Fortsatt relativ styrka i bevakat bolag – 10-årsräntan pausar under tisdagen

Tisdagens handel präglas av en amerikansk 10-årsränta som pausar på en viktig nivå, detta ger ett visst andrum hos tillväxtaktier med höga multiplar.
2021-10-12

Idag ser vi hur den amerikanska 10-årsräntan inte helt oväntat pausar kring en viktig nivå efter en tidigare snabb uppgång. Denna rörelse kan sannolikt förklara den efterlängtade paus i nedgången vi ser hos First North index under tisdagen. Volatilitetsindex (VIX) handlas fortsatt under den trendlinje som tidigare under 2021 definierat nedåttrenden. Vi ser dock hur VIX har satt fyra stycken högre bottnar i rad sedan augusti, det blir därför intressant att se vilken väg som väljs framåt. OMXS30 handlas i dagsläget ovanför långsiktiga glidande medelvärden men under kortsiktiga, även här väljs sannolikt riktning inom en snar framtid.

Dagens artikel kommer handla om följande:

 • Amerikansk 10-årsränta och viktiga nivåer
 • Fortsatt styrka i dollarn
 • VIX index handlas kring intressant nivå
 • OMXS30 ovanför EMA200 – First North under EMA200 men kortsiktig styrka
 • Styrka i viktig råvara – Vilken aktie är ledande i sektorn?

Viktig Information innan du läser vidare

Ingenting som presenteras nedan är köp- eller säljrekommendationer. Graferna, såväl som tankar, illustrerar endast våra subjektiva observationer.

Graferna representerar heller inte nödvändigtvis stängningspriser, varför priset kan ha förändrats.


Amerikansk 10-årsränta och viktiga nivåer

Den amerikanska 10-årsräntan tenderar att påverka det klassiska förhållandet mellan “value/growth”. En uppåttrendande 10-årsränta gynnar ofta mer traditionella värdeaktier medan en nedåttrendande 10-årsränta ofta gynnar tillväxtaktier, som i större utsträckning prissätts för sin framtidspotential.

Den 23/9 bröt USA:s 10-årsränta upp från en kortsiktig range och sedan dess har vi sett en positiv trend.

Bank och energi är två sektorer som gynnats av denna utveckling medan sektorer med tyngre vikt av högt värderade tillväxtbolag, såsom gaming och igaming, har sett en accelererad svaghet. Svagheten hos den senare gick att se redan under juli då flera röda handelsdagar på kort tid präglades av större volym än vanligt vilket gav en subtil signal om institutioners utförsäljningar.

Igår handlades den amerikanska 10-årsräntan upp till toppen av sitt bollingerband på veckografen. Innan en breakout ägt rum från en längre konsolidering brukar detta utgöra en kortsiktig toppnivå där kursen behöver pausa och samla kraft innan en definitiv breakout kan äga rum. Idag ser vi en svaghet hos 10-årsräntan vilket bland annat påverkar tillväxtaktier och fastighetsaktier positivt medan banksektorn går svagare.

Kursen har tidigare under 2021 respekterat EMA10 vid åtskilliga tillfällen, det blir därför intressant att se om ett antal veckor hur kursen möter detta glidande medelvärde denna gång.

 • Amerikansk 10-årsränta

Veckograf på US10Y

Fortsatt styrka i dollarn

En av många anledningar till att hålla koll på den amerikanska dollarn är att nästan alla råvaror är prissatta i denna valuta, detta gäller även kryptovalutor. Dollarn kan därför påverka många olika tillgångsslag med sina rörelser. Valutan har sedan tidigare brutit upp från en range som den handlats inom sedan mars. Idag fortsätter valutans momentum i uppåttrenden och kursen testar toppen av en ny kortsiktig range. Om styrkan fortsätter kan det sätta viss press på råvaror som gått starkt den senaste tiden.

