Probi – Probiotika med stark tillväxt i både omsättning och vinst

Probi forskar kring, utvecklar och producerar probiotika i olika former.
2020-11-05

Probi är en nischad probiotikakoncern som till ca 56% är ägda av tyska Symrise.

2016 slogs Probi samman med det amerikanska bolaget Nutraceutix. Idag forskar, utvecklar, producerar och säljer de väldokumenterad probiotika i olika former. Ungefär 75% av bolagets försäljning sker i regionen Americas.

Positiv effekt på hälsan

Probiotika är olika sorters bakteriestammar med positiv effekt på hälsan och som ger stöd åt de goda bakterier som finns naturligt i mag- och tarmkanalen. Bolaget har under en lång tid sysslat med vetenskapligt förankrad forskning som hittills lett fram till ca 400 patent.

 Maghälsa och immunförsvar

Produktportföljen har hittills varit starkast inom maghälsa och immunförsvar. Men efter lyckad forskning på benhälsa och järnupptag har Probi nu även lanserat produkter inom detta segment genom:

  • Probi® Osteo, som minskar benförlust som framförallt är relevant för kvinnor som når klimakteriet där bennedbrytningen kan accelerera.
  • Probi FerroSorb®, som ökar järnupptag. På den svenska marknaden lanseras den under namnet Probi® Gravid, eftersom merparten av tillfört järn under graviditet inte tas upp av kroppen utan stannar kvar i tarmen, produkten motverkar detta.

Consumer Healthcare och Functional Foods

Bolaget är uppdelat inom två affärsområden, Consumer Healthcare och Functional Foods.

Inom Consumer Healthcare utvecklar, tillverkar och marknadsför Probi probiotika till läkemedels- och hälsobolag. Försäljningen sker genom alltifrån färdigproducerade produkter till råvaror i bulk. Detta affärsområde står numera för ungefär 90% av försäljningen.

Resterande 10% kommer från Functional Foods som genom samarbeten producerar livsmedel med probiotika, intäkterna kommer huvudsakligen via royalties baserade på samarbetspartners försäljning. Många känner säkert till fruktdrycken Proviva som är en av Probis mest välkända produkter.

Mjölksyrebakterier

De mjölksyrebakterier som hittills varit framgångsrika inom detta segment är dock inte längre lika lämpliga för nya produkter. Detta beror på att produkterna i högre utsträckning värmebehandlas vilket kan döda probis mjölksyrebakterier.

VivaPro

För att komma runt detta har Probi, gemensamt med sin partner Vivia5 bildat bolaget VivaPro. De har börjat utvärdera sporformade mjölksyrabakterier som liknar bolagets traditionella bakterier men som är mer robusta och klarar värmebehandlingen. Faller detta väl ut skulle det kunna innebära en öppning för att åter bredda sig mot fler livsmedelsprodukter.

Ny VD

Under Q1 2019 tog man in en ny VD, Tommy Rönnlund. Utöver ovan nämnda nya produkter och initiativ, så har Probi sedan dess betalat av hela sin skuld för förvärvet av Nutraceutix. De sitter därför nu på en stor nettokassa.

Utökad produktionskapacitet

Vidare gjordes investeringar i ett uppgraderingsprogram för bolagets produktionsanläggning i Redmond, USA, där tillverkningskapaciteten ska utökas och optimeras. De kom även över toppmodern tillverkningsutrustning till en, som de själva beskriver det som, fördelaktig kostnad och kunde dessutom få den levererad omgående. Investeringen i utrustningen och nya optimerade produktionsprocesser väntas ge full effekt 2021.

Därutöver har bolaget ökat sina säljresurser i USA och har även fått till en rad positiva leveransavtal i regionen.

Europeiska marknaden

Under Q2 2020 tecknades ett paneuropeiskt partneravtal med en större aktör inom consumer healthcare för lansering av koncept byggt på Probis premiumprodukter i 15 länder i Europa från och med 2021.

Väldigt stark tillväxt

De har nu fått upp tillväxttakten igen med en stark tillväxt under Q3 som i absoluta tal också var bolagets starkaste kvartal någonsin. Här levererades en omsättningstillväxt om 38% och en vinsttillväxt om 53%.

Framåt ser vi en rad positiva aspekter som kan gynna Probi:

  • Nya avtal och investeringar i bolagets produktionsanläggning kan potentiellt sett öka bolagets omsättning och förbättra dess marginaler.
  • Bolaget har en historia av att forska och ta fram produkter för nya tillämpningsområden.
  • Nya forskningsresultat har påvisat potentiella hälsoeffekter av probiotika även för vissa metabola och mentala tillstånd. Om detta kan bli vetenskapligt fastställt öppnar det för nya områden som Probi kan sälja på.
  • Efter vissa motgångar i APAC-regionen har de utökat sina säljresurser, främst i Kina.
  • Bolaget uttrycker att strategin kommer ligga i att arbeta med partners för att snabbare få en bättre täckning på den stora och växande asiatiska marknaden.
  • Deras stora kassa och låga skuldsättning möjliggör för förvärv som kan stärka deras position på marknaden.

Under Maj köpte VDn 1400 aktier vilket i ljuset av alla andra faktorer får betraktas som positivt.

De senaste veckorna har aktien visat upp en relativ styrka gentemot börsen där Probis kurs klättrat upp medan index har haft det kämpigare, i går fullbordade aktien en breakout med ett kraftigt uppsving om 7,8%.

mer om ämnet