Svagt nedåt på index under onsdagen – Två tillväxtbolag som utmanar all time high

Under onsdagen handlas svenska index svagt nedåt med OMXS30 som största förlorare, USA öppnar kring nollan.
2021-06-30

Svenska index är fortsatt kvar i sina konsolideringszoner och handlas svagt ned för dagen. Det råder fortsatt vänteläge i väntan på riktning för OMXS30, Mid Cap och Small Cap index. First North bottnade nyligen kring tidigare stödnivå och utmanade idag EMA50 men misslyckades. I USA fortsätter Nasdaq leda vägen upp men ett ytterligare index som nu visar styrka är SOXX som endast innehåller halvledarbolag.

Dagens artikel kommer handla om följande

 • Svenska index fortsätter handlas sidledes i väntan på utbrott åt en riktning
 • Halvledarindex (SOXX) bryter upp till all time high – Ett bolag som gynnas
 • Ett amerikanskt bolag med stark tillväxt utmanar all time high
 • En svensk vinnaraktie under 2020 och inledning av 2021 visar styrka i närtid
 • En av flera råvaror som kraschat efter att dollarn visat styrka

Viktig Information innan du läser vidare

Ingenting som presenteras nedan är köp- eller säljrekommendationer. Graferna, såväl som tankar, illustrerar endast våra subjektiva observationer.

Graferna representerar heller inte nödvändigtvis stängningspriser, varför priset kan ha förändrats.


Svenska index fortsätter handlas sidledes i väntan på utbrott åt en riktning.

I Sverige fortsätter våra index handlas sidledes, det är därför i dagsläget svårt att uttala sig om riktning. Mid Cap- och Small Cap index såg häromveckan ut att bryta ned men hittade snabbt tillbaka. First North bottnade precis vid tidigare stödnivåer och utmanar i dagsläget EMA50 underifrån.

 • Mid Cap index

Dagsgraf på Mid Cap – Bilden är klickbar

 • Small Cap Index

Dagsgraf på Small Cap – Bilden är klickbar

 • First North Index

Dagsgraf på First North – Bilden är klickbar

Halvledarindex SOXX bryter upp till all time high – Ett bolag som gynnas

Vi har de senaste dagarna belyst hur amerikanska Nasdaq visat en avvikande styrka och hur detta lagt grunden för ett antal setups i techbolag som gått svagt under 2021. I dagsläget ser vi även hur USA:s halvledarindex (SOXX) bryter upp till en ny all time high. Ett bolag som i en sådan miljö fångar vårt intresse är amerikanska Himax Technologies. Bolaget producerar halvledare anpassade för en rad olika applikationer såsom smartphones, TV-apparater och bilar. Efterfrågan har varit enormt stark under lockdown klimatet som rått sedan Covid lamslog världen. Det återstår därför att se hur hållbar efterfrågan är på kort sikt. Men den senaste Q1-rapporten var den starkaste i bolagets historia.

 • Omsättningen ökade med 67,4 % jämfört med Q1 2020.
 • Bruttomarginalen var 40 % att jämföra med 31,2 % under Q4 2020.
 • Vinst per aktie var 0,38USD att jämföra med tidigare guidance kring 0,34.

Bolaget guidar för ett starkt Q2 och i ett längre perspektiv väntas efterfrågan öka i takt med trenden av 5G utrullning, EVs och Ai-utveckling. Det återstår dock som sagt att se hur mycket av den kortsiktiga efterfrågan som är en effekt av ett lockdown-klimat. Aktien utmanar nu all time high och ett utbrott uppåt indikerar styrka. Ett visst overhead supply återstår dock, varför det kan dröja tills ett eventuellt utbrott äger rum. Nedan kommer en graf på halvledarindex (SOXX) och Himax Technologies:

 • SOXX

Dagsgraf på SOXX – Bilden är klickbar

 • Himax Technologies

Dagsgraf på Himax Technologies – Bilden är klickbar

[prenumeration2]

