Teknisk Analys – Grunderna och kortfattat historiskt kring ämnet

Vad är det?
2020-01-29

Vad är det?

  • Ett sätt att se var aktier är påväg.
  • Ett sätt att försöka bedöma hur flocken agerar. 
  • Ett försök att systematiskt förklara mänskligt beteende genom att leta mönster i kursrörelser.

Historien bakom teknisk analys

Grundades av Charles H.Dow, känd för bland annat Dow Jones och Wall Street Journal. Han levde under sent 1800-tal och hann aldrig fullt utveckla sina teorier kring teknisk analys. Men med The Dow Theory, lade han grunden till vad som skulle komma att så småningom bli teknisk analys. Teorin hävdar att marknaden befinner sig i en uppåttrend om ett segment stiger över en tidigare högsta-nivå, och ett annat segment följer efter med samma utveckling.

Charles Dow levde med uppfattningen om marknaden som en indikator på hur företag gick generellt, och att man genom att studera marknaden och prisrörelser, kunde göra antaganden kring riktningen i vilken priserna skulle utveckla sig.  


Förändringar över tid

Teorierna har förändrats mycket över tid. Vedertagna sanningar kring mönster som genererar avkastning, utnyttjas eller eftersträvas tills de blir olönsamma. Som med arbitrage överallt på marknaden söker kapitalet sig till det lönsamma tills prisskillnaden justerats. Det gör att teknisk analys och trendföljande investeringsstrategier hela tiden förändrar sig och anpassar sig till nya marknadslägen. The Dow theory, som den såg ut under sent 1800-tal är därför knappast lönsam idag. Men fundamentet är detsamma, med utgångspunkten i att man genom att studera prisrörelser, till viss del kan bedöma åt vilket håll trenden är på väg. 

Teknisk analys som vi känner begreppet, kan sägas ha skapats eller uppfunnits av Charles Dow, men idag är begreppet långt mer omfattande. I en artikelserie kommer vi presentera de vanligaste metoderna som används. Flertalet tradingplattformar erbjuder sina användare att ta del av starka verktyg för att utforma sina analyser, bland annat RSI, Bollingerband och EMA. 

Trendföljande

Gemensamt för verktygen är att de på olika sätt applicerar historisk prisdata för att finna ett mönster. Matematiskt ser man hur beteendemönster genererar liknande utfall historiskt, och försöker leta efter liknande beteendemönster för att förutspå framtida prisnivåer. Ofta ritas olika sträck, mönster och formationer på grafer. Viktigt är dock att förstå hur allt i grunden bygger på prisförändringar och relationen mellan dem och tid. Man söker efter hur köpare och säljare reagerar på förändringar i pris, både upp och ned, och försöker sedan utnyttja historiska mönster och spå framtida beteenden. 

Trading med tradingplattformen eToro

eToro är en tradingplattform som erbjuder trading i flertalet Svenska och utländska aktier, valutor, råvaror och index. Hos eToro kan du ta spekulativa positioner i till exempel CDF-er länkade mot oljepriset – såväl som hedge men också om du tror på marknaden. eToro som handelsplattform erbjuder även möjligheten för social trading, där du kan följa andra traders och kopiera deras trades med en del av din portfölj. eToro är smidig lätthanterlig som plattform, och är väl lämpad för såväl oerfarna som mer erfarna traders. Läs gärna vår recension om eToro, där vi listar funktioner samt licensieringar och möjligheter vad gäller hävstång. Beakta dock noggrannt att handel med CDF:er innefattar risk och att 62% av de som handlar med CDF:er hos eToro förlorar sina pengar.