Mag Interactive – levererar stark tillväxt i det senaste kvartalet

Mag Interactive släppte idag sin senaste kvartalsrapport.
2021-04-01

Mag Interactive är en mobilspelsutvecklare som fokuserar på sociala casualspel. Bolaget släppte under 2020 en ny, uppdaterad version av ”Quizkampen” som nu istället heter ”Nya Quizkampen. Nya Quizkampen lanserades globalt under maj 2020. De har även andra välkända spel såsom ”Wordzee”, ”Word Domination”, ”Ruzzle”, ”Wordbrain” och ”Primetime”. Genom sitt nyligen genomförda förvärv av Apprope AB har MAG Interactive nu även spelet ”Word Bubbles”. Det genomgående temat för samtliga av dessa spel är att de tillhör kategorierna ord och trivia. Bolagets spel har laddats ned över 350 miljoner gånger.

Mag Interactive släppte igår sin senaste kvartalsrapport. För perioden december till februari levererades följande:

  • Nettoomsättningen uppgick till 72 606 TSEK, att jämföra med 50 527 TSEK. Detta innebär en tillväxt om 44% jämfört med motsvarande period föregående år.
  • EBITDA uppgick till 10 332 TSEK, jämfört med 5 059 TSEK från den jämförande perioden.
  • Genomsnittlig intjäning per dagligt aktiv användare (ARPDAU) var för perioden 4.8 US cents, en ökning med 67% jämfört med samma period föregående år.
  • Resultat per aktie landade på -0.08 SEK, vilket var en förbättring jämfört med motsvarande period under det föregående året, då -0.16 SEK levererades.

VDn, Daniel Hasselberg, kommenterade hur tillväxten i omsättning och EBITDA framförallt är hänförlig till en förbättrad ARPDAU. Den förbättrade genomsnittliga intjäningen per dagligt aktiv användare kan i sin tur härledas till en tillväxt i in-app-köp.

Den 8 mars 2021 lanserades det nya livetrivia-läget QuizDuel Live, som integreras med Nya Quizkampen, på den tyska marknaden. Intäktsgenerering av det nya spelläget sker genom in-app-köp i form av så kallade livbojar, samt genom sponsorintäkter under livesändningarna

Tanken är även att kunna erbjuda vinstpotter av faktiska pengar, precis som Mag Interactive gör, genom sitt spel Primetime. Näst på tur för QuizDuel är Schweiz och Österrike, som enligt VDn, troligen kommer att öppnas upp under nästa kvartal.

Spelet Wordzee lanserade under kvartalet ett nytt matchmaking-system som möjliggör för spelare med liknande spelmönster och skicklighetsnivå att matchas. Denna nya möjlighet ökade antalet matcher mellan spelare avsevärt.

VDn kommenterade även det nya förvärvet av Apprope med att konstatera att tydliga synergier redan kan ses vad gäller spelanalys och optimering av user acquisition. Apprope genererade drygt 7 MSEK under sina första två månader som en del av Mag Interactive.

Mag Interactive investerade 22 MSEK i user acquisition för Wordzee, Nya Quizkampen Word Domination och Word Mansion. Detta innebär en 63-procentig ökning jämfört med samma kvartal föregående år. Bolaget kommunicerar att de har en ambition att fortsätta investera under nästa kvartal.