Tradingpsykologi

Ska man köpa dippen? Om billiga aktier och centralbankers förmåga att stoppa framtida kursfall

2020-09-29

Alla styrs av sina känslor. Somliga mer och andra långt mindre. Vissa kan förhålla sig känslokallt till börsen och basera beslut på logik mer än rädsla eller girighet. Andra styrs helt av påträngande känslovågor som behov av att ha rätt, stolthet och smärtan av att förlora pengar. Anledningar för att köpa kontra inte köpa dippen […]

Alternativkostnad – eller värdet av det du väljer att inte göra

2020-01-03

Alternativkostnad är ett välkänt ekonomiskt begrepp. Det används framförallt där beslut och konsten bakom beslutsfattande står i centrum. Vad man utgår ifrån är det faktum att det i nästan alla lägen, finns alternativ att välja mellan. I vårt fall ser vi såklart till allokeringen av kapital. Hur du väljer att placera dina pengar blir avgörande […]

Konfirmationsbias eller konfirmeringsbias – behovet av att skapa din egen sanning

2019-12-30

Denna artikel kommer belysa fenomenet konfirmationsbias, som innefattar ett mänskligt beteende att i nästan allt man företar sig, söka bekräfta teorier och önsketänkande. Det absolut enklaste exemplet blir hur vi tolkar den information vi tilldelas, som belyser en aktie vi redan äger, eller har siktat in oss på att köpa. All information vi får presenterad […]

Forumhets – bolagen att läsa på lite extra om innan man köper

2019-12-27

Beslutsfattande är knepigt. Framförallt i en värld där fler och fler faktorer spelar in, och information finns tillgängligt i princip var och när som helst. Då kan det ibland vara enklare att vända sig till beryktade experter, så kallade analytiker, eller lyssna till självutnämnda genier i diverse börsforum. Det kan såklart också vara högst fruktsamt […]

Tunnelseende – oförmågan att se skogen för alla träd

2019-12-25

Alla har vid åtminstone några tillfällen råkat ut för tunnelseende. Man kan också kalla det för att stirra sig blind på något. Fenomenet kan likställas med konfirmationsbias, men de två skiljer sig något åt. Tunnelseende syftar här på oförmågan att lyfta blicken – i det här fallet från en specifik aktie.  Det är lätt att […]

Fear of Missing Out – den dummaste anledningen att köpa

2019-12-24

Ännu ett banalt fenomen lyfts här, där vi går igenom konceptet av att köpa enbart för att inte riskera att missa en uppåtgående trend. Vi återspeglar till det som nämnts i tidigare artiklar, och syftar specifikt på just värdet av övertygelse.  Fear of Missing Out Om anledning till ägandeskap enbart består av rädsla för att […]

Missade tåg och fallande knivar – att hålla sig långt borta ifrån

2019-12-23

I enlighet med artikeln om FOMO, kan det vara lätt att kasta sig efter aktiekurser som plötsligt börjat skjuta uppåt. Än hellre om man sedan tidigare haft span på bolaget. Det kan också vara lockande att försöka träffa botten, och köpa en aktie som länge fallit och nu upplevs som billig.  Det är två vanliga […]

Övertygelse – för att våga äga vinnarna hela vägen upp

2019-12-21

Att tjäna pengar på aktier handlar om, oavsett hur banalt det än låter, att sälja till ett högre pris än för vad man en gång handlade. Skillnaden är lika med vinsten. Gör man istället det motsatta blir skillnaden förlusten. Så långt är vi med. Kruxet, om man får uttrycka sig så, ligger i att sälja […]