Teknisk Analys – Stöd- och motståndsnivåer

2020-09-15
Lost Password?

Tekniskt pratar man om olika nivåer för stöd och motstånd. Vad man syftar på är sedan tidigare etablerade prisnivåer omkring vilka kursen antingen vänt upp eller ned – alternativt handlats aktivt vid. 

Priset alltid senaste transaktionen

Prisnivån baseras alltid på senaste transaktionen mellan en köpare och en säljare. Tekniska stöd- och motståndsnivåer är ofta vid prisnivåer där den ena sidan tar över kommandot från den andra. Alltså där t.ex. säljarna inte längre vill sälja för att priset blir för lågt, och köparna kommer tillbaka för att de nu finner priset attraktivt. 

Områden för stöd och motstånd

Viktigt att beakta är hur så kallade stöd- och motståndsnivåer inte nödvändigtvis är exakta prisnivåer – utan snarare områden eller spann mellan prisnivåer. Det kan lätt bli fel om stop-loss eller take-profit sätts på exakta motståndsnivåer. Priset kan lätt gå både över och under, utan att det är ett faktiskt breakout. 

Breakout-nivåer

Breakout innebär att prisnivån bryter igenom tidigare motståndsnivåer. Ofta sker det med stora rörelser, vilket sker på grund av att ena sidan ger upp och kanske till och med kommer över till motståndarens. 

Short squeeze

För att förtydliga tar vi ett exempel där priset handlas upp till motståndsnivåer för att pendla omkring i några veckors tid. Därefter skjuter den upp, och många som hade blankat aktien på lägre nivåer stänger dessa positioner. Det gör i praktiken att de måste köpa tillbaka aktien, vilket genererar än fler köpare till en redan överköpt aktie.

tesla-stöd-motstånd-teknisk-analys

Vi tar Teslas aktie som exempel, då den gått upp aggressivt efter att ha tagit sig igenom viktiga motståndsnivåer, samt tampats med många blankare som vartefter tvingats ge upp. 

 

mer om ämnet