Index handlas upp under torsdagen – Svaghet inom Gaming och iGaming

Under torsdagen handlas index relativt oförändrat jämfört med gårdagen men under ytan ser vi viss svaghet inom utvalda sektorer.
2021-07-01

Svenska index är fortsatt kvar i sina konsolideringszoner, Mid Cap index sticker under dagen ut med ett nytt test kring toppen av sin range. OMXS30 fortsätter handlas sidledes medan First North fortsätter testa EMA50 underifrån. De senaste veckorna har präglats av blandade rörelser mellan olika sektorer. Vi har sett hur tech hittat tillbaks i USA efter styrka från Nasdaq. Råvarubolag, med undantag för olja och gas, har gått svagt. Vi ser även hur gaming och igaming har gått väsentligt svagare än index de senaste veckorna, denna trend fortsätter idag.

Dagens artikel kommer handla om följande

 • Svenska index handlas fortsatt sidledes – Ett First North noterat bolag visar styrka
 • Svaghet hos utvalda gaming och iGaming bolag som tidigare gått starkt
 • Ett internationellt index som gått starkt och som i dagsläget konsoliderar

Viktig Information innan du läser vidare

Ingenting som presenteras nedan är köp- eller säljrekommendationer. Graferna, såväl som tankar, illustrerar endast våra subjektiva observationer.

Graferna representerar heller inte nödvändigtvis stängningspriser, varför priset kan ha förändrats.


Svenska index handlas fortsatt sidledes – Ett First North noterat bolag visar styrka

OMXS30 fortsätter handlas sidledes. Blickar vi ned i bolagen som handlas på denna marknad är det blandade rörelser där några bryter upp till all time high medan andra bryter ned. Mid Cap sticker idag ut med en stark rörelse, detta index testar sin all time high nivå för fjärde gången i rad på kort tid. Small Cap index handlas fortsatt ovanför EMA50 men går marginellt svagare än Mid Cap. First North testar för andra dagen i rad EMA50 underifrån. Idag bryter Gomspace ut från en range med en stängning på +12 %. Bolaget finns noterat på First North.

 • OMXS30 index

Dagsgraf på OMXS30 – Bilden är klickbar

 • Mid Cap index

Dagsgraf på Mid Cap – Bilden är klickbar

 • Small Cap index

Dagsgraf på Small Cap – Bilden är klickbar

 • First North index

Dagsgraf på First North – Bilden är klickbar

 • Gomspace

Dagsgraf på Gomspace – Bilden är klickbar

Svaghet hos utvalda gaming och iGaming bolag som tidigare gått starkt

Gaming och IGaming har gått starkt sedan Corona-kraschens botten. De senaste veckorna har dock präglats av svaghet för många bolag inom denna sektor. Vi ser hur Stillfront, Embracer, Evolution Gaming och Kindred alla handlas under viktiga glidande medelvärden. Röda dagar har även präglats av högre volym vilket kan indikera att institutioner inte längre är nettoköpare. Bolagens tillväxt går inte att ifrågasätta men frågan är hur mycket som redan är prissatt, framtiden får visa. Samtliga aktier testar tidigare stödnivåer och det återstår att se om de kan studsa.

 • Stillfront

Dagsgraf på Stillfront – Bilden är klickbar

 • Embracer

Dagsgraf på Embracer – Bilden är klickbar

[prenumeration2]

 • Evolution Gaming

Dagsgraf på Evolution Gaming – Bilden är klickbar

 • Kindred

Dagsgraf på Kindred – Bilden är klickbar

Ett internationellt index som gått starkt och som i dagsläget konsoliderar

Brasiliens index har gått starkt under en längre period. Detta index faller lätt under radarn hos västerländska investerare. Men likt amerikanska Nasdaq, har brasiliens index visat en avvikande styrka den senaste tiden. I dagsläget konsoliderar priset och om nuvarande nivå kan hållas vore det ett styrketecken.

 • Brasiliens index

Dagsgraf på Brazil Bovespa – Bilden är klickbar

[prenumeration2]


Viktig information att ta del av om du tänker agera på informationen

Vi identifierar tekniska setups, genom att studera grafer, med inspiration av framförallt William Oneil’s och Mark Minervinis metodik. Vi letar efter mönster som uppfyller ett antal kriterier. Några av de mönster vi kollar på är Cup With Handle, Saucer With Handle, Dubbelbotten. Oavsett hur mönstret tar sig uttryck är den, med god marginal, viktigaste komponenten att mönstret innehåller ett VCP-mönster. När vi handlar aktier på en sådan setup, köper vi antingen i “botten av mönstret”, alltså när kurs går ned till en nivå som respekterats, ofta ett glidande medelvärde. Det andra sättet vi köper på är genom en köp-stop-loss, alltså en förprogrammerad prisnivå som ligger ovanför dagens pris.

Det är dock viktigt att understryka att många setups misslyckas, det är därför viktigt att ha en säljplan. Det enklaste sättet att gardera sig mot ett prisfall är att ha en förprogrammerad sälj-stop-loss order. Det ska dock sägas att en stop-loss order inte hjälper till vid ett eventuellt gap-ned i priset. Det är därför viktigt att inte satsa för stor del av sin portfölj i en enskild aktie eller setup. Det centrala att alltid komma ihåg när man agerar på en setup är att man över tiden ska tjäna mer pengar på sina vinnare än man förlorar på de setups som misslyckas. Ofta tar sig detta uttryck genom att det är fler setups som misslyckas än lyckas. Men de som lyckas ger en väsentligt större avkastning, än det man förlorar på de som misslyckas. Detta sker tack vare en sälj-stop-loss som begränsar förlusterna till en definierad nivå som sätts omedelbart när ett trade tas.