Integrum fortsätter leverera resultat – Aktien är upp 200% sedan bevakning

Medicinteknikbolaget Integrum, som vi den 27 november publicerade en första aktiespaning om, levererade idag en ny stark rapport.
2021-03-03

Medicinteknikbolaget Integrum, som vi den 27 november publicerade en första aktiespaning om, levererade idag en ny stark rapport.

Siffror för perioden 1 november 2020 – 31 januari 2021

  • Nettoomsättningen uppgick till 10 877 KSEK, att jämföra med 7 736 från den jämförande perioden.  Detta innebär en tillväxt om 41%.
  • Rörelseresultatet uppgick till 1 251 KSEK, att jämföra med -3 905 KSEK från den jämförande perioden.
  • Periodens resultat uppgick till 330 KSEK, även här växte bolaget jämfört med samma period föregående år då bolaget rapporterade en förlust om -3 925 KSEK.

I vår andra artikel om Integrum som handlade om bolagets föregående rapport, nämnde vi att Integrums VD förväntade sig ett positivt svar innan årets slut på sin Premarket ansökan till FDA för OPRA™ Implant System.

Integrum erhöll ett godkännande från FDA den 18:e december. Godkännandet gäller för behandling av lårbensamputerade patienter med OPRA™ Implant System. Det är det första och enda implantatet i världen att erhålla ett FDA godkännande för behandling av amputerade.

I rapporten kallar VDn, Maria Elena López, detta för ”en av de största milstolparna i bolagets historia.” Hon förklarade vidare hur Integrum verkligen stärker sin ställning som världsledande inom skelett-förankrade proteser.

Dels väntas bolagets position stärkas i förhandlingarna med privata och offentliga försäkringsbolag i diskussionen om ersättningsnivån för behandling med Opra™ Implant system. Dessutom menar VDn att godkännandet kommer bidra till ökad acceptans av behandlingen. Målsättningen är såklart att det ska bli en så kallad ”standard of care” för patienter som har amputerat en kroppsdel.

Tillväxten som Integrum levererade för kvartalet är framförallt hänförligt till expansionen på den amerikanska marknaden där flera av bolagets befintliga kunder utförde löpande behandlingar med OPRA™ Implant System. I USA växte man med 94%, detta trots att marknaden påverkats negativt av restriktioner till följd av Covid-19.

Bolagets samarbete med Onkos, som vi nämnde i de två tidigare artiklarna om Integrum, börjar ge utdelning och ett antal sjukhus har anslutit till nätverket OPRA center. Flera av dessa centra har nu påbörjat behandlingen av de första patienterna.

Den europeiska marknaden har gått svagare till följd av restriktionerna men en del positiva tecken kan nu skönjas på nyckelmarknader såsom den tyska och nederländska, där terapiplanering och kirurgiska behandlingar med OPRA™ Implant System återupptagits. Detta gäller även för den australiensiska marknaden.

Trots att Integrum nu rapporterat ett flertal starka kvartal i rad, där de två senaste i synnerhet sticker ut, väntas tillväxten fortsätta i takt med att fler personer vaccineras.

Det finns ett uppdämt behov i form av patienter vars behandlingar skjutits upp. Framtiden ser därför fortsatt ljus ut för bolaget.