USA öppnar negativt under tisdagen – Styrka i dollarn drar ned råvarupriser

Under tisdagen öppnar Nasdaq negativt efter att ha visat ett avtagande momentum i sin trend de senaste veckorna. 
2021-08-17

Idag ser vi hur Nasdaq öppnar svagt med ett fortsatt avtagande momentum i sin uppåttrend. Dow Jones bröt förra veckan upp till en  ny all time high men öppnar svagt idag, det återstår att se om detta index klarar att hålla sig ovanför sin breakout-range. Dollarn har gått bra de senaste veckorna vilket i sin tur påverkat råvarupriser negativt. Under tisdagen utmanar dollarn ännu en gång sitt tidigare motstånd och ett utbrott uppåt kan sätta fortsatt press på råvarupriser.

Dagens artikel kommer handla om följande

  • Svaghet i amerikanska index under tisdagen
  • Utvecklingen av dollarpriset kan bestämma riktning för råvarupriser
  • Viktiga nivåer för många råvaror

Viktig Information innan du läser vidare

Ingenting som presenteras nedan är köp- eller säljrekommendationer. Graferna, såväl som tankar, illustrerar endast våra subjektiva observationer.

Graferna representerar heller inte nödvändigtvis stängningspriser, varför priset kan ha förändrats.


Svaghet i amerikanska index under tisdagen

Vi poängterade Nasdaqs negativa divergens med sin RSI-indikator den 12/8 och hur denna utgjorde en varningsflagga på kort sikt. I dagsläget ser vi hur utvecklingen fortsatt i samma riktning och hur Nasdaq öppnar tisdagens handel under EMA20. Dow Jones handlades starkare än Nasdaq under förra veckan men idag ser vi hur även detta index handlas svagt. I närtid kan det vara intressant att hålla koll på Dow Jones breakout-nivå från förra veckan.

  • Nasdaq

Dagsgraf på Nasdaq – Bilden är klickbar

  • Dow Jones

Dagsgraf på Dow Jones – Bilden är klickbar

[prenumeration2]

Utvecklingen av dollarpriset kan bestämma riktning för råvarupriser

Dollarn har sedan tidigare brutit upp från sin nedåttrend. Idag utmanar valutan ännu en gång ett motstånd som etablerats. Ett utbrott ovanför denna nivå kan innebära en förlängning av den svaghet vi sett hos råvarupriser de senaste veckorna. Dollarn blir därför extra relevant att hålla koll på för de som har exponering mot råvarurelaterade aktier.

  • Dollarindex

Dagsgraf på Dollarindex – Bilden är klickbar

Viktiga nivåer för många råvaror

Som ovan nämnt har många råvaror handlats svagt under den senaste perioden. Vi ser bland annat hur olja och koppar handlas i botten av etablerade ranges. Framtida riktning kan mycket väl komma att bestämmas av hur dollarpriset beter sig.

  • Olja

Dagsgraf på Olja – Bilden är klickbar

  • Koppar

Dagsgraf på Koppar – Bilden är klickbar

[prenumeration2]


Viktig information att ta del av om du tänker agera på informationen

Vi identifierar tekniska setups, genom att studera grafer, med inspiration av framförallt William Oneil’s och Mark Minervinis metodik. Vi letar efter mönster som uppfyller ett antal kriterier. Några av de mönster vi kollar på är Cup With Handle, Saucer With Handle, Dubbelbotten. Oavsett hur mönstret tar sig uttryck är den, med god marginal, viktigaste komponenten att mönstret innehåller ett VCP-mönster. När vi handlar aktier på en sådan setup, köper vi antingen i “botten av mönstret”, alltså när kurs går ned till en nivå som respekterats, ofta ett glidande medelvärde. Det andra sättet vi köper på är genom en köp-stop-loss, alltså en förprogrammerad prisnivå som ligger ovanför dagens pris.

Det är dock viktigt att understryka att många setups misslyckas, det är därför viktigt att ha en säljplan. Det enklaste sättet att gardera sig mot ett prisfall är att ha en förprogrammerad sälj-stop-loss order. Det ska dock sägas att en stop-loss order inte hjälper till vid ett eventuellt gap-ned i priset. Det är därför viktigt att inte satsa för stor del av sin portfölj i en enskild aktie eller setup. Det centrala att alltid komma ihåg när man agerar på en setup är att man över tiden ska tjäna mer pengar på sina vinnare än man förlorar på de setups som misslyckas. Ofta tar sig detta uttryck genom att det är fler setups som misslyckas än lyckas. Men de som lyckas ger en väsentligt större avkastning, än det man förlorar på de som misslyckas. Detta sker tack vare en sälj-stop-loss som begränsar förlusterna till en definierad nivå som sätts omedelbart när ett trade tas.