Svenska index upp under tisdagen – ledande aktier från 2020 visar styrka igen

Samtliga svenska index handlas upp under tisdagen, Nasdaq fortsätter handlas starkt vilket visar sig genom styrka hos aktier som gick starkt i fjol.
2021-06-29

Under tisdagen ser vi ännu en dag där svenska index fortsätter klättra upp ovanför glidande medelvärden. First North fortsätter hitta tillbaks från tidigare bottennivåer. I övrigt ser vi hur Mid Cap och Small Cap placerar sig högre upp i sina konsolideringar. Nasdaq fortsätter klättra efter ett tidigare utbrott från en konsolidering, detta har lett till att aktier som gick starkt under 2020 återigen börjat visa styrka.

Dagens artikel kommer handla om följande

 • Mid Cap, Small Cap och First North index visar styrka under tisdagen
 • Guld och Silver fortsätter ned
 • Nasdaq fortsätter leda på uppsidan – Techaktier som visar styrka

Viktig Information innan du läser vidare

Ingenting som presenteras nedan är köp- eller säljrekommendationer. Graferna, såväl som tankar, illustrerar endast våra subjektiva observationer.

Graferna representerar heller inte nödvändigtvis stängningspriser, varför priset kan ha förändrats.


Mid Cap, Small Cap och First North index visar styrka under tisdagen

Mid Cap och Small Cap index har återigen hittat tillbaks ovanför EMA50. Denna nivå utgjorde ett stöd under den uppåttrend som pågick under 2021. First North, som gått svagt under största delen av 2021, har visat styrka under de senaste dagarna. Kursen hittade stöd kring botten av sin breda konsolideringszon.

 • Mid Cap index

Dagsgraf på Mid Cap – Bilden är klickbar

 • Small Cap index

Dagsgraf på Small Cap – Bilden är klickbar

 • First North index

Dagsgraf på First North – Bilden är klickbar

[prenumeration2]

Guld och Silver fortsätter ned

Guld och Silver fortsätter handlas svagt och bryter idag ned från en kortsiktig range. Silver ser mindre dåligt ut än guld och det återstår ännu att se om Silver kan studsa kring en tidigare stödnivå.

 • Guld

Dagsgraf på Guld – Bilden är klickbar

 • Silver

Dagsgraf på Silver – Bilden är klickbar

Nasdaq fortsätter leda på uppsidan – Techaktier som visar styrka

Nasdaq har den senaste tiden gått starkast av alla amerikanska index. Styrkan visar sig bland annat i många av de tech aktier som gick starkast under 2020. Vi ser återigen hur många av dessa tidigare ledare visar styrka efter att ha brutit upp från nedåttrender. Nedan kommer ett brett urval av aktier som kan vara värda att hålla koll på om den starka trenden i Nasdaq håller i sig.

 • Nvidia

Dagsgraf på Nvidia – Bilden är klickbar

 • Amazon

Dagsgraf på Amazon – Bilden är klickbar

 • Tesla

Dagsgraf på Tesla – Bilden är klickbar

 • Palantir

Dagsgraf på Palantir Technologies – Bilden är klickbar

[prenumeration2]

 • Netflix

Dagsgraf på Netflix – Bilden är klickbar

 • Zoom

Dagsgraf på Zoom – Bilden är klickbar

 • Shopify

Dagsgraf på Shopify – Bilden är klickbar

 • Salesforce

Dagsgraf på Salesforce – Bilden är klickbar

 • Apple

Dagsgraf på Apple – Bilden är klickbar


Viktig information att ta del av om du tänker agera på informationen

Vi identifierar tekniska setups, genom att studera grafer, med inspiration av framförallt William Oneil’s och Mark Minervinis metodik. Vi letar efter mönster som uppfyller ett antal kriterier. Några av de mönster vi kollar på är Cup With Handle, Saucer With Handle, Dubbelbotten. Oavsett hur mönstret tar sig uttryck är den, med god marginal, viktigaste komponenten att mönstret innehåller ett VCP-mönster. När vi handlar aktier på en sådan setup, köper vi antingen i “botten av mönstret”, alltså när kurs går ned till en nivå som respekterats, ofta ett glidande medelvärde. Det andra sättet vi köper på är genom en köp-stop-loss, alltså en förprogrammerad prisnivå som ligger ovanför dagens pris.

Det är dock viktigt att understryka att många setups misslyckas, det är därför viktigt att ha en säljplan. Det enklaste sättet att gardera sig mot ett prisfall är att ha en förprogrammerad sälj-stop-loss order. Det ska dock sägas att en stop-loss order inte hjälper till vid ett eventuellt gap-ned i priset. Det är därför viktigt att inte satsa för stor del av sin portfölj i en enskild aktie eller setup. Det centrala att alltid komma ihåg när man agerar på en setup är att man över tiden ska tjäna mer pengar på sina vinnare än man förlorar på de setups som misslyckas. Ofta tar sig detta uttryck genom att det är fler setups som misslyckas än lyckas. Men de som lyckas ger en väsentligt större avkastning, än det man förlorar på de som misslyckas. Detta sker tack vare en sälj-stop-loss som begränsar förlusterna till en definierad nivå som sätts omedelbart när ett trade tas.