Bayn Group – Sötade fibrer som substitut mot socker

Bayn Group är ett foodtech bolag som utvecklar och marknadsför sötade fibrer som används för att minska mängden socker och kalorier i livsmedel, utan att smaken förändras.
2020-10-16

Bayn Group är ett foodtech bolag som utvecklar och marknadsför sötade fibrer som används för att minska mängden socker och kalorier i livsmedel, utan att smaken förändras. Bolagets sötade fibrer marknadsförs under varumärket EUREBA®. De skräddarsyr även lösningar med sötningsmedel från växten stevia under namnet NAVIA®.

För mycket socker

Sockerreduktion i våra livsmedel är en nödvändighet av flera skäl. För mycket socker ökar bland annat risken för fetma, insulinresistens, diabetes, högt blodtryck, höga halter av kolesterol samt hjärt- och kärlsjukdomar.

Dessa problem har många livsmedelsproducenter försökt runda genom att erbjuda artificiella sötningsmedel som är kemiskt framställda. Problemet är att dessa metoder skapar nya hälsoproblem och konsumenter tenderar att ogilla det onaturliga.

Naturligt sötningsmedel

Bayn Group har kommit runt dessa problem genom att använda sig av en teknik som får ett naturligt sötningsmedel att fästa sig på fiber och bilda sockerliknande produkter. Dessa fiber behöver skräddarsys för varje tillämpningsområde, därför säljer bolaget färdiga lösningar under EUREBA®.

Konsultativ försäljning

Bayn Groups nisch har länge varit högintressant men det är den senaste tiden som detta verkligen har börjat visa sig i bolagets siffror. Under 2019 genomfördes förändringar i försäljningsprocessen där de lämnade sin traditionella direktförsäljning mot en konsultativ försäljning. Konsulterna hjälper kunderna i deras innovationsprocess och hjälper dem att välja rätt EUREBA®, alternativt komponera sin egen lösning med NAVIA®.

De säljer även via distributörer där den största samarbetspartnern är Barentz som tidigare endast sålt NAVIA®, under 2019 kom man överens om att de under 2020 även skulle börja sälja EUREBA® i tre utvalda europeiska länder. Vidare började bolaget satsa hårdare på sin marknadsföring där ett nytt online-magasin etablerades och som visat höga läsarantal.

Dessa nya initiativ har förbättrat den organiska försäljningen och ökat medvetandet om bolagets unika innovationer för att minska sockret och dess negativa konsekvenser.

Norden och Storbritannien

Bayn har framförallt satsat sin försäljning mot Norden och Storbritannien där konsumenterna har kommit längst i denna omvandling. Men över tiden saknar Bayns nisch geografiska begränsningar, som ett bevis på detta kan följande konstateras: Storbritannien, Irland, Frankrike, Ungern, Norge och omkring 20 andra länder samt ett antal av USA:s delstater har infört sockerskatt.

Sockerreduktion

Trenden går mot sockerreduktion av två anledningar, konsumenter blir mer och mer medvetna om de risker som tillkommer vid ett för stort sockerintag, detta driver konsumenter att välja andra alternativ. Vidare gör sockerskatter att även de som kanske egentligen inte bryr sig om sockrets negativa konsekvenser, väljer alternativ, för att priset på sockerprodukter helt enkelt stiger och väntas stiga ännu mer över tiden.

Organisk tillväxt & förvärv

Utöver företagets organiska tillväxt, så har de även genomfört ett antal framgångsrika förvärv i närtid. Strategin är att köpa bolag där det snabbt går att återfinna synergieffekter i form av minskade produktionskostnader, nya marknader som öppnas, och recept de saknat.

  • Pändy är ett snabbväxande varumärke inom functional foods och är väletablerade inom e-handel
  • Tweek har en marknadsledande position i Sverige inom nyttigt godis där de reducerar kalorimängden med minst 50% och sockermängden med ca 95%.
  • Koppers Candy Sweden AB är ett foodtech bolag som producerar sockerreducerat godis.
  • Amerpharma är ett foodtech bolag som producerar sockerreducerande såser, sylt och sirap.

Bayn Group stärker genom förvärven sin marknadsställning ytterligare inom sin nisch.

Bolaget kommer fortsätta på den inslagna vägen och kommunicerar ut att de ständigt letar efter dessa typer av bolag att förvärva.

Stark omsättningstillväxt

Under första halvan av 2020 levererade Bayn Group en 175-procentig omsättningstillväxt.

Under Q2 nådde de dessutom nästan en break-even i EBITDA resultatet. Dessa fina tillväxtsiffror späddes dessvärre ut av en mer än dubblad aktiestock efter bolagets nyemissioner.

Förvärv med kassa

Nyemissionerna möjliggjorde dock att de två senaste förvärven kunde finansieras helt genom bolagets egen kassa. Mycket talar för att den accelererande tillväxten som både kommer organiskt och genom förvärv, väsentligen kommer överstiga, framtida eventuell utspädning av aktiestocken. Med andra ord kommer sannolikt bolaget kunna leverera tillväxt även per aktie.

Bayn Group har en tydlig så kallad ”moat” med sin nisch och som de hela tiden förstärker ytterligare genom framgångsrika förvärv. Bolagets försäljning är extremt skalbar och möjliggör inträden på nya marknader. Ju fler marknader de etablerar sig på, ju mer erfarenhet om vad som fungerar och vad som inte fungerar kommer att erhållas. Detta gör att nya etableringar kommer kunna optimeras ytterligare.

Bayn 1

Tekniskt har kursen respekterat EMA50 på dagsbasis, och lägger sig nu högre upp i sin base där kursen ser ut att vänta in EMA10. Skulle vi se att kursen konsoliderar på låg volatilitet inom zonen vi har ritat ut ser möjligheterna goda ut för ett köpläge.

mer om ämnet