Paus i uppgången hos europeiska index under onsdagen – Två aktier på First North

Onsdagen präglas av en paus i uppgången hos europeiska index, Storbritannien leder i dagsläget uppgången.
2021-10-27

Idag ser vi hur First North faller ned under kortsiktiga glidande medelvärden. Detta index fortsätter visa relativ svaghet gentemot övriga svenska index. OMXS30 pausar i sin uppgång men handlas ovanför såväl långsiktiga som kortsiktiga glidande medelvärden. I övriga Europa ser vi i dagsläget hur Storbritannien leder uppgången medan franska och tyska index närmar sig all time high. Volatilitetsindex (VIX) handlas kring viktiga nivåer och riktningen som väljs kan bli indikativ för globala börsindex. Trots en avvikande svaghet hos First North index, ser vi två aktier som visar relativ styrka.

Dagens artikel kommer handla om följande

  • Volatilitetsindex (VIX) handlas kring viktiga nivåer
  • Europeiska index och hur de skiljer sig
  • OMXS30 i uppåttrend – First North i nedåttrend
  • Två aktier på First North som visar relativ styrka

Viktig Information innan du läser vidare

Ingenting som presenteras nedan är köp- eller säljrekommendationer. Graferna, såväl som tankar, illustrerar endast våra subjektiva observationer.

Graferna representerar heller inte nödvändigtvis stängningspriser, varför priset kan ha förändrats.


Volatilitetsindex (VIX) handlas kring viktiga nivåer

Volatilitetsindex (VIX) har vid upprepade tillfällen under hela 2021 haft veckor då kursen försökt bryta upp från den nedåtlutande trendlinje som definierat nedåttrenden sedan volatiliteten toppade under coronakraschen. Dessa försök har uteslutande mötts av snabba hack nedåt, med stängning under trendlinjen. Detta gällde fram till måndagen den 20/9 då kursen bröt upp vilket ökade riskerna på marknaden.

Sedan dess har kursen tydligt brutit ned och på nytt etablerat sig under trendlinjen vilket reflekteras i den styrka vi ser hos börsindex. Nu handlas istället VIX vid den horisontella stödlinje som under 2021 markerat en botten vid flera tillfällen. Om kursen bryter ned härifrån ljusar utsikterna för globala index markant. Börser tenderar att gå starkt när VIX trendar ned.

  • VIX

Veckograf på VIX

Europeiska index och hur de skiljer sig

I Europa ser vi hur Storbritanniens, Frankrikes och Tysklands storbolagsindex, alla handlas ovanför såväl kortsiktiga som långsiktiga glidande medelvärden. Frankrike och Tyskland utmanar inom kort tidigare historiska högstanivåer. Storbritannien har fortfarande en bra bit kvar till detta men Storbritanniens storbolagsindex har i närtid brutit upp från en kortsiktig range.

  • Storbritanniens storbolagsindex

Dagsgraf på Storbritanniens storbolagsindex

  • Frankrikes storbolagsindex

Dagsgraf på Frankrikes storbolagsindex

  • Tysklands storbolagsindex

Dagsgraf på Tysklands storbolagsindex

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

OMXS30 i uppåttrend – First North i nedåttrend

Både OMXS30 och First North har gått starkt de senaste två veckorna. Om vi blickar ut lite skiljer sig dock dessa index markant från varandra. OMXS30 befinner sig i en långsiktig uppåttrend. Kursen studsade för två veckor sedan på EMA200, ett långsiktigt glidande medelvärde.

Nu handlas OMXS30 även ovanför kortsiktiga glidande medelvärden och närmar sig sin tidigare all time high nivå.

  • OMXS30

Dagsgraf på OMXS30

First har sedan februari handlats till en relativ svaghet gentemot övriga svenska index. Denna svaghet visade sig extra tydligt under måndagen den 20/9, då detta index bröt ned under en horisontell stödnivå samt EMA200 under samma dag. Detta skedde i ljuset av en uppåttrendande amerikansk 10-årsränta vilket missgynnat de flesta aktier, listade på detta index.

Under förra veckan handlades dock First North upp över kortsiktiga glidande medelvärden och visade även en relativ styrka under några av dagarna.

I skrivande stund handlas dock detta index återigen under kortsiktiga glidande medelvärden och sedan tidigare långsiktiga glidande medelvärden. Så länge detta läge består är riskerna förhöjda ur ett trendföljande perspektiv.

  • First North

Dagsgraf på First North

Två aktier på First North som visar relativ styrka

Waystream utvecklar avancerade produkter för förbättrat nätverk och digital infrastruktur, specifikt riktat mot fibernät, såsom switchar och routrar. Bolaget har lyckats med bedriften att växa både i top-line och bottom-line de senaste åren. Aktien handlas i dagsläget ovanför samtliga glidande medelvärden och nära sin tidigare all time high. Kursen har dessutom handlats till relativ styrka gentemot First Norht. Ett utbrott uppåt tolkas positivt.

Dagsgraf på Waystream

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

Zinzino är ett bolag som står på tre pelare. Bolaget äger Bioactive foods som forskar kring, och tar fram hälsoprodukter, främst i form av olika sorters tabletter och krämer. Zinzino äger även Faun Pharma som står för produktionen av dessa. Bolaget är försäljningskanalen för dessa produkter. Likt Waystream har Zinzino levererat lönsam tillväxt de senaste åren. Denna aktie ligger längre ned i sin range och har mer overhead supply men kursen bottnade i närtid genom en potentiell dubbelbotten-formation. Vidare handlas kursen på nytt ovanför viktiga glidande medelvärden. Slutligen har även denna aktie visat relativ styrka gentemot det index som aktien är noterat hos.

Dagsgraf på Zinzino


Viktig information att ta del av om du tänker agera på informationen

Vi identifierar tekniska setups, genom att studera grafer, med inspiration av framförallt William Oneil’s och Mark Minervinis metodik. Vi letar efter mönster som uppfyller ett antal kriterier. Några av de mönster vi kollar på är Cup With Handle, Saucer With Handle, Dubbelbotten. Oavsett hur mönstret tar sig uttryck är den, med god marginal, viktigaste komponenten att mönstret innehåller ett VCP-mönster. När vi handlar aktier på en sådan setup, köper vi antingen i “botten av mönstret”, alltså när kurs går ned till en nivå som respekterats, ofta ett glidande medelvärde. Det andra sättet vi köper på är genom en köp-stop-loss, alltså en förprogrammerad prisnivå som ligger ovanför dagens pris.

Det är dock viktigt att understryka att många setups misslyckas, det är därför viktigt att ha en säljplan. Det enklaste sättet att gardera sig mot ett prisfall är att ha en förprogrammerad sälj-stop-loss order. Det ska dock sägas att en stop-loss order inte hjälper till vid ett eventuellt gap-ned i priset. Det är därför viktigt att inte satsa för stor del av sin portfölj i en enskild aktie eller setup. Det centrala att alltid komma ihåg när man agerar på en setup är att man över tiden ska tjäna mer pengar på sina vinnare än man förlorar på de setups som misslyckas. Ofta tar sig detta uttryck genom att det är fler setups som misslyckas än lyckas. Men de som lyckas ger en väsentligt större avkastning, än det man förlorar på de som misslyckas. Detta sker tack vare en sälj-stop-loss som begränsar förlusterna till en definierad nivå som sätts omedelbart när ett trade tas.