RSI – Indikator för prisrörelsens styrka inom Teknisk Analys

Relative Strenght Index Relative Strenght Index mäter den relativa styrkan i köp och sälj av en tillgång.
2020-01-29

Relative Strenght Index

Relative Strenght Index mäter den relativa styrkan i köp och sälj av en tillgång. Vad man letar efter är hur översålda eller överköpta tillgångar är. Alltså indikatorer på att en aktie eller tillgång har köpts eller sålts för mycket, och bör vända sin trend. Alternativt letar man efter indikatorer på att trenden har styrka, antingen uppåt eller nedåt, och att den kommer fortsätta. 

Relativt mått

RSI mäts inom ett spann av 100, men eftersom det är ett jämförelsetal som beräknar relationen mellan antalet stängningar uppåt mot antalet stängningar nedåt, är siffrorna sällan nära 0 eller 100. Istället ligger spannet mellan 30 och 70, utanför detta spektrum ses då som överköpt eller översålt. 

Är RSI bästa indikatorn?

RSI är en väldigt stark indikator, som när det används rätt, kan ge en stark indikation kring momentum och trolig fortsatt riktning. Men det är alltid väldigt riskabelt att använda sig av en enstaka indikator. Allmänt att förlita sig på indikatorer är fördömt att skapa obehagliga situationer för investerare. 

“It’s not what you know that hurts you the most, it’s what you know for sure that just ain’t so.” – Mark Twain, används som intro till The Big Short. 

Men i relation till andra verktyg för att bedöma momentum och riktning är RSI populärt av en anledning. Vi hänvisar till analysfirman Investtech, som noggrant går igenom slutsatserna de drar efter att ha undersökt RSI som indikator för momentum. Läs deras artikel här.

De visar på hur det vedertagna antagandet att RSI bör användas för att förutspå vändningar i trenden, inte är lika träffsäkert som att använda det för att förutspå fortsatta rörelser i existerande trend. 

Hur används RSI?

Verktyget är populärt inom swingtrading, när man letar efter tillgångar som rör sig inom ett visst spektrum. Som swingtrader försöker man hitta återkommande lägsta och högsta volymer som tillgångspriserna pendlar mellan. Här kan verktyget appliceras och användas för att leta efter vändningar i trenden, men också för att bedöma styrkan i en vändning när den väl påbörjats. 

Man bör dock starkt undvika att basera sitt beslut enbart på RSI, som nämns ovan är indikatorer bra att använda som stöd för beslutsfattande, men aldrig för att helt basera sitt agerande på börsen. 

Styrka föder inte alltid styrka

Att RSI rör sig under 30 eller över 70 behöver inte per automatik innebära köp- eller säljsignaler. Vad man bör ha i beaktning, och det som gör att verktyget används så mycket, är just det faktum att det används så mycket.

Man kan därför anta att ett RSI över 84, kommer att trigga väldigt många investerare att stänga sina långa positioner, och bidrar till att trenden avmattas. Eftersom nivåer över 70 indikerar att en tillgång är överköpt, börjar investerare höja på ögonbrynen omkring och ovanför 70. 

Nedan visar vi två exempel på aktier som varit kraftigt överköpta och kort därefter aggressivt vänt nedåt. Graf hämtad från TradingView

Bilden visar EnQuest på dagsbasis. Vi ser hur aktiekursen korrelerar väl med RSI, och hur EnQuest i September 2018 var kraftigt överköpt, och dök nedåt. Sedan ser vi hur aktien i Mars 2019 ser underköpt ut och stiger från under 2kr till strax under 3kr. Nu senast ser vi en extrem RSI-nivå, och ett kraftigt dyk från en bra bit över 3,5kr.