Analys – Electromed med smartvestar för att underlätta andningssvårigheter

Electromed tillverkar luftvägsprodukter som hjälper människor med andningssvårigheter.
2020-02-11

Electromed tillverkar luftvägsprodukter som hjälper människor med andningssvårigheter. Vi uppdaterar sedan senaste artikeln.

Smartvest

Primärt ligger bolagets fokus på att sälja en produkt de kallar “smartvest®”. Denna väst hjälper individer som lider av Bronkit att andas normalt. Västen är integrerad med ett system som finns att ladda ned som en applikation. Genom denna får individen vägledning och relevanta mätningar på sin andning.

Bronkit

För att få ta del av denna väst måste först en läkare diagnostisera patienten med bronkit. Därefter skriver läkaren ut västen som ersätts genom patientens sjukförsäkring. Electromed’s affärsmodell går därför ut på att sälja in västen till läkare och förklara fördelarna för både patienten och sjukhuset.

Kliniska bevis

Både under 2016 och 2018 visade andra studier kliniska bevis på hur Smartvest® hjälper patienter. Och under Q4 2019 publicerade “BMC Pulmonary Medicine” en oberoende studie som klargjorde Smartvests® fördelar.

Win-win

Eftersom västens erkända kvalitéer gör att patienten i mindre utsträckning tvingas tillbringa tid på ett sjukhus, sparar sjukhuset pengar på produkten samtidigt som patienten får en bättre tillvaro. Detta skapar en uppenbar win-win situation för båda aktörer vilket gör det enklare för Electromed att penetrera marknaden och öka sin försäljning.

Tillväxt Bronkit

Bolaget bedömer att utbredningen av bronkit växer med 9% om året. Electromed estimerar att ca 4.2 miljoner vuxna Amerikaner lider av bronkit och där ca 630 000 individer skulle dra nytta av en “smartvest”. I dagsläget är det endast omkring 70 000 individer som får en sådan behandling. Det finns med andra ord en stor, växande, marknad att penetrera.

Effektivisera säljprocess

Electromed har den senaste tiden fokuserat på att effektivisera sin säljprocess och få ned kostnader samtidigt som den totala omsättningen ändå ska öka. Under mars 2019 omstrukturerade bolaget delar av sin försäljningsstrategi där de bland annat dragit ned sitt fokus på områden som levererat dåligt och ökat sitt fokus på mer framgångsrika områden.  

Sparåtgärder

Bolaget kommunicerar att dessa åtgärder kommer spara in $500k årligen. För att sätta denna siffra i en kontext levererade bolaget en vinst om 1.97MUSD under 2019.

Dessa sparåtgärder i kombination med ökad försäljning förklarar Electromed’s fina siffror de senaste kvartalen. De senaste 2 kvartalen levererade Electromed 30% + 500% ökad vinst samtidigt som omsättningen ökade. Det senaste kvartalets explosionsartade tillväxt är naturligtvis inte hållbar men det var under bolagets, säsongsmässigt svagaste kvartal, vilket sänder en tydlig och positiv signal för framtiden.

Skuldfritt

Vi gillar även det faktum att bolaget är helt fria från skulder och har en kassa om 8MUSD som kan användas till relevanta kurs pådrivande områden.

Bilden av att Electromed går en ljus framtid till mötes valideras ytterligare av det faktum att ledningen äger 19% av hela aktiestocken samtidigt som nya insiderköp gjordes under 2019.

Inside job

Electromed är alltså ett finansiellt hälsosamt bolag som opererar på en växande marknad och har med sin erkända produkt en konkurrensmässig fördel. De senaste siffrorna har redan skänkt potentiella investerare en indikation om vad framtiden har att erbjuda. Vidare har de senaste insiderköpen sänt ett subtilt budskap om hur ledningen själva tror på sin affärsstrategi.