Volatility Contraction Pattern – Mark Minervinis trademärkta formation som levererar vinnande trades

En volatilitetskontraktion är ett grafmönster som indikerar fortsatt potential för uppåtgående trend för en aktie eller en tillgång.
2020-09-28

En volatilitetskontraktion är ett grafmönster som indikerar fortsatt potential för uppåtgående trend för en aktie eller en tillgång. Formationen illustrerar köp- och säljbeteenden som är positiva för tillgångsprisets framtida rörelser. Mark Minvervini konceptualiserade formationen, men även Jesse Livemore var där och nosade långt innan.

I nedan artikel kommer vi förklara hur köp och sälj speglar sig i prisrörelser, och varför detta kan resultera i fortsatt uppgång. Vi kommer även illustrera konceptet med en graf  dagsbasis.

För att en volatilitetskontraktion ska kunna ta plats, krävs en del grundförutsättningar:

  1. Den underliggande trenden måste vara positiv.
  2. Volatiliteten minskar.
  3. Detta sker i icke-trendande prisrörelser.
  4. Priset närmar sig point of least resistance, eller pivot point.
  5. Utbudet av aktier ska minska samtidigt som volatiliteten i prisrörelserna minskar.

Bilden är klickbar

Vi tittar på vågorna av prisrörelser (illustrerat i rött), där varje våg upp och ned blir mindre och mindre, med högre lägstanivåer. Vad som ska följa är ett uppskjut i efterfrågan, alltså att volymen kommer tillbaka med kraft och att den består av fler köpare än säljare som driver priset uppåt.

Detta inköpsläge benämns som Pivot Point –eller point of least resistancenär priset rör sig uppåt mot tidigare motståndsnivåer med avtagande volatilitet för att kunna bryta igenom på stark volym.

VCP CentrusBilden är klickbar

I slutet av en volatilitetskontraktion är det inte ovanligt att se försök till breakout som sedan fallerar. Misslyckade breakouts eller fallerade trendbrott uppåt indikerar att det fortsatt finns gott om säljare, och att mer sidledes prisrörelser behövs för att bli av med dem.

Annars stoppas den aggressiva prisrörelsen uppåt av att dessa säljare snabbt passar på att erbjuda marknaden sina aktier, och priset stannar kvar på tidigare nivåer. 

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

I dessa lägen är det viktigt, givet att övriga faktorer stämmer, att hålla koll på prisrörelserna under de kommande dagarna. Sker fortsatt kontraktion och minskad aktivitet, finns stor möjlighet till att senaste misslyckade rycket uppåt var det sista, och att nästa gång ett försök till breakout sker så blir det med kraft.

Vad vi är ute efter är prisnivåer där det inte finns säljare kvar. Alltså ett läge där alla som äger aktier är beredda att hålla i dem tills nya köpare dyker upp till ett högre pris. Då sker prisrörelsen uppåt med stark kraft och ibland även med gap, där ingen handel alls sker mellan två nivåer.

Desto längre tid med konsolidering eller volatilitetskontraktion, desto större är möjligheten till en kraftfull rörelse uppåt. Detta då svaga säljare ger upp desto längre en tillgång rör sig sidledes. De som däremot sitter kvar med befintliga positioner är ägarna med stark tro till aktien. Därför säljer de inte ut sig så snart priset rör sig uppåt, utan håller fast i sina aktier, och en ny trend kan ta form och leda aktien till högre priser med starkt momentum.