Teknisk setup – Det norska olje- och gasbolaget OKEA

Igår skrev vi en längre text som innehöll massvis med grafer.
2021-02-24

Igår skrev vi en längre text som innehöll massvis med grafer. Texten handlade om hur vi ser väldigt intressanta tekniska rörelser i många energirelaterade aktier. Vi uppmärksammade hur många av dessa bolag nyligen har brutit upp från en längre nedåttrend. Ett bolag inom sektorn, som enligt vår mening erbjuder en bra risk/reward situation är det norska olje och gasbolaget Okea.

Okea rapporterade nyligen för Q4-perioden där bolaget slog analytikerestimaten. Kollar man lite närmare på siffrorna rörde det sig om del engångsposter men bolagets organiska verksamhet levererade fortfarande bättre än väntat – eller kanske ska vi säga mindre dåligt än väntat.

I stort sett hela branschen har idag enkla jämförelsetal eftersom man kommer från svåra tider, här är det mer framtiden och ett stigande oljepris som prissätts av aktiemarknaden.

Bolaget guidar för ökad produktion, samtidigt som man minskar capex, vidare guidar de för att de kommer kunna finansiera verksamheten utan nyemission och utspädning för aktieägaren, Okea har en solid kassa så detta är inte orimligt. Vi har sett en del insiderköp på sistone vilket stärker trovärdigheten av guidningen. Som alltid med råvarurelaterade bolag är en eventuell uppgång i aktien beroende av att den underliggande tillgången (olja/gas) inte faller.

Här ser vi dagsgrafen och hur aktien brutit en längre nedåttrend, definierad av EMA200 – den lila linjen. Därefter gick aktien upp snabbt för att sedan falla ned och testa EMA50 – den blå linjen, detta är en shakeout som ligger helt i linje med det vi vill se. Sedan såg vi en snabb återhämtning upp mot 14.5 NOK. Därefter såg vi på nytt en ny shakeout ned mot EMA10 – den röda linjen. Hittills har aktien visat upp en VCP-profil med fallande volatilitet i sin konsolidering vilket ofta skapar goda förutsättningar för en fortsatt uppåttrend vid breakout. Om aktien bryter 15 NOK vore det därför indikativt för fortsatt uppgång. Vi använder oss själva alltid av en stop loss.