Zinzino – Uppdaterat span i samband med Q3 rapport

Zinzino presenterar siffror för tredje kvartalet, och levererar en fortsatt stark tillväxt.
2020-11-20

Zinzino, som vi skrev om under 2019, innan Covid, är ett bolag som står på tre pelare. Bolaget äger Bioactive foods som forskar kring, och tar fram hälsoprodukter. Främst i form av olika sorters tabletter och krämer. Zinzino äger även Faun Pharma som står för produktionen. Bolaget är försäljningskanalen för dessa produkter.

Direktförsäljning

Man jobbar med direktförsäljning genom att anställa människor som försäljningskonsulter, som på en flexibel basis får jobba efter egna förutsättningar och önskemål. Idag kan bolaget stoltsera med 17 000 aktiva distributörer. Därutöver har Zinzino vuxit inom E-handeln vilket gynnat bolaget under restriktionerna som följt av Corona.

Nya marknader

Två intressanta händelser som ägt rum sedan vi senast skrev om bolaget är förvärvet av VMA Life som öppnar möjligheten för att expandera på nya marknader. Bolaget har även optimerat sina logistikflöden genom ett samarbete med Radial Landmark vilket ökar bolagets kostnadseffektivitet.

Kvartalsrapport

Under morgonen rapporterades Q3 och eftersom ingen utspädning ägt rum är tillväxten densamma som tillväxten per aktie. Dessutom ska det sägas att jämförelsetalen för bottom line från Q3 2019 var relativt svaga, detta beror till viss del på att bolaget då hade ovanligt stora uppstartskostnader. Siffrorna för Q3 2020 såg ut enligt följande:

  •   Omsättningen landade på 281.8 MSEK och ökade med 51% jämfört med Q3 2019.
  •   Bruttomarginalen uppgick till 28.8%, att jämföra med 27.4% under Q3 2019.
  •   EBITDA uppgick till 28.8 MSEK, jämfört med 4.4 MSEK under Q3 2019.
  •   Bolaget kommunicerar fortsatt om att Covid endast påverkar dem marginellt tack vare ökad E-handel.
  •   Bolagets operativa kassaflöde minskade från 30 till 12 MSEK som en konsekvens av ökade kundfordringar och ett ökat lager. Lageruppbyggnaden ägde rum i Polen, Australien och Hong Kong för att möta förväntad efterfrågan.

Under de första 9 månaderna löd siffrorna enligt följande:

  •   Omsättningstillväxt om 49%.
  •   EBITDA tillväxt om 79.7%.
  •   Ökning av likvida medel från 56.2 MSEK till 113.1 MSEK.

Vision

Vdn kommenterade hur Zinzino idag lever upp till deras vision om tillväxt och hur detta innebär stordriftsfördelar för bolaget. Stordriftsfördelarna förbättrar i sin tur Zinzinos lönsamhet. Vidare konstaterade Vdn att bolagets koncept fungerar, och hur det hela tiden optimeras för att nå en ännu bättre systematik.

Bolaget finns idag på 35 marknader och bolagets strategi handlar om att ta sig in på nya marknader genom en kalkylerad risk där kostnaderna inte blir för stora i förhållande till intäkterna som kan genereras.

Med detta i beaktning har Zinzino nu i närtid valt att gå in på en rad nya marknader i Sydostasien. Efter förvärvet av VMA Life har nu dörren öppnats för Hong Kong, Malaysia, Singapore, Thailand och Taiwan som alla är nya marknader där Zinzino försöker växa.

Vidare öppnar det nya förvärvet möjligheten till att växa på bland annat den indiska, ryska och sydafrikanska marknaden.

Under juli 2020 lanserades den engelska versionen av Zinzinotest.com som gör hälsotester och mäter värden. Utifrån dessa resultat rekommenderas dieter till kunder. Sidan kommer inom kort översättas och finnas på 22 olika språk.

Tidigare aktiespaning

I vår förra aktiespaning för Zinzino resonerade vi kring huruvida den Svenska marknaden hade toppat, och använde detta som en eventuell måttstock för bolagets framtida potential på nya marknader. Det är därför intressant att konstatera att bolagets försäljning fortsätter växa i Sverige, för hela norden ökade omsättningen med 10%. Detta visar hur bolaget kan växa på nya marknader utan att tappa marknadsandelar på befintliga som de funnits på länge.

Vidare belyste vi hur bolaget under Q3 2019 anställde en ny operativ säljchef för den Amerikanska marknaden. Detta ser ut att ha gett önskat resultat då omsättningen i USA för de första 9 månaderna 2020 landade på 26.9 MSEK, en tillväxt med 67%.

Fortsatt utveckling av produkter

Zinzino kommer i framtiden arbeta aktivt med att fortsätta utveckla nya produkter, växa på nya marknader, behålla sin marknadsandel på befintliga marknader, samt förbättra sin online-verksamhet ytterligare. Genom att arbeta med förbättringar av bolagets Online-handel i kombination med skalbarheten tack vare bolagets distributörer möjliggörs fortsatt expansion.

Värdering

Bolaget värderas idag till ett EV/EBITDA om 21.35, räknat på de senaste 4 kvartalen. Givet att Zinzino kan uppfylla sina mål om ökad tillväxt både på nya och befintliga marknader, bedömer inte vi det som en ansträngd värdering. Men samtidigt ska det sägas att värderingen inte lämnar ett särskilt stor utrymme för framtida hack i kurvan, bolaget måste därför fortsätta högprestera i framtiden, såsom de gjort under de första 9 månaderna under 2020.

Utveckling sedan första aktiespaning

Här ser vi vart vårt senaste aktiespan släpptes och hur Corona-kraschen bromsade den kraftiga uppgången. Aktien ser ut att ha jobbat sig igenom det gigantiska overhead supply som uppstod som en konsekvens av detta. På rapportdagen gapar Zinzino upp till en ny All time high nivå.