Den mest intressanta råvaran 2021 – Två bolag med unika optioner

Uran bottnade 2018 och har utvecklats starkt sedan dess, två triggers skapar en möjlighet för råvaran att gå till ännu högre nivåer.
2021-09-11

En råvara som har visat tydlig relativ styrka, gentemot i stort sett alla tillgångsslag de senaste dagarna, är Uran. Den underliggande trenden var sedan tidigare upp vilket sannolikt förklaras av en nedåttrendande dollar parallellt med en synnerligen ansträngd utbudssituation som sticker ut jämfört med de flesta andra råvaror. Samtidigt möter världen ett stigande energibehov, med krav på koldioxidfri energi.

Men trenden för uran har sett ett accelererande momentum i närtid. Detta förklaras till stor del av att “Sprott Physical Uranium Trust” på ett uppmärksammat sätt börjat göra det för uran, som “Grayscale Bitcoin Trust” gjorde för Bitcoin. Nämligen att emittera aktier, och för dessa omgående omsätta pengarna i den underliggande råvara eller tillgång som “trusten” har som åtagande att handla i. För “Sprotts” fall  handlar det om att köpa fysiskt uran men i “Grayscales” fall att köpa Bitcoin. Det som är intressant med detta är att åtagandet endast gäller på köpsidan men inte på säljsidan, detta innebär att utbudet av fysiskt uran minskar över tiden.

Denna trend kan potentiellt sett över tiden leda till att kärnkraftverk inser vad som håller på att hända och därmed tvingas köpa uran mer aktivt på spotmarknaden. Risken finns annars att de antingen tvingas köpa uranet ännu dyrare vid ett senare tillfälle, alternativt bli sittande utan uran och därmed ha gigantiska fasta kostnader, utan intäkter. Med allt detta i beaktning finns det därför, enligt vår mening, goda förutsättningar för en stark uppåttrend i uran, varför denna marknad bevakas noggrant av oss.

Centrus Energy har vi följt sedan januari 2020 och aktien är upp mer än 340 % sedan dess. Centrus levererar kärnbränsle och köper i dagsläget bränslet väsentligt billigare än de säljer det för tack vare en engångsomställning under 2018 i ett långsiktigt leveransavtal som inleddes 2011. Denna situation har resulterat i en kraftigt stigande omsättning och vinst på årsbasis. Eftersom kärnkraftverk kan välja att ta sin leverans närsomhelst under ett år skiftar både omsättningen och vinsten kraftigt på kvartalsbasis. Bolaget utvecklar även nästa generationens kärnbränsle för nya, moderna reaktorer som väntas kommersialiseras någon gång under mitten av 20-talet.

Aktien har precis brutit upp från en konsolidering som pågått sedan december 2020. Aktien har under veckan återtestat sin breakout-nivå och har hittills hållit sig kvar ovanför denna nivå.

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.
  • Centrus Energy

Dagsgraf på Centrus Energy

Energy Fuels är USA:s största uranproducent och bolaget är dessutom skuldfritt. Energy Fuels annonserade även under 2020 att produktion av så kallade rare earth elements (REE:s) kommer inledas under mitten av 2021. Den amerikanska staten har nyligen fastställt att man vill bygga upp ett uranlager för framtiden, dessutom är USA nettoimportörer av REE:s från Kina, detta är troligen något man vill minska beroendet av så snart som möjligt. Energy Fuels gör gällande att de kommer kunna producera 10% av USA:s behov av REE:s, bolaget är därför välpositionerat för framtiden. Bolaget har i dagsläget ingen tillväxt men kan snabbt skala upp sin produktion av uran.

Aktien bottnade nyligen efter en dubbelbotten-formation och handlas i dagsläget högt upp i sin range, och närmar sig den topp som sattes den 16 mars 2021.

  • Energy Fuels

Dagsgraf på Energy Fuels

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

Viktig information att ta del av om du tänker agera på informationen

Vi identifierar tekniska setups, genom att studera grafer, med inspiration av framförallt William Oneil’s och Mark Minervinis metodik. Vi letar efter mönster som uppfyller ett antal kriterier. Några av de mönster vi kollar på är Cup With Handle, Saucer With Handle, Dubbelbotten. Oavsett hur mönstret tar sig uttryck är den, med god marginal, viktigaste komponenten att mönstret innehåller ett VCP-mönster. När vi handlar aktier på en sådan setup, köper vi antingen i “botten av mönstret”, alltså när kurs går ned till en nivå som respekterats, ofta ett glidande medelvärde. Det andra sättet vi köper på är genom en köp-stop-loss, alltså en förprogrammerad prisnivå som ligger ovanför dagens pris.

Det är dock viktigt att understryka att många setups misslyckas, det är därför viktigt att ha en säljplan. Det enklaste sättet att gardera sig mot ett prisfall är att ha en förprogrammerad sälj-stop-loss order. Det ska dock sägas att en stop-loss order inte hjälper till vid ett eventuellt gap-ned i priset. Det är därför viktigt att inte satsa för stor del av sin portfölj i en enskild aktie eller setup. Det centrala att alltid komma ihåg när man agerar på en setup är att man över tiden ska tjäna mer pengar på sina vinnare än man förlorar på de setups som misslyckas. Ofta tar sig detta uttryck genom att det är fler setups som misslyckas än lyckas. Men de som lyckas ger en väsentligt större avkastning, än det man förlorar på de som misslyckas. Detta sker tack vare en sälj-stop-loss som begränsar förlusterna till en definierad nivå som sätts omedelbart när ett trade tas.