Analys av Enquest, olje- och gasbolag som tidigare var del av Lundin Petroleum

Olje och gasbolag som avknoppades från Lundin Petroluem.
2019-11-09

Enquest är ett olje- och gasbolag som avknoppades från Lundin Petroleum. Enquest är verksamma i Storbritanien och Malaysia. Som så ofta lämnades det avknoppade bolaget med en ganska stor skuldbörda. Därutöver genomled man 2014 års oljepriskollaps. Många faktorer har talat emot Enquest länge. Ska denna långa och bistra nedåttrend fortsätta, eller ska bolaget till slut skänkas lite momentum på uppsidan?

Denna artikel är en kortare analys av Enquest. Artikeln bygger på information hämtad från bolagets hemsida och egna funderingar. Detta är ingen rekommendation. 

Ny artiklel om EnQuest här


Antalet aktier

1659 miljoner

Kurs

2.32kr – market cap: 314MSUD

EBIT tillväxt per aktie årsbasis

Släpper bara halvårsresultat

q4 18 + q2 19 = 1.41+1.01 = 2.42kr

q4 17 + q2 18 = 0.09-0.75 = -0.66kr

EBIT tillväxt per aktie, kvartal från föregående årets kvartal

q2 19 1.01kr mot q2 18 1,14kr, aktiestocken ökade dock med 43% under denna period

q4 18 1.41kr mot q4 17 -0.75kr

Omsättningstillväxt per aktie årsbasis

Återigen, släpper bara halvårsresultat

q4 18 + q2 19 = 5,84+4,75=10,59kr

q4 17 + q2 18 = 1.94+4.30=6.24kr

EV/EBIT

Räknar man ev på q2 19 så blir EV dagens kurs 2.32 + 13.9 (nettoskuld)=16.22.

Räknar man q4 18+q2 19 så blir EBIT 2.42kr. 16.22/2.42=6.7

Varken särskilt dyrt eller billigt men beaktar man möjligheten att bolaget lägger fortsatt kraft på att få ned sin nettoskuld (utan att emittera aktier) samtidigt som EBIT tillväxten fortsätter genom fortsatt produktionsökning och kostnadsoptimering så ska aktiepriset upp om värderingen ska bestå.

Dessutom ska man tänka på att den främsta anledningen till att differensen är så stor mellan EBIT och faktisk vinst (räknat på q2 1.01-0.26=0.75kr) är att i:et i EBIT-ordet som står för interest (räntekostnader) äter upp resultatet.

Fortsätter bolaget med sina avbetalningsplaner får det inte bara ned EV/EBIT (alternativt upp aktiekursen) utan man levererar även faktisk vinst genom lägre räntekostnader och amortering. Därmed kan Enquest leverera utdelning eller annan kursuppdrivande verksamhet (investeringar i nya fält?).

För att aktiekursen ska kunna gå upp måste dock skuldsaneringen finansieras genom sin organiska verksamhet, inte genom nyemissioner.

Skuldsättning

Skuldsättning/EBITDA=1.8 räknat på junis siffror

Trendat ned från en topp om 6.6 2017.

Beror både på att skuldsättning minskat och EBITDA ökat – trenden går åt rätt håll

Exempelvis är Nettoskuld ned 8% jämfört med 2018 och EBITDA är upp 13% mellan

q2 19 och q4 18

Styrelses ägandeandel – nytt köp?

Från q4 2018 till idag har det nettoköpts 14M aktier, i synnerhet från Amjad Bseisu som är VD.

 

Tekniskt: 

Veckograf: 2.32kr 19/11-19

Veckograf: 2.32kr 19/11-19

Positiv divergens mellan kurs och RSI på veckobasis, detta sammanfaller med att kursen lägger sig ovanför EMA 10 med väldigt låg spread mellan högsta/lägsta nivå och nedåttrendande volym – ofta tecken före breakout.

Veckograf: 2.32kr 19/11-19

2 illustrationer över den brutalt låga volatiliteten i kursen, återigen veckograf. Bollingers kontraktion till nivåer som endast funnits under väldigt korta tidsperioder innan volatiliteten ökat. Notera även ATR (average true range, röda linjen under) som även denna mäter volatiliteten genom att ta veckohögsta minus veckolägsta och ett 14 dagars glidande medelvärde på det. Det mäter alltså spreaden mellan högsta och lägsta, eller med andra ord volatiliteten. Inte nog ned att den trendat ned i samma veva som bollinger kontrakterats, den befinner sig på historiskt låga nivåer. Volatiliteten är alltså historiskt låg. Detta sammanfaller med aggressiva insiderköp från i huvudsak VDn under hela denna “låg-volatilits miljö”

Månadsgraf: 2.32kr 19/11-19

Egentligen bara en betraktelse. Senaste 2 gångerna som spread på stängning mellan högsta/lägsta på månadscandles varit extremt låg 2-3 månader i rad, så har volatiliteten sedan kommit tillbaks. Nu senast försökte kursen ta sig över månads EMA10 men misslyckades. En volatilitetsspike skulle möjligtvis testa denna nivå primärt, tar sig kursen över denna och även 2.8 nivån som den testat tidigare så är inte 5-6kr nivån otänkbar.

Ovan grafer är hämtade från TradingView.

Läs artikel om teknisk analys och EMA här

Vi har ett bolag som har momentum i sin EBITDA tillväxt, de har produktionstillväxt de senaste åren, de är ivriga med att få ned sin skuldsättning. Senaste rapporten visade man 27% produktionstillväxt, 11% lägre produktionskostnader, 8% lägre nettoskuld och 12% lägre finansieringskostnader. Enquest betalar större delen av sina högränteskulder i förväg för att få ned räntekostnader.

Att styrelseordföranden nettoköper enorma aktieposter under en sådan här situation där fundamentan börjar röra sig i rätt riktning samtidigt som kursen rangear och volatiliteten är på sin historiskt sett lägsta nivå någonsin, tyder på att någonting är på gång. Caset talar för att volatiliteten i aktien kommer tillbaks, caset talar även för att volatiliteten sker på uppsidan och inte nedsidan.

Vilka risker finns det? Produktionsnedgång/kostnadsökningar – sämre EBITDA än väntat, man tvingas öka skulder/emittera ännu fler aktier. Allt detta skulle trycka ned aktiekursen. Ingenting av detta är ett otänkbart scenario. Vi köper in oss på dagens nivå och betraktar caset som dött om kursen rör sig ned mot 2.06

Slutligen finns potentiella bonusar som inte är en del av grundcaset:

  • Bolaget guidar för borrningsprogram i västra kraken fältet under 2020 som kan komma att bli framgångsrikt. Man ser även över fler möjligheter för oljeutvinning i Magnus och PM8/Seligi fälten.
  • Ett oljepris om 70usd istället för 60 usd genererar ytterligare 60M usd EBITDA enligt Enquest.