Återhämtning på index medan VIX faller – Banksektorn visar styrka

Torsdagen präglas av en bred återhämtning på svenska, såväl som amerikanska index, efter måndagens nedgång.
2021-09-23

Idag ser vi hur volatilitetsindex (VIX) bryter ned från de nivåer vi belyst om tidigare under veckan. Detta var bästa tänkbara utfall, efter måndagens höga volatilitet, ur ett börsperspektiv. Denna svaghet hos VIX återspeglar sig hos de flesta globala index som istället levererar en bred återhämtning. OMXS30 testar EMA50 underifrån medan Nasdaq och S&P500 redan har brutit upp. Detta glidande medelvärde har vid flera separata tillfällen under 2021 utgjort en stödnivå för samtliga av dessa index. Parallellt med detta ser vi hur den amerikanska 10-årsräntan, för femte gången på kort tid, testar toppen av en kortsiktig range. Om ett utbrott uppåt äger rum, öppnar det för fortsatt momentum hos banksektorn.

Dagens artikel kommer handla om följande

 • VIX faller ned – Högre sannolikhet för att måndagens volatilitet var en utskakning
 • OMXS30 testar EMA50 underifrån – First North testar tidigare stödnivå underifrån
 • S&P500 och Nasdaq handlas till relativ styrka gentemot svenska index – ledande?
 • Amerikanska 10-årsräntan handlas på en intressant nivå – Viktig för banksektorn
 • Fortsatt momentum hos tre svenska bankaktier efter snabb återhämtning från måndagens kursfall
 • Olja fortsätter handlas starkt

Viktig Information innan du läser vidare

Ingenting som presenteras nedan är köp- eller säljrekommendationer. Graferna, såväl som tankar, illustrerar endast våra subjektiva observationer.

Graferna representerar heller inte nödvändigtvis stängningspriser, varför priset kan ha förändrats.


VIX faller ned – Högre sannolikhet för att måndagens volatilitet var en utskaning

VIX index har vid upprepade tillfällen under hela 2021 haft veckor då kursen försökt bryta upp från den nedåtlutande trendlinje som definierat nedåttrenden sedan volatiliteten toppade under coronakraschen. Dessa försök har uteslutande mötts av snabba hack nedåt, med stängning under trendlinjen. Detta gällde fram till i måndags, då kursen bröt upp från denna nivå. Detta utbrott öppnade för en eventuellt stigande volatilitet under de kommande veckorna. VIX rörelser sedan måndagen, med kursen återigen under trendlinjen, såväl som glidande medelvärden, är därför bästa tänkbara utfall från ett börsperspektiv. Sannolikheten ökar för att måndagens breda kursfall närmast kan komma att betraktas som en “utskakning”.

 • VIX

Dagsgraf på VIX

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

OMXS30 testar EMA50 underifrån – First North testar tidigare stödnivå underifrån

Den kortsiktiga svagheten vi ser hos VIX återspeglar sig i den kortsiktiga styrkan vi ser hos index. Vi konstaterade under gårdagen att klassisk sentimentdata såsom fear/greed index, put/call ratio eller smart money/dumb money, alla signalerade en hög rädsla på börsen, detta öppnade i sin tur för att nedgången kunde komma att ha begränsat utrymme. Rädslan brukar inte vara hög under inledningen av en större börsnedgångar.

I slutändan är det priset som är mest vägledande, OMXS30 handlas fortfarande under EMA50, som tidigare under 2021 utgjort en stödnivå för detta index. En etablering ovanför talar ännu mer för att måndagens volatilitet endast var av kortsiktig karaktär.

 • OMXS30

Dagsgraf på OMXS30

First North har sedan februari  handlats till en relativ svaghet gentemot övriga svenska index. Denna svaghet visade sig extra tydligt under måndagen, då detta index bröt ned under en horisontell stödnivå samt EMA200. Detta ökade risken för att trenden slagit om till en nedåttrend. Kursen har sedan dess studsat starkt men handlas ännu under dessa nivåer, varför risken för en inledd nedåttrend fortsatt existerar. Det blir därför angeläget att följa First North på dagsbasis framåt.

 • First North

Dagsgraf på First North

S&P500 och Nasdaq handlas till relativ styrka gentemot svenska index – ledande?

