Trendspaning

Helgläsning: Tio tekniskt och fundamentalt intressanta aktier att hålla koll på inför nästa vecka

2021-09-12

Uppdatering med tio aktier under bevakning som ser tekniskt och fundamentalt intressanta ut.

Den mest intressanta råvaran 2021 – Två bolag med unika optioner

2021-09-11

Uran bottnade 2018 och har utvecklats starkt sedan dess, två triggers skapar en möjlighet för råvaran att gå till ännu högre nivåer.

Tekniskt Span – Bred bild av nya sektorer som visar styrka

2021-02-23

Det här är en längre text om breda trender vi ser på marknaden i dagsläget. Det återstår att se hur detta utvecklar sig men vi har på sistone sett en tydlig sektorrotation. Vi vet ännu inte om detta endast är en kortsiktig falsk bild eller om det är början på något större. Men om det […]

Trendspaning – Koppar som råvara att tjäna på elektrifiering

2020-07-14

I ett avsnitt av sin podcast Classic Value Investors, intervjuar Mariusz Skonieczny energiexperten Gianni Kovacevic, med fokus på Koppar som råvara och investeringsmöjlighet. Länk till intervjun här. Kovacevic öppnar intervjun med att likställa kommande period av historien med de revolutionerande händelserna som skedde för 100+ år sedan, som t.ex. uppfinnandet av glödlampan eller när man […]

Trendspaning – Energi som hårt sargad sektor redo för vändning

2020-01-17

Energi har inte varit så nedtryckt som det är nu sedan techbubblan. Detta återspeglas naturligtvis också i värderingen av energiaktier. Vi är av uppfattningen att denna trend kan komma att vända 2020. Den här grafen borde alla som investerar i energiaktier av olika slag studera nära. Grafen illustrerar energiaktier/s&p. Den visar alltså hur energi gått […]

Trendspaning – Gamblingsektorn som tagit stryk av nya regleringar

2020-01-16

Den 1/1-2019 infördes nya regleringar för spelbolagen i Sverige. Innan det var det fritt fram att gång efter annan erbjuda spelare bonusar, men sedan nya lagar är det långt mer begränsat. Nya restriktioner kring marknadsföring har också införts. Det har inneburit att spelbolagen tvingats begränsa reklam mot såväl nya som befintliga spelare. Avmattning för branschen […]

Trendspaning – Olja när världen elektrifieras och efterfrågan skiftar

2019-11-27

OPEC beslöt 2014 att inte minska produktionsvolymen, det tillsammans med rädsla för minskad efterfrågan, blev en katalysator för ett kraftigt fall i oljepriset. Sedan dess har oljepriset gått ned med 46%. Denna artikel är en kortare analys av Oljan. Artikeln bygger på information hämtad från nätet och egna funderingar. Detta är ingen rekommendation.  Efterfrågan globalt […]

Trendspaning – Sjöfartsindustrin med obalans i utbud/efterfrågan

2019-11-20

Vi tänkte berätta lite om ett case som vi kom över av en tillfällighet för någon månad sedan. Sjöfartsindustrin är en sektor som vi aldrig funderat kring, den låter trist och får oss att tänka på tråkiga industribolag som pendlar +-20% varje år och skänker investeraren en 3-procentig utdelning om året. Med andra ingenting som […]