torsdag 18 juli 2024
Informationen nedan presenteras av företaget
Soltech Energy Sweden

Om Soltech Energy Sweden

Soltech skapar hållbara energilösningar för framtiden. Soltechkoncernen är en helhetsleverantör som utvecklar, säljer, installerar och optimerar alltifrån tak och fasader med fullt integrerade solceller till laddstolpar och lagringslösningar och stora energisystem.

Genom att ta ansvar för hela värdekedjan, från utveckling till installation, kan vi förvandla alla former av fastigheter till effektiva energiproducenter. Vi verkar både mot privatpersoner, företag, industrier och samhällsutvecklare.

P H1 H2

Mer om bolaget

Beskrivning av Soltechs bransch

Solen är en energikälla med enorm potential. Den sol som träffar jordens yta på 90 minuter räcker för att tillgodose hela världens energibehov under ett helt år. Utmaningen är att ta hand om det och skapa energi. För framtidens gröna energiförsörjning är sol en del i lösningen för att nå de globala klimatmålen. I Sverige har vi ca 1 % av energin från solen vilket gör att det finns mycket kvar för att fylla de framtida målen på runt 10% solenergi.

Solenergi kan användas för alla målgrupper – både privatpersoner, företag, industrier och stora samhällsutvecklingsprojekt.

Solenergi kombineras också med andra förnyelsebara energikällor och ansluts till ladd och lagringslösningar. Att optimera energitillförseln på olika sätt för att minska kapacitetsbrist och använda elen när man behöver den som bäst är också viktiga delar i solenergiutvecklingen.

Beskrivning av verksamhet

Soltech som koncern är relativt nystartad och i snabb tillväxt. Soltech verkar både mot privatpersoner, företag, industrier och samhällsutvecklare i huvudsak i Sverige. Via dotterbolaget Advanced Soltech också verksamt i Kina. Våra tillväxtmål är högt ställda och genom en tydlig förvärvsstrategi utökar vi verksamheten genom att köpa bolag inom traditionella branscher som tex tak, fasad och el som alla är experter inom sitt område och när vi adderar solkompetensen så blir det moderna solföretag. Vår ambition är att öka integrationen av solen i vardagen.

Våra dotterbolag inom sol har stor erfarenhet av solenergi och tak, fasad och elbolag hög kompetens inom sina respektive områden där solen blir ett komplement. Det borgar för hög kvalitet, långa kundrelationer och inte minst en aktör som kan ta hand om hela kedjan från A till Ö, blir mindre sårbara för marknadsvängningar och ”stannar kvar” hela anläggningens livscykel. Som koncern med alla ingredienser för en driftsäker och lönsam anläggning är vi en stark och trygg aktör som vinner kundernas förtroende för många år framåt.

Soltechs produkterbjudande

Vi kan leverera helhetslösningar med egenutvecklade byggnadsintegrerade solpaneler för tak och fasad, utanpåliggande lösningar, för stora och små tak, avancerade lösningar för stora energiprojekt och teknisk konsultation, solparker och markanläggningar, energioptimering, kombinationslösningar med flera förnyelsebara kraftkällor

Unika i branschen

I vår företagsgrupp samlar vi bolag med kompletterande kompetenser och erfarenheter. Vår gemensamma styrka är att tillgodose behov genom hela värdekedjan: från innovation, utveckling och produktion av solteknologi, till försäljning, installation och optimering av solcellslösningar. Vi har siktet inställt på framtiden att leverera förnyelsebar energi på ett modernt sätt till alla kunder och på så sätt tar vi en aktiv del i att utveckla morgondagens hållbara samhälle.

Vi förvärvar tex bolag som är experter inom sin bransch tex tak, fasad, el, ladd och lagring och adderar solkompetens och får på så sätt moderna soltakbolag osv. det gör att vi ännu snabbare kan arbeta för den gröna omställningen med solen i fokus.

Målsättning

Vår målsättning är att nå 4,7 miljarder i omsättning 2024.

P H1 H2

Ordlista

Byggnadsintegrerade solenergilösningar för tak och fasad – våra egenutvecklade produkter för både tak och fasader ersätter taket, dvs ovanpå takets tätskikt läggs en panel med solceller som fungerar som både tak och energiproducent. Detsamma gäller för fasad där man på en kallfasad ersätter traditionellt byggmaterial som tegel, puts, trä med solpaneler. Det går också att kombinera olika fasadmaterial för spännande designlösningar.

Utanpåliggande solpaneler – traditionell lösning där man ovanpå befintligt tak lägger en infästning (ställning) med solpaneler, det finns många olika varianter och här kan man få fram effektiva lösningar.

P H1 H2