Mid Cap index bryter upp till ny all time high under fredagen – Bolag som följer med

Fredagens handel präglas av styrka på Mid Cap index som är det enda svenska index att bryta upp till en ny all time high.
2021-07-02

Idag handlas samtliga svenska index på plus men Mid Cap index fortsätter sticka ut med sin relativa styrka som pågått hela veckan. OMXS30 försökte under dagen bryta upp men misslyckades, Small Cap index ligger längre ned i sin konsolideringszon och First North försöker bryta upp över EMA50. Detta glidande medelvärde har agerat motstånd de senaste dagarna.

Dagens artikel kommer handla om följande

  • Styrka på samtliga svenska index med Mid Cap index som ledare
  • Fyra aktier noterade på Mid Cap som bryter upp till en ny all time high
  • Tre aktier noterade på First North som visar kortsiktig styrka

Viktig Information innan du läser vidare

Ingenting som presenteras nedan är köp- eller säljrekommendationer. Graferna, såväl som tankar, illustrerar endast våra subjektiva observationer.

Graferna representerar heller inte nödvändigtvis stängningspriser, varför priset kan ha förändrats.


Styrka på samtliga svenska index med Mid Cap index som ledare

Veckans trend av relativ styrka på Mid Cap index fortsätter med ett utbrott till en ny all time high notering. OMXS30 försökte under dagen bryta upp men misslyckades. Vi ser även hur First North försöker klättra högre upp i sin konsolideringszon. Här återstår fortsatt overhead supply men detta index, som gått svagt tidigare under 2021, har hittat tillbaks till styrka under de senaste veckorna.

  • OMXS30 index

Dagsgraf på OMXS30 – Bilden är klickbar

  • Mid Cap index

Dagsgraf på Mid Cap – Bilden är klickbar

  • Small Cap index

Dagsgraf på Small Cap – Bilden är klickbar

  • First North index

Dagsgraf på First North – Bilden är klickbar

Fyra aktier noterade på Mid Cap som bryter upp till en ny all time high

Det finns många aktier noterade på Mid Cap listan men några av de som idag sticker ut och bryter upp till en ny all time high är: Instalco, Fagerhult, HMS Network och Lagercrantz. Probi bröt tidigare under veckan upp till en ny all time high som senast testades 2017. Nedan kommer grafer på samtliga:

Fagerhult

Dagsgraf på Fagerhult – Bilden är klickbar

  • HMS Network

Dagsgraf på HMS Network – Bilden är klickbar

[prenumeration2]

  • Lagercrantz

Dagsgraf på Lagercrantz – Bilden är klickbar

Dagsgraf på Probi – Bilden är klickbar

Tre aktier noterade på First North som visar kortsiktig styrka

De flesta bolagen som finns noterade på First North har gått trögt de senaste månaderna. Denna utvecklingen vände för några veckor sedan i samband med att tekniktunga Nasdaq i USA bröt upp till en ny all time. Likt Nasdaq, domineras First North av högre värderade tillväxtbolag och dessa två index har de senaste åren tenderat att trenda tillsammans.

Nu ser vi hur fler och fler aktier på First North visar kortsiktig styrka och bryter upp från sina konsolideringar. Det återstår ännu att se om dessa nivåer kan hållas men tre bolag som idag visar intressanta rörelser är: Upsales Technology, Humble Group och Waystream. Nedan kommer grafer på samtliga:

  • Upsales Technology

Dagsgraf på Upsales Technology – Bilden är klickbar

Dagsgraf på Humble Group – Bilden är klickbar

Dagsgraf på Waystream – Bilden är klickbar

[prenumeration2]


Viktig information att ta del av om du tänker agera på informationen

Vi identifierar tekniska setups, genom att studera grafer, med inspiration av framförallt William Oneil’s och Mark Minervinis metodik. Vi letar efter mönster som uppfyller ett antal kriterier. Några av de mönster vi kollar på är Cup With Handle, Saucer With Handle, Dubbelbotten. Oavsett hur mönstret tar sig uttryck är den, med god marginal, viktigaste komponenten att mönstret innehåller ett VCP-mönster. När vi handlar aktier på en sådan setup, köper vi antingen i “botten av mönstret”, alltså när kurs går ned till en nivå som respekterats, ofta ett glidande medelvärde. Det andra sättet vi köper på är genom en köp-stop-loss, alltså en förprogrammerad prisnivå som ligger ovanför dagens pris.

Det är dock viktigt att understryka att många setups misslyckas, det är därför viktigt att ha en säljplan. Det enklaste sättet att gardera sig mot ett prisfall är att ha en förprogrammerad sälj-stop-loss order. Det ska dock sägas att en stop-loss order inte hjälper till vid ett eventuellt gap-ned i priset. Det är därför viktigt att inte satsa för stor del av sin portfölj i en enskild aktie eller setup. Det centrala att alltid komma ihåg när man agerar på en setup är att man över tiden ska tjäna mer pengar på sina vinnare än man förlorar på de setups som misslyckas. Ofta tar sig detta uttryck genom att det är fler setups som misslyckas än lyckas. Men de som lyckas ger en väsentligt större avkastning, än det man förlorar på de som misslyckas. Detta sker tack vare en sälj-stop-loss som begränsar förlusterna till en definierad nivå som sätts omedelbart när ett trade tas.