Ett amerikanskt bolag med stark tillväxt utmanar all time high

Ammo inc som vi senast nämnde den 23/4, utmanar idag sin all time high efter ett nytt rekordkvartal. Bolaget tillverkar vapenammunition, både till privatpersoner och den amerikanska militären. De förvärvade nyligen Gunbroker.com, som är en onlinebaserad marknadsplats för ammunition såväl som för vapen, med 6 miljoner användare. Genom denna kanal kan de dels framhäva sina egna produkter men också öppna möjligheten för nya vertikaler. De vann dessutom nyligen ett kontrakt för leverans av ammunition till den amerikanska militären. Det som är mest anmärkningsvärt med bolagets tillväxt är hur den operativa hävstången i bolagets affärsmodell fortsätter visa sig där de rörliga kostnaderna fortsätter minska dramatiskt i relation till omsättningen. Bolagets Q1-rapport såg ut enligt följande:

 • Omsättningen ökade med 409 %.
 • Bruttomarginalen var 23 %, en ökning med 179 %.
 • Operativa kostnader i relation till omsättningen minskade med 58 %.
 • Justerad EBITDA ökade med 296 %.
 • Justerad EPS landade på 0,04 USD, en ökning med 167 %.

Aktien handlas nu i toppen av sin range och utmanar all time high. Det finns mycket overhead supply kring dessa nivåer varför en paus här inte är otänkbar. Ett utbrott uppåt indikerar styrka.

 • Ammo inc

Dagsgraf på Ammo Inc – Bilden är klickbar

En vinnaraktie under 2020 och inledning av 2021 visar styrka i närtid

Det svenska Solenergibolaget Soltech Energy bröt nyligen upp över EMA200 efter en dubbelbotten-formation. Bolaget har visat stark tillväxt under flera år men aktiekursen har under stora delar av 2021 påverkats negativt av en selloff både i First North och i ESG-relaterat. Detta har förändrats de senaste veckorna där både First North och ESG-relaterat visat styrka. Om denna trend fortsätter kan Soltech vara intressanta att hålla koll på.

Dagsgraf på Soltech Energy – Bilden är klickbar

En av flera råvaror som kraschat efter att dollarn visat styrka

Dollarn har som bekant gått starkt sedan FED:s senaste FOMC-möte. Detta har påverkat många råvaror negativt då de prissätts i dollar vilket påverkar internationell efterfrågan negativt när dollarn stiger. Ett exempel på denna svaghet i råvaror visar sig idag på majs-marknaden som kraschar och i skrivande stund handlas till -21 %. Grafen utgör dels ett exempel på varför försiktighet kring råvaror bör vidtas vid dollarstyrka men också hur snabbt det kan gå när många stop-losses triggas nära varandra. Nedan kommer en graf på dollarn och en på majs.

 • Dollar

Dagsgraf på Dollar – Bilden är klickbar

 • Majs

Dagsgraf på Majs – Bilden är klickbar

[prenumeration2]


Viktig information att ta del av om du tänker agera på informationen

Vi identifierar tekniska setups, genom att studera grafer, med inspiration av framförallt William Oneil’s och Mark Minervinis metodik. Vi letar efter mönster som uppfyller ett antal kriterier. Några av de mönster vi kollar på är Cup With Handle, Saucer With Handle, Dubbelbotten. Oavsett hur mönstret tar sig uttryck är den, med god marginal, viktigaste komponenten att mönstret innehåller ett VCP-mönster. När vi handlar aktier på en sådan setup, köper vi antingen i “botten av mönstret”, alltså när kurs går ned till en nivå som respekterats, ofta ett glidande medelvärde. Det andra sättet vi köper på är genom en köp-stop-loss, alltså en förprogrammerad prisnivå som ligger ovanför dagens pris.

Det är dock viktigt att understryka att många setups misslyckas, det är därför viktigt att ha en säljplan. Det enklaste sättet att gardera sig mot ett prisfall är att ha en förprogrammerad sälj-stop-loss order. Det ska dock sägas att en stop-loss order inte hjälper till vid ett eventuellt gap-ned i priset. Det är därför viktigt att inte satsa för stor del av sin portfölj i en enskild aktie eller setup. Det centrala att alltid komma ihåg när man agerar på en setup är att man över tiden ska tjäna mer pengar på sina vinnare än man förlorar på de setups som misslyckas. Ofta tar sig detta uttryck genom att det är fler setups som misslyckas än lyckas. Men de som lyckas ger en väsentligt större avkastning, än det man förlorar på de som misslyckas. Detta sker tack vare en sälj-stop-loss som begränsar förlusterna till en definierad nivå som sätts omedelbart när ett trade tas.