torsdag 18 juli 2024

Om oss

Kontakta oss på Ecoptimist

Vi publicerar aktiespaningar, trendspaningar och generella tankar kring börsen. Vi tittar främst på mindre tillväxtbolag men ibland även större bolag och potentiella turnaroundcase. För den som vill lära sig mer om aktieanalys har vi även publicerat diverse artiklar om teknisk analys, fundamental analys samt tradingpsykologi.

Vår målsättning är att främst belysa mindre bolag noterade på Nordiska marknaderna med fokus på Sverige och Norge. Detta genom att informativt sammanställa information som finns tillgänglig på bolagens hemsidor och i rapporter, samt väga in diverse egna funderingar kring möjlig framtida utveckling. Inget av det vi skriver är dock ämnat att ses som rekommendationer eller köptips.

Vi erbjuder även bolagen själva möjligheten att publicera Företagspresentationer under fliken Företag. Dessa är ämnade att ytterligare ge läsaren möjlighet att skaffa sig en god överblick av bolagets verksamhet, bransch och framtidsutsikter.

Finns frågor eller inresse av mer info eller sammarbete, är du som läsare varmt välkommen att höra av dig!

Tack för besöket


Skicka ett meddelande till oss