reflekteras i modellen ingår […]

Strategi för att hitta vinnare – Två tidlösa formationer som fungerat mycket väl under 2020 och 2021

2021-10-23

Den här artikeln kommer handla om två formationer som fungerat ända sedan marknadens begynnelse och som fortsätter fungera än idag.

Vad skiljer teknisk analys mot fundamental analys?

2020-10-09

Vi ser kortfattat över skillnaderna mellan den fundamentala och den tekniska analysen inom aktiehandel.

Resultaträkning – visar om bolaget går med vinst eller förlust

2020-10-06

I resultaträkningen kan vi se hur mycket bolaget har sålt för under avsedd period. I resultaträkningen ser vi även periodens resultat.

Balansräkning – Överblick av Tillgångar, Skulder & Eget Kapital

2020-10-06

Balansräkningen är bolaget presenterat i siffror. Här får vi en bra överblick över tillgångar, skulder och eget kapital.

Årsredovisning – Läsa och tolka balans- och resultaträkning

2020-10-06

Vi tar en närmare titt på årsredovisningen som dokument, och de viktigaste beståndsdelarna som en analytiker och investerare bör hålla koll på.

Teknisk Analys – Saucer With A Handle som lång men väldigt kraftfull formation

2020-10-05

Saucer With A Handle påminner om Cup With a Handle men är spretigare och ibland svårare att urskilja. Formationen är mycket kraftfull och kan leda till snabba uppgångar.

Teknisk Analys – Dubbelbotten som svåridentifierad men vinnande formation

2020-10-05

Dubbelbotten är en mycket stark formation som skakar ut svaga ägare. Detta resulterar i att priset kan gå långt högre innan säljtrycket ökar igen.

Ska man köpa dippen? Om billiga aktier och centralbankers förmåga att stoppa framtida kursfall

2020-09-29

Alla styrs av sina känslor. Somliga mer och andra långt mindre. Vissa kan förhålla sig känslokallt till börsen och basera beslut på logik mer än rädsla eller girighet. Andra styrs helt av påträngande känslovågor som behov av att ha rätt, stolthet och smärtan av att förlora pengar. Anledningar för att köpa kontra inte köpa dippen […]

Volatility Contraction Pattern – Mark Minervinis trademärkta formation som levererar vinnande trades

2020-09-28

En volatilitetskontraktion är ett grafmönster som indikerar fortsatt potential för uppåtgående trend för en aktie eller en tillgång. Formationen illustrerar köp- och säljbeteenden som är positiva för tillgångsprisets framtida rörelser. Mark Minvervini konceptualiserade formationen, men även Jesse Livemore var där och nosade långt innan. I nedan artikel kommer vi förklara hur köp och sälj speglar […]