Divergens – Indikator för avtagande styrka i trend inom Teknisk Analys

2020-09-23
Lost Password?

När uppstår divergens?

Divergens uppstår i lägen då indikatorer indikerar motsatt riktning än tillgången som mäts. Detta syns i trendlinjer mellan toppar och bottnar, såväl i tillgångens graf som i indikatorns. Vi ser divergens i bland annat RSI och MACD. Dessa indikerar då att trenden håller på att toppa eller bottna, och kan vara väldigt bra för att hitta lägen att kliva av om man lyckats rida trenden, alternativt agera med köp. 

Tekniska indikatorer för att bekräfta trendbrott

Enligt mer långsiktiga trendföljande strategier kliver man aldrig av en trend förrän den bevisat sig bruten. Men letar man i stället snabbare rörelser, eller vill ytterligare bekräfta ett trendbrott, kan divergens vara bra att leta efter. 

Utbud & efterfrågan

Prisrörelser uppstår genom en ständigt pågående kamp mellan köpare och säljare. Går priset nedåt är det säljarna som vinner, går det däremot uppåt är det köparna som dominerar. Det är därför intressant att väga in faktorer som skillnader i volym mellan upp- och nedåtdagar. Därför letar vi även efter divergens, då det tyder på avtagande styrka i trenden. 

Alltså att den för närvarande vinnande sidan av köpare eller säljare börjar förlora momentum. 

Vad är divergens?

Kortfattat innebär en divergens inom Teknisk Analys att en prisrörelse sker som inte stärks eller bekräftas av en momentum indikator. Alltså att trenden håller på att dö ut. 

Divergens apple rsi ecoptimist

I bilden ovan illustrerar vi hur RSI stärks medan priset fortsätter falla. Det intressanta är rörelsen efteråt, som är betydligt starkare tillsammans med en uppåttrendande RSI. Vi ser alltså hur priset faller med avtagande styrka, och hur köparna börjar kontrollera prisrörelserna, för att sedan helt ta över momentum och driva kursen högre.

Vi ser samma mönster i grafen ovan, med avtagande momentum i en nedåtgående trend som sedan slår om till uppåtrendande RSI och pris.

Ovan grafer är hämtade från Börsdata.

Fler tekniska indikatorer

Indikatorer är fantastiska som hjälpmedel, men generellt väldigt svåra att använda som ensamma beslutsunderlag. Därför rekommenderas användadet av flertalet indikatorer för den som applicerar dessa. Det finns också stort värde i att applicera fundamental analys för att stärka sin uppfattning om en tillgång. 

Teknisk analys, med momentumindikatorer, appliceras för att hitta köplägen eller bekräfta trender.