Artikelserie – Centrus Energy del 1/2

Centrus Energy är verksamma i uran- och kärnkraftbranchsen.
2020-01-24

Centrus Energy är verksamma i uran- och kärnkraftbranchsen. Bolaget är uppdelat i två områden, en del man kallar för ”LEU” (low-enriched uranium) som levererar olika komponenter av kärnbränsle, framförallt låganrikat uran till kärnkraftverk. Denna del representerar ca 85% av Centrus omsättning. Det andra affärsområdet kallar man för ”contract services”, som består av ingenjörsarbete och service åt både privata och statliga kunder. 

Denna artikel publiceras i två delar – där vi introducerar caset och utsikerna i denna del 1 av 2. Del 2 publiceras i början av nästa vecka.

Uran och Kärnkraft

Uran innehåller i sitt naturliga tillstånd isotoperna: U235 och U238. Isotopen U235 utgör strax över 0.7% av innehållet i naturligt uran medan kärnreaktorer kräver anrikat uran med en halt om ca 5%. Naturligt uran kan med andra ord inte producera energi för kärnkraftverk utan det behövs låganrikat uran.

Kärnkraft genererar ca 20% av USA:s elektricitet och ca 11% av världens. Den uppenbara fördelen med kärnkraft framför andra alternativ är att den fungerar oavsett väder och trots detta släpper ut låga nivåer av koldioxid. Det byggs mer än 60 reaktorer i världen idag, varav 5st i USA.

Utsikter för tillväxt

Ur ett längre tidsperspektiv kommer efterfrågan på låganrikat uran växa dramatiskt, om vi ska kunna klara av den växande energiförbrukningen utan att förstöra miljön. Den långsiktiga efterfrågan på uran är dock inte en del av utgångsläget för Centrus idag. Så länge vi inte får en ny priskollaps på uran gynnas Centrus redan idag, trots att priset befinner sig på historiskt låga nivåer.

Centrus LEU-område säljer låganrikat uran, och dess komponenter, samt naturligt uran till Amerikanska såväl som utländska kärnkraftverk. Centrus har dels ett stort lager av låganrikat uran, vidare har man långtidskontrakt med ett antal nyckelleverantörer och slutligen köper man en del på spot-marknaden vid behov. Det är viktigt att poängtera att Centrus inte är en producent av låganrikat uran, endast en leverantör till kärnkraftverk.

Leverantörer och avtal

Den viktigaste leverantören av låganrikat uran till Centrus är det statliga Ryska bolaget Tenex. Här signerade man ett långtidsavtal från och med 2011 och som löper in i framtiden. Detta kan låta skrämmande om man oroar sig för en eventuell konflikt mellan Ryssland och USA, men läsaren kan draga sig till minnes om hur Ryssland annekterade Krim-halvön 2014, och senare försökte annektera delar av Ukraina. Avtalet överlevde denna konflikt vilket sänder en signal om att liknande långtidskontrakt inte avbryts på grund av temporära konflikter.

Prisutveckling uran

Uranbranschen i sin helhet tog en rejäl smäll 2011 då priset på uran vände ned i samband med olyckan i Fukushima där Japan och Tyskland valde att stänga ned 60 aktiva reaktorer som en respons. Priset på Uran nådde sin botten 2018 med en 75 procentig nedgång från toppen 2011.

När marknadspriset föll för låganrikat uran, som är väldigt korrelerat med uran, drabbades i synnerhet Centrus Energy hårt. Man tajmade sitt stora långtidskontrakt med Tenex historiskt illa genom att ingå kontraktet under 2011, precis innan priserna för låganrikat uran kollapsade.

Fast i gamla spår

Detta innebar att Centrus tvingades köpa låganrikat uran till ett fastställt pris som var väsentligt mycket högre än spot-priset för låganrikat uran. Vad som är oerhört intressant och gör att Centrus Energy har fått ned och kommer få ned sina kostnader avsevärt även in i framtiden är att detta långtidskontrakt innehöll en option om att få återställa priset en gång till spot-marknadens nivåer.

Denna möjlighet att återställa priset använde Centrus 2018, och det genomsnittliga priset man betalar för låganrikat uran har därför sedan 2019 sjunkit. Enligt utsikterna kommer det fortsätta sjunka 2020. Detta innebär att Centrus fått ned sina säljkostnader dramatiskt den senaste tiden, vilket också är den största förklaringen till att bolaget vänt från förlust till vinst.

Säljkostnaderna utgjorde tidigare det största hindret för att nå lönsamhet men man har även fått ned administrativa kostnader och har betalat av 70% av sina långtidslån sedan 2015. Övriga delen av långtidslånet omförhandlades så att det löper till 2027. Detta gör att Centrus även fått ned sina räntekostnader.

Siffror

Om vi tar en närmare titt på de senaste kvartalens siffror ser vi förändringarna som berörs ovan:

Omsättning per aktie

Q1 18: 3.95$ Q1 19: 4.10$

Q2 18: 4.36$ Q2 19: 1.12$

Q3 18: 3.77$ Q3 19: 11.1$

Vinst per aktie

Q1 18 -2.97$ Q1 19: -2.4$

Q2 18 -3.08$ Q2 19: -1.84$

Q3 18 -1.06$ Q3 19: 2.17$

Vi ser hur omsättningen är väldigt utspridd över kvartalen vilket har att göra med hur kunder tenderar att beställa mer under den andra halvan av året. Det som däremot är väldigt intressant är hur förlusten under Q1 och Q2 var lägre, trots relativt låg omsättning, medan Centrus vände till vinst under Q3. Detta var den första kvartalsvinsten sedan Q4 2017. Bolaget har inte levererat en vinst för ett helår sedan 2014.

Låg värdering

Vi tror att marknaden idag prissätter Centrus som att denna kvartalsvinst var en engångsföreteelse, medan det i själva verket har att göra med ändrade förutsättningar i Centrus underliggande verksamhet. Dessa förutsättningar väntas ljusna ytterligare under 2020.

I del två av artikeln som publiceras nästa vecka går vi djupare in på sjunkande säljkostnader och tekniska utsikter för bolaget.