Rött på svenska index under onsdagen – Aktier som hållit emot väl de senaste dagarna

På onsdagen ser vi hur svenska index fortsätter handlas svagt ned, samtidigt ser vi en rad olika bolag som mött detta klimat med att gå upp.
2021-06-23

De senaste två veckorna har präglats av röda handelsdagar på svenska index. Under sådana här perioder kan det vara värt att hålla koll på aktier som visar resistans och styrka. Om index skulle vända upp kan dessa bolag visa sig vara nya ledare framåt. Vi fokuserar därför idag på Mid Cap, Small Cap och First North index samt bolag som visat styrka på vardera lista. Det är dock viktigt att ha i åtanke att om index faktiskt skulle fortsätta ned från dessa nivåer lär de flesta aktierna som presenteras nedan följa med.

Dagens artikel kommer handla om följande

 • Svaghet på Mid Cap index under de senaste två veckorna – Några aktier håller emot
 • Svaghet på Small Cap index under de senaste två veckorna – Några aktier håller emot
 • Svaghet på First North index under flera månader och i synnerhet under de senaste två veckorna – Några aktier håller emot

Viktig Information innan du läser vidare

Ingenting som presenteras nedan är köp- eller säljrekommendationer. Graferna, såväl som tankar, illustrerar endast våra subjektiva observationer.

Graferna representerar heller inte nödvändigtvis stängningspriser, varför priset kan ha förändrats.


Svaghet på Mid Cap index under de senaste två veckorna – Några aktier håller emot

Mid Cap index har nu vänt ned under EMA50 och handlas för tredje dagen i rad under denna nivå som tidigare utgjort ett stöd. Det blir tack vare detta extra synligt vilka aktier som faktiskt håller emot och visar relativ styrka. Nedan kommer ett urval av grafer på bolag som är listade på Mid Cap och som mött detta utmanande klimat genom att visa styrka:

 • Mid Cap index

Dagsgraf på Mid Cap index – Bilden är klickbar

Dagsgraf på Probi – Bilden är klickbar

 • Nordic Waterproofing

Dagsgraf på Nordic Waterproofing – Bilden är klickbar

 • John Matsson Fastighetsföretagen

Dagsgraf på John Matsson Fastighetsföretagen – Bilden är klickbar

Månadsgraf på Enquest – Bilden är klickbar

[prenumeration2]

Svaghet på Small Cap index under de senaste två veckorna – Några aktier håller emot

Small Cap index föll igår ned under sin tidigare stödnivå vid EMA50 och handlas i skrivande stund 1 % under denna nivå. Precis samma resonemang som presenterades ovan gällande Mid Cap, gäller även för Small Cap. Nu synliggörs verklig relativ styrka hos enskilda bolag. Nedan kommer ett urval av grafer på aktier som hittills hållit emot väl:

 • Small Cap index

Dagsgraf på Small Cap index – Bilden är klickbar

 • Net Insight

Dagsgraf på Net Insight – Bilden är klickbar

 • Nilörngruppen

Dagsgraf på Nilörngruppen – Bilden är klickbar

 • Duroc

Dagsgraf på Duroc – Bilden är klickbar

 • Maha Energy

Dagsgraf på Maha Energy – Bilden är klickbar

Svaghet på First North index under flera månader och i synnerhet under de senaste två veckorna – Några aktier håller emot

First North index och bolag som finns listade där är extra intressanta när vi berör detta tema. Anledningen är att detta index har handlats svagt under en långt mycket längre tid än Mid Cap och Small Cap. Detta gör att en relativ styrka både kan synas i termer av en längre tidsperiod men också i termer av de senaste två veckorna. First North handlas nu i botten av sin range.

En ytterligare aspekt som gör First North intressant att hålla koll på är att högre värderade tillväxtaktier i USA börjat hitta tillbaka ovanför viktiga glidande medelvärden. Amerikanska Nasdaq, som i hög utsträckning innehåller just sådana bolag, bryter både upp till en ny all time high men också upp från en långtgående negativ RSI-divergens på uppsidan, givet att veckan stängs starkt.

Om vi skulle få ett liknande scenario i Sverige, där tillväxtaktier återigen tar på sig ledartröjan, är det extra intressant att hålla koll på bolag som finns listade på First North och som visat relativ styrka den senaste tiden. Nedan kommer därför först en veckograf på Nasdaq, sedan dagsgrafer på First North och därefter ett urval av aktier:

 • Nasdaq index

Veckograf på Nasdaq index – Bilden är klickbar

 • First North index

Dagsgraf på First North index – Bilden är klickbar

Dagsgraf på Waystream – Bilden är klickbar

Dagsgraf på Integrum – Bilden är klickbar

 • Gapwaves

Dagsgraf på Gapwaves – Bilden är klickbar

[prenumeration2]


Viktig information att ta del av om du tänker agera på informationen

Vi identifierar tekniska setups, genom att studera grafer, med inspiration av framförallt William Oneil’s och Mark Minervinis metodik. Vi letar efter mönster som uppfyller ett antal kriterier. Några av de mönster vi kollar på är Cup With Handle, Saucer With Handle, Dubbelbotten. Oavsett hur mönstret tar sig uttryck är den, med god marginal, viktigaste komponenten att mönstret innehåller ett VCP-mönster. När vi handlar aktier på en sådan setup, köper vi antingen i “botten av mönstret”, alltså när kurs går ned till en nivå som respekterats, ofta ett glidande medelvärde. Det andra sättet vi köper på är genom en köp-stop-loss, alltså en förprogrammerad prisnivå som ligger ovanför dagens pris.

Det är dock viktigt att understryka att många setups misslyckas, det är därför viktigt att ha en säljplan. Det enklaste sättet att gardera sig mot ett prisfall är att ha en förprogrammerad sälj-stop-loss order. Det ska dock sägas att en stop-loss order inte hjälper till vid ett eventuellt gap-ned i priset. Det är därför viktigt att inte satsa för stor del av sin portfölj i en enskild aktie eller setup. Det centrala att alltid komma ihåg när man agerar på en setup är att man över tiden ska tjäna mer pengar på sina vinnare än man förlorar på de setups som misslyckas. Ofta tar sig detta uttryck genom att det är fler setups som misslyckas än lyckas. Men de som lyckas ger en väsentligt större avkastning, än det man förlorar på de som misslyckas. Detta sker tack vare en sälj-stop-loss som begränsar förlusterna till en definierad nivå som sätts omedelbart när ett trade tas.