Teknisk Analys – Exponentiellt glidande medelvärde som stöd för trenden

Det är svårt att undvika glidande medelvärde när det kommer till teknisk analys.
2020-01-29

Det är svårt att undvika glidande medelvärde när det kommer till teknisk analys. Konceptet bygger på att hitta mönster i prisrörelser eller grafer, då blir det glidande medelvärdet ett uppenbart ställe att börja leta på. 

Beslutstöd

Det exponentiella glidande medelvärdet representerar som namnet anspelar, medelvärdet av priset på en tillgång över en bestämd tidsperiod, med mer vikt på de senare stängningspriserna. Alternativet är Simpelt Glidande Medelvärde, som viktar alla stängningspriser lika.

Det exponentiella glidande medelvärdet är alltså snabbare på att följa med i prisutvecklingen närmare dagens datum. Simple Moving Average är istället trögare i svängningarna.

Vilken tidsperiod man applicerar bestämmer man själv, och det kan variera brett beroende på vad man är ute efter samt vilken tidshorisont man planerar sina beslut inför. 

Vanliga medelvärden är 10-dagars, 40-veckors och 10-månader. Alla säger helt olika saker om utsikterna för kursrörelser, men kan vara likvärdigt intressanta att ta i beaktning vid beslutsfattande kring- eller analyser av tillgångspriser. 

Indikatorer

Oavsett vilken tidshorisont man undersöker, utgör ofta måtten av medelvärden indikatorer för trender. Ju längre tidsspann man blickar på, desto starkare kan dessa trender sägas vara. 

Trendföljande

För en långsiktig trendföljare kan prisnivåer som bryter igenom glidande medelvärde på veckobasis eller månadsbasis vara indikativt för att en ny trend etableras. 

Grafen ovan visar en veckograf av Bitcoin som vid återkommande tillfällen respekterat sitt EMA20, alltså sitt exponentiellt 20 veckors glidande medelvärde.