Helgläsning: Tio tekniskt och fundamentalt intressanta aktier att hålla koll på inför nästa vecka

Uppdatering med tio aktier under bevakning som ser tekniskt och fundamentalt intressanta ut.
2021-09-12

Denna vecka har bjudit på hackiga börsdagar utan en klar riktning för index, vi ser dock nio aktier som ligger tekniskt intressant och som dessutom har en fundamentalt stark profil. Därutöver ser vi ytterligare en aktie med en långt mer spekulativ profil.

Dagens artikel kommer handla om följande

 • Tre bolag som agerar ledare i sin sektor och som dessutom levererar vinsttillväxt
 • Tre bolag som återhämtat sig starkt i en sektor som sannolikt väljer riktning inom kort
 • Två bolag med tekniskt och fundamentalt starka profiler i en stark sektor
 • Två bolag som funnits på vår radar länge men som först nu börjar se tekniskt intressanta ut

Viktig Information innan du läser vidare

Ingenting som presenteras nedan är köp- eller säljrekommendationer. Graferna, såväl som tankar, illustrerar endast våra subjektiva observationer.

Graferna representerar heller inte nödvändigtvis stängningspriser, varför priset kan ha förändrats.


Tre bolag som agerar ledare i sin sektor och som dessutom levererar vinsttillväxt

Rederisektorn för containerfartyg har gått starkt sedan Corona-kraschen bottnade. Bolag verksamma inom sektorn har levererat en fenomenal vinsttillväxt som få kunde föreställa sig under mars 2020. Aktiekurserna för bolag inom denna sektor har belönats med starka uppgångar. Det är därför svårt att veta hur mycket som redan är prissatt i aktiekurserna, eller för den delen, hur länge det gynnsamma klimatet kommer fortsätta. Vad som däremot kan konstateras är följande:

 • De flesta aktierna i sektorn befinner sig i definitiva uppåttrender
 • De flesta aktierna har genomgått kortsiktiga konsolideringar, vilka sannolikt har skakat ur sig svaga ägare.

Vi ser tre aktier som denna vecka visat relativ styrka gentemot sin sektor och som placerat sig i toppen av sina konsoliderings-zoner.

Euroseas International levererade för det andra kvartalet 2021 en omsättningstillväxt per aktie om 13 % och en vinsttillväxt per aktie om 480,6 %. Aktien försöker i skrivande stund bryta upp från en konsolidering som inleddes i början av sommaren.

 • Euroseas

Dagsgraf på Euroseas

Diana Shipping levererade för det andra kvartalet 2021 en omsättningstillväxt per aktie om 14,7 % och har för de fyra senaste kvartalen visat en vinsttillväxt per aktie. Aktien försöker i skrivande stund bryta upp från en konsolidering som inleddes i början av sommaren.

 • Diana Shipping

Dagsgraf på Diana Shipping

Safe Bulkers levererade för det andra kvartalet 2021 en omsättningstillväxt per aktie om 44,4 % och levererade nu sin starkaste kvartalsvinst sedan Q4 2013. Aktien ligger lite längre ned i sin range än de övriga två men även denna närmar sig toppen som sattes under inledningen av sommaren.

 • Safe Bulkers

Dagsgraf på Safe Bulkers

Tre bolag som återhämtat sig starkt i en sektor som sannolikt väljer riktning inom kort

Olje- och gasbranschen har, likt rederisektorn, gått oerhört starkt under 2021. Sektorn toppade dock under mitten av sommaren vilket sammanföll med en topp för oljepriset. Vi ser idag tre aktier som återhämtat sig starkt och visat relativ styrka gentemot sin sektor de senaste veckorna. Eftersom oljesektorn upplevde ett exceptionellt klimat under Q2 2020 jämförs Q2 2021 siffrorna inte med samma kvartal från föregående år utan istället med Q1 2021.

Magnolia Oil & Gas producerar olja och gas i Texas och levererade för det andra kvartalet en omsättningstillväxt per aktie om 24,2 % och en vinsttillväxt per aktie om 28,4 %. Aktien bottnade den 19 augusti genom en dubbelbotten-formation och försöker i skrivande stund bryta upp från den topp som sattes den 1 juli.

 • Magnolia Oil & Gas

Dagsgraf på Magnolia Oil & Gas

Okea som funnits på vår radar sedan februari levererade för det andra kvartalet en omsättningstillväxt per aktie om 10,2 % och en vinsttillväxt per aktie om 778,4 %. Detta innehåller dock engångsposter, justerat för detta uppgår vinsttillväxten per aktie till ungefär 110%. Aktien försöker i skrivande stund bryta upp från en topp som sattes den 14 juli. Konsolidering har dock pågått sedan den 8 januari.

