Stillsam handel på index under torsdagen – Tre aktier med intressanta grafer

Torsdagen präglas av lugn handel på svenska index, i USA ser vi hur Dow Jones tagit täten medan Nasdaq visar ett avtagande momentum i sin trend.
2021-08-12

De senaste dagarna har vi sett ett relativt nytt mönster där Dow Jones visat en relativ styrka gentemot Nasdaq. Nasdaq har de senaste veckorna även visat upp ett avtagande momentum i sin trend vilket kan vara värt att hålla koll på framåt. Även amerikanska Small Cap index (IWM) har handlats starkt de senaste dagarna. Styrkan i Dow Jones och IWM kan delvis härledas till en liknande styrka i den amerikanska 10-årsräntan. Dessa två index tenderar att gynnas av en stigande 10-åring medan Nasdaq på marginalen tenderar att missgynnas.

Dagens artikel kommer handla om följande

  • Dow Jones och IWM visar styrka – Nasdaq visar avtagande momentum i sin trend
  • Amerikanska 10-årsräntan har återigen hittat upp ovanför EMA200
  • Tre aktier med intressanta grafer från tre olika tidsperspektiv

Viktig Information innan du läser vidare

Ingenting som presenteras nedan är köp- eller säljrekommendationer. Graferna, såväl som tankar, illustrerar endast våra subjektiva observationer.

Graferna representerar heller inte nödvändigtvis stängningspriser, varför priset kan ha förändrats.


Dow Jones och IWM visar styrka – Nasdaq visar avtagande momentum i sin trend

Mellan juni och juli månad ledde tekniktunga Nasdaq uppgången på den amerikanska marknaden. Detta sammanföll med en svag amerikansk 10-årsränta. Detta mönster har förändrats de senaste dagarna där vi istället sett en återhämtning hos 10-åringen samtidigt som Dow Jones och amerikanska Small Cap index (IWM) hittat tillbaka medan Nasdaq istället visat visat upp en negativ divergens med sin RSI-indikator. Det återstår att se om detta trendskifte är bestående eller övergående men det är värt att hålla noggrann koll på de kommande veckorna.

  • Dow Jones index

Dagsgraf på Dow Jones – Bilden är klickbar

  • Nasdaq index

Dagsgraf på Nasdaq – Bilden är klickbar

  • IWM index

Dagsgraf på IWM – Bilden är klickbar

Amerikanska 10-årsräntan har återigen hittat upp ovanför EMA200

Som grafen nedan illustrerar ser vi hur den amerikanska 10-årsräntan återigen hittat upp ovanför EMA200 och dessutom testar EMA50 underifrån. En styrka i denna tenderar ofta att spilla över i styrka hos Dow Jones och IWM.

  • US10Y

Dagsgraf på US10Y – Bilden är klickbar

Tre aktier med intressanta grafer från tre olika tidsperspektiv

Idag tar vi fasta på tre olika grafer från olika tidsperspektiv. Vi noterar att Enquest har brutit upp ovanför EMA50 på sin månadsgraf, denna nivå har tidigare utgjort ett motstånd sedan 2014. Aktien har dessutom under de senaste veckorna visat upp en relativ styrka gentemot många andra oljerelaterade aktier, såväl som det faktiska oljepriset. Om kursen framåt klarar att hålla sig ovanför EMA50 på månadsgrafen betraktar vi den långsiktiga nedåttrenden som bruten och en långsiktig uppåttrend har därmed potentiellt inletts. Detta säger dock ingenting om prisutvecklingen i närtid.

Månadsgraf på Enquest – Bilden är klickbar

Det fundamentalt starka amerikanska teknikbolaget Aviat Networks aktie har handlats starkt sedan kursen bottnade efter corona-kraschen. Aktien har konsoliderat sedan april men idag handlas den återigen nära toppen av sin range och de senaste två veckorna har präglats av en handel med låg volatilitet. Om kursen klarar att bryta upp ovanför toppen av sin konsolidering indikerar det styrka. På veckografen ser vi hur detta mönster tar sig uttryck.

  • Aviat Networks

Veckograf på Aviat Networks – Bilden är klickbar

Vi nämnde igår hur det svenska stålbolaget SSAB visat styrka de senaste veckorna. Även det finska stålbolaget Outokompu ser mer och mer intressant ut. Bolaget har levererat starka resultat under de senaste kvartalen. Den senaste rapportreaktionen var negativ men aktien hittade stöd på viktiga nivåer och återhämtade sig snabbt. Nu utmanar aktien på nytt toppen av sin range vilket vi ser nedan på dagsgrafen och ett utbrott uppåt tolkas positivt. Aktien ser ut att ha en styrka i sin sektor bakom sig.

  • Outokompu

Dagsgraf på Outokompu – Bilden är klickbar


Viktig information att ta del av om du tänker agera på informationen

Vi identifierar tekniska setups, genom att studera grafer, med inspiration av framförallt William Oneil’s och Mark Minervinis metodik. Vi letar efter mönster som uppfyller ett antal kriterier. Några av de mönster vi kollar på är Cup With Handle, Saucer With Handle, Dubbelbotten. Oavsett hur mönstret tar sig uttryck är den, med god marginal, viktigaste komponenten att mönstret innehåller ett VCP-mönster. När vi handlar aktier på en sådan setup, köper vi antingen i “botten av mönstret”, alltså när kurs går ned till en nivå som respekterats, ofta ett glidande medelvärde. Det andra sättet vi köper på är genom en köp-stop-loss, alltså en förprogrammerad prisnivå som ligger ovanför dagens pris.

Det är dock viktigt att understryka att många setups misslyckas, det är därför viktigt att ha en säljplan. Det enklaste sättet att gardera sig mot ett prisfall är att ha en förprogrammerad sälj-stop-loss order. Det ska dock sägas att en stop-loss order inte hjälper till vid ett eventuellt gap-ned i priset. Det är därför viktigt att inte satsa för stor del av sin portfölj i en enskild aktie eller setup. Det centrala att alltid komma ihåg när man agerar på en setup är att man över tiden ska tjäna mer pengar på sina vinnare än man förlorar på de setups som misslyckas. Ofta tar sig detta uttryck genom att det är fler setups som misslyckas än lyckas. Men de som lyckas ger en väsentligt större avkastning, än det man förlorar på de som misslyckas. Detta sker tack vare en sälj-stop-loss som begränsar förlusterna till en definierad nivå som sätts omedelbart när ett trade tas.