Trendspaning – Koppar som råvara att tjäna på elektrifiering

I ett avsnitt av sin podcast Classic Value Investors, intervjuar Mariusz Skonieczny energiexperten Gianni Kovacevic, med fokus på Koppar som råvara och investeringsmöjlighet.
2020-07-14

I ett avsnitt av sin podcast Classic Value Investors, intervjuar Mariusz Skonieczny energiexperten Gianni Kovacevic, med fokus på Koppar som råvara och investeringsmöjlighet. Länk till intervjun här.

Kovacevic öppnar intervjun med att likställa kommande period av historien med de revolutionerande händelserna som skedde för 100+ år sedan, som t.ex. uppfinnandet av glödlampan eller när man först hittade olja, och hur världen utvecklades och förändrades framåt av dessa framstående utvecklingarna. 

my-electrician-drives-a-porscheElektrikern som kör Porsche

Kovacevic är energiexpert och har 20+ års erfarenhet inom branschen. I boken My Electrician Drives A Porsche? Går han tydligt igenom fördelarna som finns med koppar, och hur råvaran kommer behövas framåt i den revolutionerande tid av skifte i energiförsörjning som vi redan påbörjat. Boken finns att köpa på Adlibris, och förtydligar det som denna kortare trendspaning försiktigt försöker summera.

Revolutionerande upptäckter under historien

Han nämner även bensinmotorn i samband med upptäckten av olja, och poängterar att vi använt oss av Diesel och Bensin som drivmedel senaste 100 åren, men att vi nu närmar oss ett stort skifte. Här lägger Kovacevic fokus på hur man genom solenergi, med stöd av andra energikällor, numera kan driva motorer via el. 

Eldrivna fordon och energikrävande teknik

Detta är såklart ingen nyhet, med senaste årens framväxt av elmotorer och fokus på grön energi. Men vad som enligt Kovacevic går i skymundan är just kvantiteten av el som faktiskt behövs, och framförallt hur den ska lagras och transporteras. 

Koppar för framtidens elförsörjning

Här finns, enligt honom, enorma möjligheter för att investera i råvaror som lämpas väl för just detta. Han går vidare med att hävda att Koppar är den absolut bäst lämpade råvaran för kommande era av ökad efterfrågan på el. Detta framförallt då Koppar är bästa tänkbara alternativ för att leda ström. 

Supply vs Demand

Kovacevic pratar, under intervjun, mycket om relationen utbud kontra efterfrågan för Koppar. Här jämför Koppar mot Olja, och de revolutionerande framsteg som gjorts inom oljeproduktionen de senaste decennierna. 

I jämförelse med oljeindustrin

Den största skillnaden blir såklart fracking i USA, som genom den nya tekniken för att få upp oljan ur marken, har gått från nettoimportör av olja till nettoexportör. Inom Koppar har inga liknande revolutionerande framsteg gjorts, utan där borrar man på samma sätt som innan. Och då ligger problematiken, som Kovacevic belyser den, i att kopparhalten i berget minskat i jämförelse med de mer höghaltiga fynden man redan processat. 

Minskad andel koppar

Det innebär att för varje ton malm, får man med en lägre halt av koppar. Alltså krävs det att man processar att nästan dubbelt så mycket malm bryts, för att få ut lika mycket Koppar som tidigare. Arbetet blir långt mer slitsamt och framförallt mer kostsamt. Det innebär att gruvbolagen behöver (läs kräver) ett högre kopparpris för att det ska finnas lönsamhet i att gräva och påbörja nya projekt. I dagsläget är kopparpriset nedpressat i golvet och lönsamheten för bolagen blir då väldigt svag. 

Svagare utbudssida

En längre tid av ett för lågt kopparpris, med fortsatt försämrade förhållanden gällande brytning av malm och kopparhalten, resulterar i att möjligheterna för bolagen att lönsamt producera koppar raseras. Då faller de bort, en efter en, och utbudet hänger inte med när efterfrågan, tack vare förändringar inom teknologi och fordonsindustrin, tar fart. Då sker en prisjustering uppåt som så småningom lockar tillbaka producenterna, men detta tar tillräckligt lång tid att priset hinner stiga länge och väl innan ny produktion reglerar jämvikten på marknaden.

Råvaror som prissätts i dollar

Koppar prissätts i dollar och tjänar då, i dollar, på att dollarn försvagas i relation till andra valutor. Förtydligande innebär alltså en svagare dollar att kopparpriset måste gå upp prissatt i dollar för att kosta lika mycket som tidigare i andra valutor. Att dollarn faller kan härledas till den mängd pengar som trycks in i systemet av FED just nu. Vi har sett ett tapp i dollarns styrka, vilket lett till en början av vad som kan bli en ny bullmarknad för flera råvaror. Bland annat Guld har rört sig uppåt under en längre tid, och Silver ser intressant ut för en möjlig fortsättning av det som kunnat bli en bullmarknad innan Corona satte käppar i hjulet där. Nu handlas de båda ädelmetallerna omkring flerårshögsta, och Guld är uppe och nosar på all time high nivåerna från 2011. 

Tekniskt med Glidande Medelvärde EMA200 på veckobasis

Ser vi tekniskt har koppar än en gång stigit över glidande medelvärde för 200 veckor, samt brutit en negativ trendkanal. Att priset bryter igenom viktiga glidande medelvärden kan vara avgörande för trendföljande kapital. Vissa nivåer är signifikanta för trendföljare, vilket innebär att nytt kapital flödar in i tillgången vid vissa nivåer. Exakt vilka dessa är kan vara omöjligt att avgöra, men 200 veckor EMA är generellt en stark barriär att ta sig över och luta sig mot. Mer om trendföljande strategi finns att läsa om i recensionen av Michael Covels bok Trend Following

Koppar EMA 200 ecoptimist

Trendskifte

Vi kan se på grafen hur koppar pendlat ovanför och under EMA200 på veckobasis vid flertalet tillfällen. Senast råvaran handlades över EMA200 var precis inför Coronapendemin som utlöste likviditetskris. I och med tryckta pengar kan man göra ett antagande att det finns mer kraft i denna resa uppåt än tidigare. Men vi ser helst en stabilisering ovanför etablerad trendkanal för att verkligt bekräfta påbörjat trendskifte.

Grafer från TradingView

mer om ämnet