 • Okea

Dagsgraf på Okea

Det kanadensiska bolaget Baytex Energy som har oljefält både i Kanada och USA levererade för det andra kvartalet 2021 en omsättningstillväxt per aktie om 13,7 % och en vinsttillväxt per aktie, justerat för engångsposter, om ca 10 %. Aktien ligger lite längre ned i sin range än de övriga två men den har under den senaste tiden visat upp en stark volymprofil och aktien försöker i skrivande stund bryta upp från en kortsiktig range som inleddes för fem dagar sedan.

 • Baytex Energy

Dagsgraf på Baytex Energy

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

Två bolag med tekniskt och fundamentalt starka profiler i en stark sektor

En råvara som har visat tydlig relativ styrka, gentemot i stort sett alla tillgångsslag de senaste dagarna, är Uran. Den underliggande trenden var sedan tidigare upp vilket sannolikt förklaras av en nedåttrendande dollar parallellt med en synnerligen ansträngd utbudssituation som sticker ut jämfört med de flesta andra råvaror. Samtidigt möter världen ett stigande energibehov, med krav på koldioxidfri energi. Men trenden för uran har sett ett accelererande momentum i närtid. Detta förklaras till stor del av att “Sprott Physical Uranium Trust” på ett uppmärksammat sätt börjat göra det för uran, som “Grayscale Bitcoin Trust” gjorde för Bitcoin. Nämligen att emittera aktier, och för dessa omgående omsätta pengarna i den underliggande råvara eller tillgång som “trusten” har som åtagande att handla i. För “Sprotts” fall  handlar det om att köpa fysiskt uran men i “Grayscales” fall att köpa Bitcoin. Det som är intressant med detta är att åtagandet endast gäller på köpsidan men inte på säljsidan, detta innebär att utbudet av fysiskt uran minskar över tiden. Denna trend kan potentiellt sett över tiden leda till att kärnkraftverk inser vad som håller på att hända och därmed tvingas köpa uran mer aktivt på spotmarknaden. Risken finns annars att de antingen tvingas köpa uranet ännu dyrare vid ett senare tillfälle, alternativt bli sittande utan uran och därmed ha gigantiska fasta kostnader, utan intäkter. Med allt detta i beaktning finns det därför, enligt vår mening, goda förutsättningar för en stark uppåttrend i uran, varför denna marknad bevakas noggrant av oss.

Centrus Energy har vi följt sedan januari 2020 och aktien är upp mer än 340 % sedan dess. Centrus levererar kärnbränsle och köper i dagsläget bränslet väsentligt billigare än de säljer det för tack vare en engångsomställning under 2018 i ett långsiktigt leveransavtal som inleddes 2011. Denna situation har resulterat i en kraftigt stigande omsättning och vinst på årsbasis. Eftersom kärnkraftverk kan välja att ta sin leverans närsomhelst under ett år skiftar både omsättningen och vinsten kraftigt på kvartalsbasis. Bolaget utvecklar även nästa generationens kärnbränsle för nya, moderna reaktorer som väntas kommersialiseras någon gång under mitten av 20-talet.

Aktien har precis brutit upp från en konsolidering som pågått sedan december 2020. Aktien har under veckan återtestat sin breakout-nivå och har hittills hållit sig kvar ovanför denna nivå.

 • Centrus Energy

Dagsgraf på Centrus Energy

Energy Fuels är USA:s största uranproducent och bolaget är dessutom skuldfritt. Energy Fuels annonserade även under 2020 att produktion av så kallade rare earth elements (REE:s) kommer inledas under mitten av 2021. Den amerikanska staten har nyligen fastställt att man vill bygga upp ett uranlager för framtiden, dessutom är USA nettoimportörer av REE:s från Kina, detta är troligen något man vill minska beroendet av så snart som möjligt. Energy Fuels gör gällande att de kommer kunna producera 10% av USA:s behov av REE:s, bolaget är därför välpositionerat för framtiden. Bolaget har i dagsläget ingen tillväxt men kan snabbt skala upp sin produktion av uran.

Aktien bottnade nyligen efter en dubbelbotten-formation och handlas i dagsläget högt upp i sin range, och närmar sig den topp som sattes den 16 mars 2021.

