Relativ styrka på Mid Cap och First North under måndagen – Fem intressanta grafer

Den relativa styrka vi såg i fredags på Mid Cap och First North fortsätter under måndagen.
2021-07-05

Måndagen inleds grönt för svenska index, det är fortsatt Mid Cap som sticker ut efter en ny all time high notering i fredags. First North bröt under fredagen upp ovanför viktiga glidande medelvärden, detta index fortsätter även upp under måndagen. OMXS30 har placerat sig i den absoluta toppen av sin range och utmanar även sin all time high notering.

Dagens artikel kommer handla om följande

  • Relativ styrka på Mid Cap och First North under måndagen
  • Fem aktier noterade på First North som börjar se intressanta ut efter en längre tids konsolidering

Viktig Information innan du läser vidare

Ingenting som presenteras nedan är köp- eller säljrekommendationer. Graferna, såväl som tankar, illustrerar endast våra subjektiva observationer.

Graferna representerar heller inte nödvändigtvis stängningspriser, varför priset kan ha förändrats.


Relativ styrka på Mid Cap och First North under måndagen

Mid Cap index, som såg ut att bryta ned för ett antal veckor sedan, vände snabbt upp och bröt i fredags sin tidigare all time high notering. Styrkan på detta index fortsätter även under måndagen och handlas i skrivande stund + 0,7 %. Vi ser även hur First North fortsätter klättra högre upp i sin konsolidering som inleddes i slutet av februari. OMXS30 utmanar under dagen sin tidigare all time high medan Small Cap fortsatt handlas en bit längre ned i sin range.

  • OMXS30 index

Dagsgraf på OMXS30 – Bilden är klickbar

  • Mid Cap index

Dagsgraf på Mid Cap – Bilden är klickbar

[prenumeration2]

  • Small Cap index

Dagsgraf på Small Cap – Bilden är klickbar

  • First North index

Dagsgraf på First North – Bilden är klickbar

Fem aktier noterade på First North som börjar se intressanta ut efter en längre tids konsolidering

De flesta aktierna som finns noterade på First North har sedan februari antingen handlats i nedåttrender, alternativt konsoliderat i sidledes rörelser. Sedan First North häromveckan studsade kring botten av sin range, har ett antal aktier hittat tillbaks ovanför viktiga glidande medelvärden. Vi ser hur Mag Interactive och Gapwaves handlas i toppen av sina konsolideringzoner och även nära tidigare toppnoteringar. Vi ser även hur Humble Group, Zinzino och Expres2ion återigen tagit sig upp ovanför viktiga glidande medelvärden.

Dagsgraf på Mag Interactive – Bilden är klickbar

  • Gapwaves

Dagsgraf på Gapwaves – Bilden är klickbar

Dagsgraf på Humble Group – Bilden är klickbar

Dagsgraf på Zinzino – Bilden är klickbar

  • Expres2ion

Dagsgraf på Expres2ion – Bilden är klickbar

[prenumeration2]


Viktig information att ta del av om du tänker agera på informationen

Vi identifierar tekniska setups, genom att studera grafer, med inspiration av framförallt William Oneil’s och Mark Minervinis metodik. Vi letar efter mönster som uppfyller ett antal kriterier. Några av de mönster vi kollar på är Cup With Handle, Saucer With Handle, Dubbelbotten. Oavsett hur mönstret tar sig uttryck är den, med god marginal, viktigaste komponenten att mönstret innehåller ett VCP-mönster. När vi handlar aktier på en sådan setup, köper vi antingen i “botten av mönstret”, alltså när kurs går ned till en nivå som respekterats, ofta ett glidande medelvärde. Det andra sättet vi köper på är genom en köp-stop-loss, alltså en förprogrammerad prisnivå som ligger ovanför dagens pris.

Det är dock viktigt att understryka att många setups misslyckas, det är därför viktigt att ha en säljplan. Det enklaste sättet att gardera sig mot ett prisfall är att ha en förprogrammerad sälj-stop-loss order. Det ska dock sägas att en stop-loss order inte hjälper till vid ett eventuellt gap-ned i priset. Det är därför viktigt att inte satsa för stor del av sin portfölj i en enskild aktie eller setup. Det centrala att alltid komma ihåg när man agerar på en setup är att man över tiden ska tjäna mer pengar på sina vinnare än man förlorar på de setups som misslyckas. Ofta tar sig detta uttryck genom att det är fler setups som misslyckas än lyckas. Men de som lyckas ger en väsentligt större avkastning, än det man förlorar på de som misslyckas. Detta sker tack vare en sälj-stop-loss som begränsar förlusterna till en definierad nivå som sätts omedelbart när ett trade tas.