Under tisdagen fortsätter svenska index handlas nära all time high

Under tisdagen fortsatte svenska index handlas omkring sina tidigare all time high nivåer, vi ser fortsatt hur First North visar svaghet gentemot övriga index.
2021-06-15

Under tisdagen ser vi hur mönstret av lugn handel omkring tidigare all time high nivåer fortsätter för svenska index. Det återstår ännu att se om de klarar av att hitta kraften för en definitiv breakout upp. Vi ser även hur koppar och olja visar divergens gentemot varandra där den senare visat en påtaglig styrka medan den förstnämnda tappat sitt tidigare momentum.


Viktig Information innan du läser vidare

Ingenting som presenteras nedan är köp- eller säljrekommendationer. Graferna, såväl som tankar, illustrerar endast våra subjektiva observationer.

Graferna representerar heller inte nödvändigtvis stängningspriser, varför priset kan ha förändrats.


Dagens artikel kommer handla om följande:

 • Svenska index nära all time high – Divergens gentemot First North
 • Koppar och Olja har slutat korrelera och visar i dagsläget divergens
 • Tre stycken olje- och gasbolag som alla genomförde lyckade breakouts

Svenska index nära all time high – Divergens gentemot First North

OMXS30, Mid Cap och Small Cap har all tre sedan en kort tid tillbaka handlats nära sina tidigare all time high nivåer. OMXS30 har försökt bryta upp två dagar i rad men har misslyckats på marginalen. Mid Cap handlas i en tight range och väljer sannolikt riktning inom kort. Small Cap har sedan tidigare brutit upp och testar i dagsläget EMA10. Denna utveckling skiljer sig rejält från den First North visat upp som istället fastnat i en bred range och visar påtaglig svaghet gentemot de övriga.

 • OMXS30

Dagsgraf på OMXS30 – Bilden är klickbar

 • Mid Cap

Dagsgraf på Mid Cap – Bilden är klickbar

 • Small Cap

Dagsgraf på Small Cap – Bilden är klickbar

 • First North

Dagsgraf på First North – Bilden är klickbar

Koppar och Olja har slutat korrelera och visar i dagsläget divergens

Koppar inledde en fantastisk trend i samband med att priset bottnade under corona-kraschen. Råvaran har dock sedan en tid tillbaka visat svaghet vilket visserligen inte är särskilt anmärkningsvärt sett till digniteten i uppgången dessförinnan. Vad som däremot är slående är den divergens vi i dagsläget ser mellan koppar och olja. Olja har, till skillnad från kopparn, nyligen brutit upp från en definierad range och uppåttrenden är fortsatt intakt.

 • Koppar

Veckograf på Koppar – Bilden är klickbar

 • Olja

Veckograf på Olja – Bilden är klickbar

[prenumeration2]

Tre stycken oljebolag som alla genomförde lyckade breakouts

Tisdagen den 1/6 släppte vi en kvällsuppdatering där vi gick igenom ett antal aktier i energisektorn, framförallt med olje- och gasexponering. Några av de grafer som fångade vårt intresse visade upp det tidlösa cup-with-handle-mönstret, övriga visade upp en intressant volymutveckling som skedde vid intressanta nivåer. När artikeln släpptes var det anmärkningsvärt hur energisektorn visade upp en tydlig relativ styrka gentemot övriga marknaden. Tre stycken aktier som visat styrka sedan artikeln släpptes är Obsedian Energy, Crew Energy och Ensign Energy Services. Nedan kommer graferna från den 1/6 samt hur utvecklingen gått sedan dess. Detta kan tjäna som exempel på hur man kan använda sig av grafer för att hitta aktier som erbjuder bra risk/reward profiler.

 • Obsidian Energy den 1/6

Veckograf på Obsidian Energy från den 1/6 – Bilden är klickbar

 • Obsidian Energy idag

Veckograf på Obsidian Energy idag – Bilden är klickbar

 • Crew Energy från den 1/6

Veckograf på Crew Energy från den 1/6 – Bilden är klickbar

 • Crew Energy idag

Veckograf på Crew Energy idag – Bilden är klickbar

 • Ensign Energy Services från den 1/6

Veckograf på Ensign Energy Services från den 1/6 – Bilden är klickbar

 • Ensign Energy från idag

Veckograf på Ensign Energy Services idag – Bilden är klickbar

Vi ser i dagsläget hur ett antal guld- och silverbolag visar upp liknande intressanta mönster vilket kan komma att erbjuda möjligheter framåt. Vid intresse kan de läsa vår senaste artikel om guld och silver.

[prenumeration2]


Viktig information att ta del av om du tänker agera på informationen

Vi identifierar tekniska setups, genom att studera grafer, med inspiration av framförallt William Oneil’s och Mark Minervinis metodik. Vi letar efter mönster som uppfyller ett antal kriterier. Några av de mönster vi kollar på är Cup With Handle, Saucer With Handle, Dubbelbotten. Oavsett hur mönstret tar sig uttryck är den, med god marginal, viktigaste komponenten att mönstret innehåller ett VCP-mönster. När vi handlar aktier på en sådan setup, köper vi antingen i “botten av mönstret”, alltså när kurs går ned till en nivå som respekterats, ofta ett glidande medelvärde. Det andra sättet vi köper på är genom en köp-stop-loss, alltså en förprogrammerad prisnivå som ligger ovanför dagens pris.

Det är dock viktigt att understryka att många setups misslyckas, det är därför viktigt att ha en säljplan. Det enklaste sättet att gardera sig mot ett prisfall är att ha en förprogrammerad sälj-stop-loss order. Det ska dock sägas att en stop-loss order inte hjälper till vid ett eventuellt gap-ned i priset. Det är därför viktigt att inte satsa för stor del av sin portfölj i en enskild aktie eller setup. Det centrala att alltid komma ihåg när man agerar på en setup är att man över tiden ska tjäna mer pengar på sina vinnare än man förlorar på de setups som misslyckas. Ofta tar sig detta uttryck genom att det är fler setups som misslyckas än lyckas. Men de som lyckas ger en väsentligt större avkastning, än det man förlorar på de som misslyckas. Detta sker tack vare en sälj-stop-loss som begränsar förlusterna till en definierad nivå som sätts omedelbart när ett trade tas.