Mid Cap index bryter upp till en ny all time high – Tre aktier som visar styrka

Under måndagen fortsätter Mid Cap index relativa styrka som visat sig sedan mitten av sommaren.
2021-08-30

Idag ser vi hur Mid Cap index ännu en gång sticker ut gentemot övriga svenska index med en ny all time high notering. OMXS30 är fortsatt kvar i en kortsiktig range i väntan på riktning och First North fortsätter släpa. I USA ser vi hur Nasdaq bryter upp till en ny all time high notering medan amerikanska small cap index (IWM) börjar följa efter.

Dagens artikel kommer handla om följande

 • Nasdaq fortsätter visa relativ styrka i USA – IWM börjar följa efter
 • OMXS30 kvar i kortsiktig range, First North kvar i långsiktig range – Mid Cap sticker ut
 • Tre aktier listade på Mid Cap index som visar styrka

Viktig Information innan du läser vidare

Ingenting som presenteras nedan är köp- eller säljrekommendationer. Graferna, såväl som tankar, illustrerar endast våra subjektiva observationer.

Graferna representerar heller inte nödvändigtvis stängningspriser, varför priset kan ha förändrats.


Nasdaq fortsätter visa relativ styrka i USA – IWM börjar följa efter

Nasdaq handlades under sommaren i en uppåttrend med avtagande momentum vilket kunde synliggöras genom en negativ divergens mot sin RSI-indikator. Detta mönster upphörde under den föregående veckan och vi ser idag hur detta bekräftas genom en fortsatt uppgång och en ny all time high notering. Amerikanska small cap index (IWM) har släpat gentemot S&P500, Nasdaq och Dow Jones de senaste veckorna. Nu börjar dock detta index hitta tillbaka högre upp i sin range och det kan därför vara intressant att börja hålla utkik efter amerikanska bolag av mindre storlek.

 • Nasdaq index

Dagsgraf på Nasdaq

 • IWM index

Dagsgraf på IWM

OMXS30 kvar i kortsiktig range, First North kvar i långsiktig range – Mid Cap sticker ut

Måndagen inleds med handel i OMXS30 som tar vid där förra veckan avslutade den. I skrivande stund handlas detta storbolagsindex precis ovanför den gap-zon som agerat motstånd. First North handlas fortsatt kvar i en konsolidering som pågått sedan februari. Mid Cap index har visat en påtaglig relativ styrka under en större del av sommaren. Nu ser mönstret ut att fortsätta in i september där detta index bryter upp till en ny all time high, två dagar innan den nya månaden börjar.

 • OMXS30 index

Dagsgraf på OMXS30

 • First North index

Dagsgraf på First North

[prenumeration2]

 • Mid Cap index

Dagsgraf på Mid Cap

Tre aktier listade på Mid Cap index som visar styrka

Vi ser idag hur Mips tagit sig högre upp i sin range och nu handlas nära sin tidigare all time high nivå. Vi ser även hur tidigare nämnda Enquest, som de senaste veckorna visat relativ styrka, både gentemot sitt index, men även gentemot sin sektor, fortsätter upp. Bolaget kommer inom kort med en rapport, vilket kan innebära ökad volatilitet. I onsdags lyfte vi fram Bioarctic som en graf att hålla extra koll på. Aktien bryter idag upp från en åtta veckors sidledes rörelse.

 • Mips

Dagsgraf på Mips

 • Enquest

Dagsgraf på Enquest

 • Bioarctic

Dagsgraf på Bioarctic

[prenumeration2]


Viktig information att ta del av om du tänker agera på informationen

Vi identifierar tekniska setups, genom att studera grafer, med inspiration av framförallt William Oneil’s och Mark Minervinis metodik. Vi letar efter mönster som uppfyller ett antal kriterier. Några av de mönster vi kollar på är Cup With Handle, Saucer With Handle, Dubbelbotten. Oavsett hur mönstret tar sig uttryck är den, med god marginal, viktigaste komponenten att mönstret innehåller ett VCP-mönster. När vi handlar aktier på en sådan setup, köper vi antingen i “botten av mönstret”, alltså när kurs går ned till en nivå som respekterats, ofta ett glidande medelvärde. Det andra sättet vi köper på är genom en köp-stop-loss, alltså en förprogrammerad prisnivå som ligger ovanför dagens pris.

Det är dock viktigt att understryka att många setups misslyckas, det är därför viktigt att ha en säljplan. Det enklaste sättet att gardera sig mot ett prisfall är att ha en förprogrammerad sälj-stop-loss order. Det ska dock sägas att en stop-loss order inte hjälper till vid ett eventuellt gap-ned i priset. Det är därför viktigt att inte satsa för stor del av sin portfölj i en enskild aktie eller setup. Det centrala att alltid komma ihåg när man agerar på en setup är att man över tiden ska tjäna mer pengar på sina vinnare än man förlorar på de setups som misslyckas. Ofta tar sig detta uttryck genom att det är fler setups som misslyckas än lyckas. Men de som lyckas ger en väsentligt större avkastning, än det man förlorar på de som misslyckas. Detta sker tack vare en sälj-stop-loss som begränsar förlusterna till en definierad nivå som sätts omedelbart när ett trade tas.