 • Dollarindex

Dagsgraf på Dollarindex

VIX index handlas kring intressant nivå

Volatilitetsindex (VIX) har vid upprepade tillfällen under hela 2021 haft veckor då kursen försökt bryta upp från den nedåtlutande trendlinje som definierat nedåttrenden sedan volatiliteten toppade under coronakraschen. Dessa försök har uteslutande mötts av snabba hack nedåt, med stängning under trendlinjen. Detta gällde fram till i måndagen den 20/9 då kursen bröt upp. Sedan dess har kursen på nytt etablerat sig under men trots detta kan det konstateras att vi sett högre bottnar fyra gånger i rad sedan augusti. Det blir därför intressant att se vilken riktning som väljs.

 • VIX

Dagsgraf på VIX

OMXS30 ovanför EMA200 – First North under EMA200 men kortsiktig styrka

De senaste två veckorna har präglats av en svaghet och under ytan har vi sett hur enskilda aktier, listade på detta index, handlats ännu svagare än sitt index med nedbrott under långsiktiga glidande medelvärden.

OMXS30 befinner sig dock i en fortsatt långsiktig uppåttrend. Kursen studsade under förra veckan på EMA200, ett långsiktigt glidande medelvärde.

Positiva tecken börjar rada upp sig för Sveriges storbolagsindex. Klassisk sentimentdata såsom fear/greed index, put/call ratio eller smart money/dumb money, signalerar alla en hög rädsla på börsen, detta öppnar i sin tur för att nedgången kan komma att ha begränsat utrymme. Rädslan brukar inte vara såhär hög under inledningen av en större börsnedgång. Det historiska säsongsmönstret för index svänger även om till positivt härifrån.

Med allt detta i beaktning vill vi ändå se stängningar ovanför kortsiktiga glidande medelvärden, priset är nämligen den viktigaste indikatorn av alla.

 • OMXS30

Dagsgraf på OMXS30

Situationen för det mer tillväxtorienterade First North är däremot en helt annan. Detta index har sedan februari handlats till en relativ svaghet gentemot övriga svenska index. Denna svaghet visade sig extra tydligt under måndagen den 20/9, då detta index bröt ned under en horisontell stödnivå samt EMA200 under samma dag. Nu befinner sig First North i en långsiktig nedåttrend. Detta sker i ljuset av en uppåttrendande amerikansk 10-årsränta vilket missgynnar de flesta aktier, listade på detta index.

Under tisdagen handlas dock detta index till en relativ styrka på dagsbasis, detta sker samtidigt som den amerikanska 10-årsräntan möter ett stort motstånd. Om 10-årsräntan pausar härifrån kan det potentiellt innebära en viss återhämtning hos First North.

Så länge kursen handlas under kortsiktiga, såväl som långsiktiga glidande medelvärden, är dock risken förhöjd ur ett trendföljande perspektiv.

 • First North

Dagsgraf på First North

Styrka i viktig råvara – Vilken aktie är ledande i sektorn?

Idag ser vi den starkaste dagen på ett antal veckor hos ETF:en för uranbolag. Uran som råvara befinner sig i en långsiktig uppåttrend men har under de senaste veckorna genomgått en konsolidering efter en tidigare stark uppgång.

De senaste veckorna har utgjort ett ypperligt exempel på varför kärnkraft behövs. I takt med att motståndet mot olja, gas och kol vuxit har produktionen av dessa råvaror minskat. Efterfrågan på energi har däremot ökat. Detta har i sin tur inneburit stigande priser som närmast kan beskrivas som paraboliska uppåttrender.

Världen möter ett stigande energibehov, med krav på koldioxidfri energi. Kärnkraft är den enda lösningen som idag erbjuds för detta. Och för att kärnkraftverk ska kunna leverera energi behöver de uran.

Parallellt med detta ser vi en synnerligen ansträngd utbudssituation som sticker ut i jämförelse med många andra råvaror.