 • Energy Fuels

Dagsgraf på Energy Fuels

Två bolag som funnits på vår radar länge men som först nu börjar se tekniskt intressanta ut

Electromed tillverkar luftvägsprodukter som hjälper människor med andningssvårigheter. Primärt ligger bolagets fokus på att sälja en produkt de kallar för “smartvest®”. Denna väst hjälper individer som lider av Bronkit att andas normalt. Västen är integrerad med ett system som finns att ladda ned som en applikation. Genom denna får individen vägledning och relevanta mätningar på sin andning. För att få ta del av denna väst måste först en läkare diagnostisera patienten med bronkit. Därefter skriver läkaren ut västen som ersätts genom patientens sjukförsäkring. Electromeds affärsmodell går därför ut på att sälja in västen till läkare och förklara fördelarna för både patienten och sjukhuset. Bolaget bedömer att utbredningen av bronkit växer med 9% om året. Electromed estimerar att ca 4.2 miljoner vuxna Amerikaner lider av bronkit och där ca 630 000 individer skulle dra nytta av en “smartvest”. I dagsläget är det endast omkring 70 000 individer som får en sådan behandling. Det finns med andra ord en stor, växande, marknad att penetrera. Även om marknadsutsikterna länge sett spännande ut för Electromed har bolaget kämpat med att få igång en organisk tillväxt. De har länge varit lönsamma och sitter därmed på en stark kassa. Bolaget har med andra ord goda förutsättningar för att börja växa men än så länge har detta inte inträffat.

Aktien har dock i närtid brutit upp från en range-topp som sattes den 10 februari. I skrivande stund handlas aktien sidledes medan EMA10 kommer ikapp.

 • Electromed

Dagsgraf på Electromed

Micropos Medical är ett medtech bolag med inriktning på strålbehandling. Bolagets produkter är utvecklade för att öka precisionen i strålningen för att därmed kunna minska antalet strålningstillfällen. Bolaget har genom flera års arbete certifierat och fått ut sin produkt RayPilot® på marknaden. RayPilot® är ett elektromagnetiskt positioneringssystem som möjliggör att genom hög precision kontinuerligt kunna följa rörelsen av cancertumörer för att säkerställa att strålningen sker på rätt plats. Micropos beskriver RayPilot® som ett GPS-system där tumörens exakta position uppges i realtid. Den ökade precisionen möjliggör så kallad hypofraktionering, alltså där färre strålningstillfällen äger rum men stråldosen blir högre. Systemet består av tre delkomponenter, en sändare som placeras i tumörområdet, en mottagare och en mjukvara som visar sändarens position och rörelse. Det som är intressant med bolagets produkt är att det tagit lång tid att validera teknologin och öka spridningen för dess nytta, men ju fler kunder de lyckas vinna ju mer bedömer bolaget att betalningsviljan kommer öka. Ju mer volym de får på sin försäljning, desto högre marginaler erhåller de. Risken är större i denna aktie, bolaget levererar i dagsläget inget operativt kassaflöde och det finns därför en underliggande risk för nya aktieutspädningar vilket är en risk värd att ta i beaktning.

Aktien har konsoliderat sedan augusti 2020 men har de senaste dagarna klättrat upp till toppen av sin range. De senaste fyra handelsdagarna har präglats av en sidledes rörelse medan glidande medelvärden kommer ikapp.

 • Micropos Medical

Dagsgraf på Micropos Medical

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

Viktig information att ta del av om du tänker agera på informationen

Vi identifierar tekniska setups, genom att studera grafer, med inspiration av framförallt William Oneil’s och Mark Minervinis metodik. Vi letar efter mönster som uppfyller ett antal kriterier. Några av de mönster vi kollar på är Cup With Handle, Saucer With Handle, Dubbelbotten. Oavsett hur mönstret tar sig uttryck är den, med god marginal, viktigaste komponenten att mönstret innehåller ett VCP-mönster. När vi handlar aktier på en sådan setup, köper vi antingen i “botten av mönstret”, alltså när kurs går ned till en nivå som respekterats, ofta ett glidande medelvärde. Det andra sättet vi köper på är genom en köp-stop-loss, alltså en förprogrammerad prisnivå som ligger ovanför dagens pris.

Det är dock viktigt att understryka att många setups misslyckas, det är därför viktigt att ha en säljplan. Det enklaste sättet att gardera sig mot ett prisfall är att ha en förprogrammerad sälj-stop-loss order. Det ska dock sägas att en stop-loss order inte hjälper till vid ett eventuellt gap-ned i priset. Det är därför viktigt att inte satsa för stor del av sin portfölj i en enskild aktie eller setup. Det centrala att alltid komma ihåg när man agerar på en setup är att man över tiden ska tjäna mer pengar på sina vinnare än man förlorar på de setups som misslyckas. Ofta tar sig detta uttryck genom att det är fler setups som misslyckas än lyckas. Men de som lyckas ger en väsentligt större avkastning, än det man förlorar på de som misslyckas. Detta sker tack vare en sälj-stop-loss som begränsar förlusterna till en definierad nivå som sätts omedelbart när ett trade tas.