Allting som sagts ovan gäller även för amerikanska index, med det enda undantaget att de redan handlas ovanför EMA50. Starkast av amerikanska index är idag halvledarindex (SOXX). Det återstår att se om detta blir vägledande för svensk index.

 • S&P500

Dagsgraf på S&P500

 • Nasdaq

Dagsgraf på Nasdaq

 • SOXX

Dagsgraf på SOXX

Amerikanska 10-årsräntan handlas på en intressant nivå – Viktig för banksektorn

Den amerikanska 10-årsräntan tenderar att påverka det klassiska förhållandet mellan “value/growth”. En uppåttrendande 10-årsränta gynnar ofta mer traditionella värdeaktier medan en nedåttrendande 10-årsränta ofta, på marginalen, gynnar mer teknikorienterade index såsom Nasdaq. Banksektorn tenderar att gynnas alldeles extra av en stigande 10-årsränta, detta eftersom räntenettot påverkas positivt. Den amerikanska 10-årsräntan har vid fyra separata tillfällen misslyckats med att bryta upp från en kortsiktig range. Nu sker ett femte test på kort tid och ett eventuellt utbrott kan i sådana fall komma att sammanfalla med fortsatt momentum hos banksektorn.

 • Amerikansk 10-årsränta

Dagsgraf på US10Y

 • Amerikanskt index för finanssektorn

Dagsgraf på XLF

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

Fortsatt momentum hos tre svenska bankaktier efter snabb återhämtning från måndagens kursfall

Både Nordea och SEB har gått starkt på börsen under 2021. Även Swedbank har vaknat till liv, dock lite senare än de två förstnämnda. Nordea har visat relativ styrka, SEB har nyligen brutit upp till den högsta nivån sedan 2015 och Swedbank utmanar toppen av en kortsiktig range. Samtliga av dessa tre aktier studsade starkt efter måndagens kursfall. Nu ser det ut som ett eventuellt utbrott uppåt kan komma att sammanfalla med ett utbrott uppåt för den amerikanska 10-årsräntan. Detta blir intressant att följa framåt.

 • Nordea

Dagsgraf på Nordea

 • SEB

Dagsgraf på SEB

 • Swedbank

Dagsgraf på Swedbank

Olja fortsätter handlas starkt

Olja slapp undan den volatilitet som börsen bjöd på i måndags, råvaran handlas fortsatt i toppen av sin range efter en relativt stillsam handel under veckan. Detta kan komma att bli ledande framåt och det kan vara bra att förbereda sig för en fortsatt eventuell uppåttrend hos olja. Så länge priset inte bryter ned härifrån ser grafen mycket intressant ut.

 • Olja

Dagsgraf på Olja


Viktig information att ta del av om du tänker agera på informationen

Vi identifierar tekniska setups, genom att studera grafer, med inspiration av framförallt William Oneil’s och Mark Minervinis metodik. Vi letar efter mönster som uppfyller ett antal kriterier. Några av de mönster vi kollar på är Cup With Handle, Saucer With Handle, Dubbelbotten. Oavsett hur mönstret tar sig uttryck är den, med god marginal, viktigaste komponenten att mönstret innehåller ett VCP-mönster. När vi handlar aktier på en sådan setup, köper vi antingen i “botten av mönstret”, alltså när kurs går ned till en nivå som respekterats, ofta ett glidande medelvärde. Det andra sättet vi köper på är genom en köp-stop-loss, alltså en förprogrammerad prisnivå som ligger ovanför dagens pris.

Det är dock viktigt att understryka att många setups misslyckas, det är därför viktigt att ha en säljplan. Det enklaste sättet att gardera sig mot ett prisfall är att ha en förprogrammerad sälj-stop-loss order. Det ska dock sägas att en stop-loss order inte hjälper till vid ett eventuellt gap-ned i priset. Det är därför viktigt att inte satsa för stor del av sin portfölj i en enskild aktie eller setup. Det centrala att alltid komma ihåg när man agerar på en setup är att man över tiden ska tjäna mer pengar på sina vinnare än man förlorar på de setups som misslyckas. Ofta tar sig detta uttryck genom att det är fler setups som misslyckas än lyckas. Men de som lyckas ger en väsentligt större avkastning, än det man förlorar på de som misslyckas. Detta sker tack vare en sälj-stop-loss som begränsar förlusterna till en definierad nivå som sätts omedelbart när ett trade tas.