Guld och silver ser intressanta ut i ett gynnsamt klimat

Guld och silver har sedan sommaren 2020 handlats ned/sidledes och har genomgått ett klimat av en stigande amerikansk 10-årsränta, denna trend ser nu att förändras till fördel för guld och silver.
2021-06-15

För första gången på länge visar den amerikanska 10-årsräntan svaghet efter att ha brutit ned från viktiga glidande medelvärden. Detta gynnar både guld och silver då dessa konkurrerar om kapital med räntan. Parallellt med detta ser vi hur dollarn, som både guld och silver är prissatta i, visar svaghet om man zoomar ut och tittar på månadsgrafen. Både ränte- och dollartrenden är i dagsläget gynnsamma för guld och silver.


Viktig Information innan du läser vidare

Ingenting som presenteras nedan är köp- eller säljrekommendationer. Graferna, såväl som tankar, illustrerar endast våra subjektiva observationer.

Graferna representerar heller inte nödvändigtvis stängningspriser, varför priset kan ha förändrats.


Nedan ser vi hur svagheten tar sig uttryck för den amerikanska 10-årsräntan och likaså för dollarindex vilket är dollarn gentemot en korg av globala valutor.

  • US10Y

Veckograf på US10Y – Bilden är klickbar

  • Dollarindex

Månadsgraf på dollarindex – Bilden är klickbar

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

Både guld och silvers grafer ser i dagsläget intressanta ut då de båda brutit upp från viktiga glidande medelvärden och placerat sig högre upp i sina ranges.

  • Guld

Veckograf på Guld – Bilden är klickbar

  • Silver

Veckograf på Silver – Bilden är klickbar

Denna utveckling har i sin tur skapat många intressanta setups på bolagsfronten. I skrivande stund ser vi hur ett antal aktier visar upp det tidslösa cup with handle-mönstret. I vår kvällsuppdatering gick vi igenom liknande mönster för oljeaktier som spelade ut sig väl. Detta är endast ett litet urval av många grafer i sektorn som ser intressanta ut.

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.
  • Vista Gold

Veckograf på Vista Gold – Bilden är klickbar

  • Rupert Resources

Veckograf på Rupert Resources – Bilden är klickbar

  • Osino Resources

Veckograf på Osino Resources – Bilden är klickbar

  • New Gold

Veckograf på New Gold – Bilden är klickbar

  • Eloro Resources

Veckograf på Eloro Resources – Bilden är klickbar


Viktig information att ta del av om du tänker agera på informationen

Vi identifierar tekniska setups, genom att studera grafer, med inspiration av framförallt William Oneil’s och Mark Minervinis metodik. Vi letar efter mönster som uppfyller ett antal kriterier. Några av de mönster vi kollar på är Cup With Handle, Saucer With Handle, Dubbelbotten. Oavsett hur mönstret tar sig uttryck är den, med god marginal, viktigaste komponenten att mönstret innehåller ett VCP-mönster. När vi handlar aktier på en sådan setup, köper vi antingen i “botten av mönstret”, alltså när kurs går ned till en nivå som respekterats, ofta ett glidande medelvärde. Det andra sättet vi köper på är genom en köp-stop-loss, alltså en förprogrammerad prisnivå som ligger ovanför dagens pris.

Det är dock viktigt att understryka att många setups misslyckas, det är därför viktigt att ha en säljplan. Det enklaste sättet att gardera sig mot ett prisfall är att ha en förprogrammerad sälj-stop-loss order. Det ska dock sägas att en stop-loss order inte hjälper till vid ett eventuellt gap-ned i priset. Det är därför viktigt att inte satsa för stor del av sin portfölj i en enskild aktie eller setup. Det centrala att alltid komma ihåg när man agerar på en setup är att man över tiden ska tjäna mer pengar på sina vinnare än man förlorar på de setups som misslyckas. Ofta tar sig detta uttryck genom att det är fler setups som misslyckas än lyckas. Men de som lyckas ger en väsentligt större avkastning, än det man förlorar på de som misslyckas. Detta sker tack vare en sälj-stop-loss som begränsar förlusterna till en definierad nivå som sätts omedelbart när ett trade tas.