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

Denna situation förstärks ytterligare av att “Sprott Physical Uranium Trust” på ett uppmärksammat sätt börjat göra det för uran, som “Grayscale Bitcoin Trust” gjorde för Bitcoin. Nämligen att emittera aktier, och för pengarna som erhålls, omgående omsätta pengarna i den underliggande råvara eller tillgång som “trusten” har som åtagande att handla i.

För “Sprotts” fall  handlar det om att köpa fysiskt uran men i “Grayscales” fall att köpa Bitcoin. Det som är intressant med detta är att åtagandet endast gäller på köpsidan men inte på säljsidan, detta innebär att utbudet av fysiskt uran minskar över tiden. Denna trend kan över tiden potentiellt leda till att kärnkraftverk inser vad som håller på att hända och därmed tvingas köpa uran mer aktivt på spotmarknaden. Risken finns annars att de antingen tvingas köpa uranet ännu dyrare vid ett senare tillfälle, eller ännu värre, bli sittande utan uran och därmed ha gigantiska fasta kostnader, utan intäkter. Med allt detta i beaktning finns det därför, enligt vår mening, goda förutsättningar för en stark uppåttrend i uran, varför denna marknad bevakas noggrant av oss.

 • ETF för uranaktier

Dagsgraf på ETF för uranaktier

Vilken aktie är ledande?

Centrus Energy har vi följt sedan januari 2020 och aktien är upp mer än 540 % sedan dess. Centrus levererar kärnbränsle och köper i dagsläget bränslet väsentligt billigare än de säljer det för tack vare en engångsomställning under 2018 i ett långsiktigt leveransavtal som inleddes 2011. Denna situation har resulterat i en kraftigt stigande omsättning och vinst på årsbasis. Eftersom kärnkraftverk kan välja att ta sin leverans närsomhelst under ett år skiftar både omsättningen och vinsten kraftigt på kvartalsbasis. Bolaget utvecklar även nästa generationens kärnbränsle för nya, moderna reaktorer som väntas kommersialiseras någon gång under mitten av 20-talet.

Flera G-20 länder har under den senaste tiden tagit upp behovet av just moderna reaktorer för framtiden vilket möjligen utgör en viss förklaring till aktiens relativa styrka gentemot sektorn under denna period.

Aktien har nyligen brutit upp från en konsolidering som pågått sedan december 2020.

 • Centrus Energy

Dagsgraf på Centrus Energy

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

Viktig information att ta del av om du tänker agera på informationen

Vi identifierar tekniska setups, genom att studera grafer, med inspiration av framförallt William Oneil’s och Mark Minervinis metodik. Vi letar efter mönster som uppfyller ett antal kriterier. Några av de mönster vi kollar på är Cup With Handle, Saucer With Handle, Dubbelbotten. Oavsett hur mönstret tar sig uttryck är den, med god marginal, viktigaste komponenten att mönstret innehåller ett VCP-mönster. När vi handlar aktier på en sådan setup, köper vi antingen i “botten av mönstret”, alltså när kurs går ned till en nivå som respekterats, ofta ett glidande medelvärde. Det andra sättet vi köper på är genom en köp-stop-loss, alltså en förprogrammerad prisnivå som ligger ovanför dagens pris.

Det är dock viktigt att understryka att många setups misslyckas, det är därför viktigt att ha en säljplan. Det enklaste sättet att gardera sig mot ett prisfall är att ha en förprogrammerad sälj-stop-loss order. Det ska dock sägas att en stop-loss order inte hjälper till vid ett eventuellt gap-ned i priset. Det är därför viktigt att inte satsa för stor del av sin portfölj i en enskild aktie eller setup. Det centrala att alltid komma ihåg när man agerar på en setup är att man över tiden ska tjäna mer pengar på sina vinnare än man förlorar på de setups som misslyckas. Ofta tar sig detta uttryck genom att det är fler setups som misslyckas än lyckas. Men de som lyckas ger en väsentligt större avkastning, än det man förlorar på de som misslyckas. Detta sker tack vare en sälj-stop-loss som begränsar förlusterna till en definierad nivå som sätts omedelbart när ett trade tas.