Siver Semiconductors – Q4 rapport

Sivers Semiconductors utvecklar RF-chip och antenner för avancerade 5G system till data- och telekommunikationsnät.
2021-02-12

Sivers Semiconductors utvecklar RF-chip och antenner för avancerade 5G system till data- och telekommunikationsnät. Därutöver tillverkar bolaget halvledarbaserade optiska produkter till optiska fibernät, sensorer och optisk trådlöskommunikation. Den operativa verksamheten är uppdelad i de två affärsområdena Wireless och Photonics.

Wireless utvecklar, tillverkar och säljer chip, komponenter, moduler och delsystem baserade på avancerad 5G millimetervågsteknik.

Photonics utvecklar, designar, tillverkar och säljer III-V sammansatta halvedarlasrar för optisk kommunikation, optisk avkänning/sensorer och optiska trådlösa nätverk.

För det fjärde kvartalet rapporterade bolaget följande:

  • Intäkterna ökade med 17% och uppgick till 29 707 TSEK att jämföra med 25 362 TSEK under Q4 2019. Intäkterna för Wireless ökade med 42% och för Photonics med 11%.
  • EBITDA uppgick till 3 108 TSEK jämfört med -19 877 TSEK under Q4 2019.
  • EBITDA påverkades positivt med 6 320 TSEK i återförda reserveringar av sociala avgifter för personaloptionsprogrammen. Justerat för denna post uppgick EBITDA till -3 212 TSEK, att jämföra med ett justerat EBITDA från Q4 2019 om -18 535 TSEK.
  • Resultatet landade på -563 TSEK, en förbättring jämfört med 2019 som kom in på -19 877 TSEK.

VDn, Anders Storm, kommenterade hur den positiva resultatutvecklingen grundar sig i en starkare omsättning och minskade kostnader.

Photonics når breakeven på EBITDA-nivå för helåret jämfört med en förlust på 23 miljoner 2019. De två främst drivande faktorerna bakom detta har varit att affärsområdet minskat sina kostnader genom en utbyggd intern produktion vilket eliminerat externa produktionssteg, detta har resulterat i besparingar omkring 12 MSEK för helåret. Därutöver meddelar VDn att affärsområdet tydliggjort värdet av sin produktportfölj och därigenom ökat priserna mot befintliga kunder.

  • Några händelser under kvartalet var att Sivers Photonics erhåller bidrag på 3 100 TSEK från Storbritannien för sin del i MAG-V-projektet som syftar till att utveckla världens första kommersiella Quantum Atomic Magnetometer.
  • Den 9 december meddelade Sivers Semiconductors att Sivers Photonics har fått ett statligt bidrag på ca KSEK 3 600 från Innovate UK avseende bolagets medverkan i SPIDARprojektet som utvecklar kvantbaserade LiDAR-system för assisterade och självkörande fordonsapplikationer.
  • Den 11 januari meddelade Sivers Semiconductors att dotterbolaget Sivers Photonics har fått en ny order inom optisk avkänning värd cirka KSEK 11 000 från en av sina etablerade Fortune 100-kunder. Ordern kommer att levereras och faktureras under första halvåret 2021. Kunden har nu sedan oktober 2018 lagt beställningar till ett sammanlagt värde om 85 MSEK.

Wireless kunde vid årets utgång stoltsera med 21 design-wins, jämfört med 12 vid utgången av 2019. Under kvartalet erhöll affärsområdet ett flertal order, bland annat:

  • En kinesisk 5G-order från Siemens Helthineers.
  • Bolagets första beställning från Indien.
  • Ett långsiktigt leveransavtal på bolagets nya 57-71 GHz 2D antennmodul för FWA till det litauiska bolaget 8devices. Avtalet är estimerat till cirka 70-100 MSEK de första fyra åren till en specifik amerikansk kund.

Den design-win som ligger till grund för avtalet med 8devices kommer enligt plan ta mindre än ett år från start till den färdiga produkten är installerad hos slutkund på den amerikanska marknaden.

Avtalet är dessutom extra intressant eftersom 8devices redan vid design-win hade ett ledande amerikanskt bolag som kund, volymtillväxt är därför att vänta redan under 2021. VDn kommenterar vidare hur Wireless har förhoppningar om att 8devices kommer att sälja produkten till andra kunder.

Efter periodens utgång meddelade även Sivers Semiconductors att Sivers Wireless Den 4 februari erhållit en order av 5G millimetervågs-IC från TMYTEK baserad i Taiwan. Denna nyhet belyste vi där vi även gick igenom hur aktien såg intressant ut och var nära ett utbrott uppåt.

Efter ett bra år för Sivers Semiconductors står bolaget starkt, de har nu en kassa om 249 MSEK. Pengarna kommer användas för att accelerera bolagets organiska och internationella expansion.

Aktien ser intressant ut efter en konsolidering sedan september, om den framåt klarar av att bryta upp till en all time high nivå vore det ett enormt styrkebesked.