Under måndagen återhämtar sig index på bred front – Aktier som visar styrka

Svenska Index fortsätter sin återhämtning under måndagens handel samtidigt som Nasdaqs styrka i USA fortsätter.
2021-06-28

Idag ser vi hur svenska index, med undantag för OMXS30, fortsätter sin återhämtning. I dagsläget befinner sig samtliga svenska index återigen ovanför viktiga glidande medelvärden som tidigare utgjort stödnivåer.

Dagens artikel kommer handla om följande

 • Svenska index hittar snabbt tillbaks ovanför viktiga nivåer
 • I USA fortsätter Nasdaq leda på uppsidan
 • Två tidigare nämnda aktier bryter upp från konsolidering
 • Två aktier på First North som börjar röra sig intressant

Viktig Information innan du läser vidare

Ingenting som presenteras nedan är köp- eller säljrekommendationer. Graferna, såväl som tankar, illustrerar endast våra subjektiva observationer.

Graferna representerar heller inte nödvändigtvis stängningspriser, varför priset kan ha förändrats.


Svenska index hittar snabbt tillbaks ovanför viktiga nivåer

Vi har tidigare nämnt EMA50 som en intressant nivå att hålla koll på för svenska index. Detta glidande medelvärde har utgjort en stödnivå vid flertalet tillfällen under 2021. Idag ser vi hur både Mid Cap och Small Cap återigen etablerat sig ovanför denna nivå vilket är ett steg i rätt riktning för att hålla uppåttrenden intakt.

 • OMXS30 index

Dagsgraf på OMXS30 – Bilden är klickbar

 • Mid Cap index

Dagsgraf på Mid Cap – Bilden är klickbar

 • Small Cap index

Dagsgraf på Small Cap – Bilden är klickbar

 • First North index

Dagsgraf på First North – Bilden är klickbar

[prenumeration2]

I USA fortsätter Nasdaq leda på uppsidan

Under måndagen ser vi hur spreaden mellan Nasdaq och Dow Jones fortsätter. Nasdaq fortsätter upp efter tidigare utbrott och handlas i skrivande stund +1 %. Dow Jones har visserligen, likt svenska index, hittat tillbaks ovanför EMA50 men handlas i skrivande stund till -0,6 %.

 • Nasdaq

Dagsgraf på Nasdaq – Bilden är klickbar

 • Dow Jones

Dagsgraf på Dow Jones – Bilden är klickbar

Två tidigare nämnda aktier bryter upp från konsolidering

Förra veckan resonerade vi kring hur aktier, bland annat noterade på Small Cap listan, skulle hantera ett scenario där Small Cap index hittade tillbaks ovanför tidigare stödnivåer. Idag ser vi utfallet av just detta där både Net Insigt och Nilörngruppen bryter upp från sina konsolideringar. Nilörngruppens utbrott är hittills marginellt medan Net Insight bryter upp med övertygelse på hög volym.

 • Nilörngruppen

Dagsgraf på Nilörngruppen – Bilden är klickbar

 • Net Insight

Dagsgraf på Net Insight – Bilden är klickbar

Två aktier på First North som börjar röra sig intressant

Både Mag Interactive och Humble Group har handlats under ett tufft klimat de senaste månaderna. First North, som båda dessa aktier är noterade på, har gått väsentligt mycket svagare än övriga index. Idag ser vi dock hur båda återigen tagit sig ovanför viktiga glidande medelvärden. Detta är ett steg i rätt riktning och om First North fortsätter sin återhämtning kan båda aktierna vara värda att hålla koll på.

Dagsgraf på Mag Interactive – Bilden är klickbar

Dagsgraf på Humble Group – Bilden är klickbar

[prenumeration2]


Viktig information att ta del av om du tänker agera på informationen

Vi identifierar tekniska setups, genom att studera grafer, med inspiration av framförallt William Oneil’s och Mark Minervinis metodik. Vi letar efter mönster som uppfyller ett antal kriterier. Några av de mönster vi kollar på är Cup With Handle, Saucer With Handle, Dubbelbotten. Oavsett hur mönstret tar sig uttryck är den, med god marginal, viktigaste komponenten att mönstret innehåller ett VCP-mönster. När vi handlar aktier på en sådan setup, köper vi antingen i “botten av mönstret”, alltså när kurs går ned till en nivå som respekterats, ofta ett glidande medelvärde. Det andra sättet vi köper på är genom en köp-stop-loss, alltså en förprogrammerad prisnivå som ligger ovanför dagens pris.

Det är dock viktigt att understryka att många setups misslyckas, det är därför viktigt att ha en säljplan. Det enklaste sättet att gardera sig mot ett prisfall är att ha en förprogrammerad sälj-stop-loss order. Det ska dock sägas att en stop-loss order inte hjälper till vid ett eventuellt gap-ned i priset. Det är därför viktigt att inte satsa för stor del av sin portfölj i en enskild aktie eller setup. Det centrala att alltid komma ihåg när man agerar på en setup är att man över tiden ska tjäna mer pengar på sina vinnare än man förlorar på de setups som misslyckas. Ofta tar sig detta uttryck genom att det är fler setups som misslyckas än lyckas. Men de som lyckas ger en väsentligt större avkastning, än det man förlorar på de som misslyckas. Detta sker tack vare en sälj-stop-loss som begränsar förlusterna till en definierad nivå som sätts omedelbart när ett trade tas.